Yayıncıya KDV iadesi /Sabri Arpaç

Yayıncıya KDV iadesi /Sabri Arpaç

Kağıt basılı her türlü kitap ile belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi işletmeleri katma değer vergisi iadesi alacaklar. İade işlemi Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 13 maddesinin 1 nci fıkrasına 7166 sayılı Kanunun 7 nci maddesi ile eklenen (n) bendi hükümlerine göre 22/02/2019 tarihinden itibaren yapılacaktır.

Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre; poşetlenerek satılan kitap, dergi ve benzeri yayınlar ise öteden beri olduğu gibi yüzde 18 oranında katma değer vergisine tabi olduklarından dolayı bu yayınlar için katma değer vergisi iadesi söz konusu olmayacaktır.

İSTİSNANIN KAPSAMINDAKİ YAYINLAR

Kağıt ortamında basılı kitap ve belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılı eserler ile haber ajanslarının bültenleri istisnadan yararlanacaktır. Bu yayınların yurt içinde her aşamada teslimleri ve yurt dışında ithali de katma değer vergisine tabi olmayacaktır. Bu kapsama ikinci el kitap teslim ve ithali de dahildir.

Ders kitapları, dini, mesleki kitaplar, ansiklopediler, almanaklar, hikaye ve romanlar kitapları (foto roman, çizgi roman dahil), yemek kitapları, kitap şeklindeki harita ve atlaslar, soru ve bilgi bankası kitapları, yaprak testler ve mevzuat seti kitapları da istisna kapsamında oldukları için bunların gideleri için ödenen ve indirimle giderilemeyen katma değer vergisi de iade edilecektir.

Kanun maddesinde yer alan süreli yayın ifadesinden, belli aralıklarla yayımlanan gazete, dergi gibi basılmış eserler ile haber ajanslarının bültenleri anlaşılması gerekmektedir.

Ancak öteden beri uygulandığı gibi 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılan basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde bu istisna uygulanmayacaktır.

İSTİSNA KAPSAMINA DAHİL OLMAYAN YAYINLAR

Öteden beri uygulandığı gibi; 1117 sayılı Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kanunu hükümlerine göre poşetlenerek satılan basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde bu istisna uygulanmayacaktır.

Boyama defterleri, ciltli takvim, kartela, ezber kartları, kataloglar, broşürler gibi yayınlar kitap kapsamında değerlendirilmediği için katma değer vergisi istisnasından yararlanması söz konusu olmayacaktır.

Ayrıca, elektronik kitap (e-kitap) ile süreli yayınların (e-yayın) elektronik ortamda satışları, elektronik kitap ve süreli yayın okuyucu, tablet ve benzerlerinin tesliminde de istisna uygulanmayacaktır.

Dikkat edileceği üzere; istisnanın sadece basılı kitap ve süreli yayınların teslimine uygulandığı için, bunların basım, hazırlama ve dağıtım giderleri gibi sair mal ve hizmetlerin aşamalarını kapsamaktadır. Bu giderlerin için her aşamada katma değer vergisi hesaplanacak, bu yayınların bünyesine giren katma değer vergisi genel esaslara göre ilgili mükelleflere ret ve iade edilecektir.

Program şeklindeki mevzuat bilgi bankası, soru bankası, online test ve benzerleri ile CD veya flash bellek gibi veri taşıyıcılarla satılan görüntülü eğitim setleri basılı kitap kapsamında olmadığından, bunların satışında katma değer vergisi istisnası söz konusu olmayacaktır.

İSTİSNANIN UYGULANMASI

Katma değer Vergisi Kanunu’nun (13/n) maddesinde yer alan düzenleme tam istisna kapsamındadır. İstisna kapsamında teslim yapan yayıncılar düzenledikleri fatura ve benzeri belgelerde katma Değer Vergisi hesaplayıp göstermeyecekler. Düzenleyecekleri faturalarında "3065 sayılı KDV Kanununun (13/n) maddesi hükmü gereğince KDV hesaplanmamıştır." ibaresine yer vereceklerdir.

