Osmanlı’nın en uzun yüzyılına tanıklık etmek

whatsapp-image-2024-01-20-at-11-10-30-1-001.jpeg

Tarih alanındaki araştırmalarıyla bilinen Dr. Hasan Ali Çakmak, Osmanlı İmparatorluğu’nun son yüzyılına bizzat devlet bürokrasisinin çeşitli kademelerinden tanıklık eden Safvet Paşa’nın hayatını kaleme aldı. “Bâbıâli’de Bir Ömür / Mehmed Esad Safvet Paşa” adıyla kitaplaştırılan çalışma Osmanlı İmparatorluğu’nun en çalkantılı dönemini yaşadığı 19. Yüzyıldaki gelişmeleri mercek altına alıyor.

Aynı zamanda, Demirkent Eğitim ve Araştırma Vakfı’nın verdiği 2023 Prof. Dr. Işın Demirkent Tarih Ödülü sahibi bu eser, Safvet Paşa’nın yaşamı üzerinden 19. Yüzyıl Osmanlı tarihini farklı bir açıdan okuma imkânı sunuyor.

Osmanlı’nın da sonunu hazırlayan gelişmelerin yaşandığı bu yüzyılda bir yandan içerideki isyanlar ile uğraşan devlet diğer yandan da “Büyük Güçlerin” siyasi ve askerî müdahalelerine karşı koymaya çalışmaktaydı. İmparatorluğun ayakta kalması için gerekli görülen reformların hayata geçirilmesi süreci de Osmanlı bürokrasisinde farklı tecrübelerin yaşanmasına neden olmuştur.

Dr. Hasan Ali Çakmak, arşiv belgeleri ve ikincil literatürün yardımıyla Safvet Paşa’nın hayatını ve bürokratik kariyerini tüm detaylarıyla ele alırken Osmanlı’nın en uzun yüzyılına da ışık tutuyor. Devletin Tanzimat ve I. Meşrutiyet dönemlerinde geçirdiği dönüşümü Safvet Paşa’nın biyografisi üzerinden eserine yansıtan yazar, son dönem Osmanlı tarihi üzerine önemli bir çalışma ortaya koymakta. Kitapta, Sultan II. Mahmud döneminde Osmanlı bürokrasisine dâhil olan ve Sultan II. Abdülhamid döneminde sadrazamlığa yükselene kadar bürokratik basamakları yavaş ama emin adımlarla çıkan Mehmed Esad Safvet Paşa’nın hayatı ele alınmakta. III. Selim ve IV. Mustafa haricinde 19. yüzyılda Osmanlı tahtına çıkan bütün padişahlara hizmet eden Safvet Paşa, Osmanlı İmparatorluğu’nun bu asırda yaşadığı değişim ve dönüşümün önemli tanıklarından biri olmuştur. Dr. Hasan Ali Çakmak, “Bâbıâli’de Bir Ömür: Mehmed Esad Safvet Paşa” isimli bu çalışmasıyla, Osmanlı arşiv belgeleri ve ikincil literatürün yardımıyla Safvet Paşa’nın hayatını ve bürokratik kariyerini tüm detaylarıyla ortaya koyarken Osmanlı İmparatorluğu’nun 19. yüzyıl boyunca geçirdiği dönüşümün izlerinin de arka planda takip edilebilmesini sağlıyor. Dr. Hasan Ali Çakmak’ın kaleme aldığı bu değerli biyografi, Osmanlı İmparatorluğunun “en uzun yüzyılı”nı anlamlandırma konusunda mevcut literatürde önemli bir boşluğu dolduracak nitelikte bir eser.

Timaş Yayınları

Tel:(0212) 511 24 24

++++++++++

Hem çocuklara, hem büyüklere

whatsapp-image-2024-01-20-at-11-10-30-001.jpeg

Uzun yıllar çocuk psikoloğu olarak görev yapan Misli Baydoğan, “Zaman Yolcuları” adlı kitabını sahip olduğumuz kültüre ve tarihe, çocukların da sevgiyle bakabilmelerine yardımcı olmak için kurgulayıp kaleme almış. Bu yolla, çocukların okurken macera duygusuyla hem öğrenmelerini hem de eğlenmelerini hedeflemiş.

Günümüzde yaşayan, her biri farklı aile öykülerine ve kişilik özelliklerine sahip yedi çocuk bir gün uykuya daldılar. Uykularında hepsi aynı rüyayı gördü ve kendilerini Mucizeler Ormanı’nda buldular. Bildikleri hiçbir ormana benzemeyen bu masal diyarında onları bekleyen en büyük sürpriz Dede Korkut’tu.

Mucizeler Ormanı’nı avucunun içi gibi bilen Dede Korkut, çocuklara çok önemli bir görev verecekti: Asırlar önce kaybolmuş olan Yağmur Taşı’nı bulmak. Çocuklar artık bu görevi yerine getirebilmek için her gece uykuya dalmayı ve Rüya Ülkesi’ne gitmeyi dört gözle bekleyeceklerdi. Çocuklar zamanda geriye doğru gittikçe, kendilerini çok ünlü destanların içinde ve çok uzak ülkelerin topraklarında türlü maceraların içinde buldukça birbirlerini daha yakından tanıyacak, dostluğun, güvenin ve cesaretin önemini öğreneceklerdi. Acaba rüyalarında böylesine büyümeleri ve değişmeleri, gerçek dünyadaki sorunlarını çözmeye de yardımcı olacak mıydı?

Dünya Çocuk Edebiyatı’ndaki benzerleri gibi erişkinlerin de zevkle okuyacaklar türden bir çalışma olan “Zaman Yolcuları”, çocuklarla daha etkili iletişim kurmak ve günümüzde sık karşılaşılan aile içi bazı iletişim sorunlarına farklı gözlerle bakabilmek için erişkinlere de ışık tutacak özellikte.

Ötüken Neşriyat

Tel:(0212) 251 03 50

Yazarın Diğer Yazıları