Vatan uğruna cepheden cepheye koşan yiğitler

whatsapp-image-2024-02-10-at-11-07-54.jpeg

Askerî tarih alanındaki inceleme ve bilimsel araştırmalarıyla tanınan Ahmet Yurttakal, kahraman bir Türk subayı olan Münim Mustafa Pekselek’in ikinci hatıra defterini de “Kanlı Süngüler” adıyla kitaplaştırdı. Daha önce Münim Mustafa Pekselek’in birinci hatıra defterini “İhtiyat Zabiti Münim Mustafa’nın Harp Hatıraları - Kanal Seferi’nden Çanakkale’ye” adıyla okura sunan Ahmet Yurttakal, bu çalışmasında da Türk askerinin kahramanlıklarını ve vatan uğruna fedakârlıklarını gündeme taşıyor.

Vatan aşkı ile dolu kahraman bir Türk Subayı olan Münim Mustafa Pekselek, Hukuk Fakültesi birinci sınıf öğrencisiyken seferberliğin ilanıyla vatan müdafaası için Mekteb-i Harbiye’ye kaydını yaptırdı. Hızlı bir askerî eğitimin ardından sonra, önce Sina Cephesi’nde Kanal Harekâtında sonra da Çanakkale Cephesi’nde Seddülbahir bölgesinde çarpıştı. Çanakkale Muharebeleri’nden sonra Kafkas Cephesi’ndeki muharebelere katıldı.

Ötüken Neşriyat tarafından okurla buluşturulan “Kanlı Süngüler”, Münim Mustafa’nın ikinci hatıra defteri olan Kafkas Cephesi’ne dair harp hatıralarından oluşmakta ve ilk defa yayınlamakta. Münim Mustafa, 13 Şubat 1916 günü Haydarpaşa Garı’nda başladığı Kafkas Cephe yolcuğu sırasında şahit olduğu hazin manzaraları hatıra defterine not etti. Ordunun iaşe ve mühimmatlarını nakleden kağnı arabaları kara saplandığında köylü kadınların kar yığınları içinden arabalarını çıkarmak için nasıl uğraştıklarını, dondurucu soğukta küçük çocuklarıyla birlikte canla başa mücadele eden kahramanları duygu dolu satırlarla kaleme aldı. Cephede yapılan taarruzları, süngü hücumlarını, kanlı boğuşmaları ve hislerini an be an yazdı. Bu hatırat 13 Şubat 1916’da başlayıp 31 Ağustos 1916 günü sona ermekte.

Hatıratın sahibi Münim Mustafa’nın yazım dili kadar güçlü kalemi dikkat çekiyor. Siper hayatından cephede bayrama, lağım muharebelerinden taarruzlara, şehitlerden defin işlemlerine, hastaneler ve yaralıların

tedavilerinden güncel gözlemlere kadar cephede yaşadıklarını Münim Mustafa eşsiz bir üslupla aktarıyor.

Allah, vatan uğruna gözlerini kırpmadan cepheden cepheye koşup canlarını feda etme pahasına mücadele etmiş bütün kahramanlarımıza rahmet etsin. Ruhları şad, mekânları cennet olsun

Ötüken Neşriyat

Tel:(0212) 251 03 50

whatsapp-image-2024-02-10-at-11-07-53.jpeg

Bir doktorun tanıklığıyla Kurtuluş Savaşı yılları…

Bugün, köşemize bir hatırat tanıtmakla başladık, bir başka hatıratla devam edelim. Timaş Yayınları’nın

“Hatıratlar Kitaplığı” dizisinden çıkan, “Bir Doktorun Kurtuluş Savaşı Hatıraları” adlı çalışma, dönemi merak edenler için çok önemli ayrıntılar sunuyor. Selim Ahmetoğlu’nun yayına hazırladığı kitabın alt başlığı, “Türk Milleti'nin Ateşten Günlerinin Yüz Yıllık Hikâyesi”.

İstiklal Savaşı, Türk milletinin binlerce yıllık tarihinin en karanlık günlerini içeren mütareke döneminde Anadolu'nun bağrında filizlenen bir bağımsızlık ateşidir. Bir Doktorun Kurtuluş Savaşı Hatıraları adlı bu eser, Türk ordusunun bir ferdi olan Doktor Muzaffer Alatur'un gözünden bu dönemi tüm detaylarıyla önümüze seriyor. Ayrıca Millî Mücadele döneminde Türk milletinin içine düştüğü girdabı, işgaller karşısındaki tutumunu, Kuva-yı Millîye'nin teşkilatlanma sürecini, bu süreçte yaşanan sıkıntıları, düzenli ordunun kurulmasını ve Yunan ordusuna karşı adım adım verilen mücadeleyi ele alıyor. 26 Ağustos 1922 sabahı topçu birliklerinin ateşiyle kopan Türk fırtınasının, son Yunan askerinin 9 Eylül'de Anadolu topraklarını terk etmesiyle dinmesine kadar geçen süreci tanığının gözünden anlatan bu çalışma, modern Türkiye tarihine çok önemli bir katkı sağlıyor.

Çanakkale Savaşlarına da katılmış olan Dr. Muzaffer Bey, Birinci Dünya Savaşı'nın ardından İstanbul'a dönünce işgal altındaki İstanbul'dan ayrılıp Anadolu'ya geçmiştir. Bir süre sonra yeni kurulan orduya katılan Dr. Muzaffer Bey, Türk İstiklal Savaşı'nın bütün safahatını tüm ayrıntılarıyla ordunun içindeki bir yedek subay olarak ortaya koymaktadır.

Bir doktorun arşivde saklı kalmış defterinin izinde, aradan geçen 100 yılı aşkın zamandan sonra Kurtuluş Savaşı’nın pek bilinmeyen hikâyelerine tanıklık edeceksiniz.

Timaş Yayınları

Tel:(0212) 511 24 24

Yazarın Diğer Yazıları