Söz konusu istisnanın uygulanmasında 3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci fıkrasında belirlenen had yani fatura düzenleme haddi ile ilgili alt sınırın uygulanması söz konusu olmayacaktır.

Bilindiği gibi fatura düzenleme mecburiyeti haddi; 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan had olup; istisna uygulamasında asgari tutar olarak belirlemeye ve belirlenen bu tutarı iki katına kadar artırmaya, sıfıra kadar indirmeye Cumhurbaşkanı yetkilidir. Bu had Cumhurbaşkanı Kararı ile 2019 yılı için 1.200 TL olarak belirlenmiştir.

Teslim bedeline bakılmaksızın basılı kitap ve süreli yayınların tesliminde ve ithalinde istisna uygulanacaktır.

İSTİSNANIN BEYANNAMEDE GÖSTERİLMESİ

İstisna Katma Değer Vergisi Beyannamesi’nde gösterilecektir. Beyannamenin "İstisnalar-Diğer İade Hakkı Doğuran İşlemler" kulakçığının, "Tam İstisna Kapsamına Giren İşlemler" tablosunda, 335 kod numaralı “Basılı Kitap ve Süreli Yayınların Teslimleri” satırı aracılığıyla beyan edilecektir. Bu satırın "Teslim ve Hizmet Tutarı" sütununa istisnaya konu teslimin KDV hariç tutarı, "Yüklenilen KDV" sütununa bu teslimlere ilişkin alış ve giderlere ait belgelerde gösterilen toplam KDV tutarı yazılır. İade talep etmek istemeyen mükellefler, "Yüklenilen KDV" sütununa “0” yazmaları gerekir.

İADE İÇİN HANGİ BELGELER İSTENECEK?

Bu istisnadan kaynaklanan iade istemleri için aşağıdaki belgeler aranır:

- Standart iade talep dilekçesi,
- İstisnanın beyan edildiği döneme ilişkin indirilecek KDV listesi,
- İade hakkı doğuran işleme ait yüklenilen KDV listesi,

- İadesi talep edilen KDV hesaplama tablosu,

- Satış faturaları listesi.

3065 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin birinci fıkrasının (n) bendindeki istisna kapsamında temin ettiği basılı kitap veya süreli yayınları, yine bu istisna kapsamında teslim eden mükelleflerin, basılı kitap veya süreli yayın alımında ödemediği katma değer vergisini iade olarak talep etmesi mümkün değildir. Varsa genel giderler ve amortismana tabi iktisadi kıymetlet (ATİK’ler) nedeniyle de iade talep etmeleri mümkündür.

Bu durumda, genel giderler ve (ATİK’ler) nedeniyle yüklenilen katma değer vergisi için iade talebinde bulunabilecek katma değer vergisi tutarı, basılı kitap veya süreli yayınların satış bedeli ile bunların alış bedeli arasındaki farka genel vergi oranı uygulanmak suretiyle bulunan tutarı geçemez.

MAHSUBEN İADE

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan mahsuben iade talepleri yukarıdaki belgeleri ibraz etmeleri halinde miktarına bakılmaksızın Vergi İnceleme Raporu veya Yeminli Mali Müşavir Raporu (YMM) ve teminat aranmadan yerine getirilir.

NAKDEN İADE

Mükelleflerin bu işlemlerden kaynaklanan ve 5.000 TL’yi aşmayan nakden iade talepleri ise vergi inceleme raporu, Yeminli Mali Müşavir Raporu ve teminat aranmadan yerine getirilir.

Ancak; iade isteminin 5.000 TL’yi aşması halinde; aşan kısmın iadesi için vergi inceleme raporu veya Yeminli Mali Müşavir Raporu’na göre yerine getirilir. Teminat verilmesi halinde mükellefin iade talebi yerine getirilir ve teminat, Vergi İnceleme Raporu veya Yeminli Mali Müşavir Raporu sonucuna göre çözülür.

  • Yorumlar 1
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş