90 “sorun”da 90 yanlışa ne demeli?

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde liselere geçiş sistemi deneme sınavına giren bir öğrenci, 90 sorunun 90’ında da yanlış şıkkı işaret etti. 1 milyon 38 bin 192 öğrencinin katıldığı sınavda, matematiksel olarak mucize sayılabilecek bu başarıyı gösteren öğrenciye, sınavdan önce katıldığı kursun yöneticileri tarafından çeyrek altın hediye edildi.

90 sorunun tamamında sadece bir şıkkı işaretleseniz, cevapların beşte birine doğru cevap vermiş olursunuz. Bildiğiniz soruları yaptıktan sonra, bu soruların altında veya üstündeki sorulara, doğru cevaptan farklı şık olmak kaydıyla beşer beşer aynı şıkları işaret ederek cevap verseniz, doğru cevapları 90da 45’e kadar çıkarma şansınız vardır.

Bütün sorulara yanlış cevap verebilmek, milyonda bir ihtimal bile değilken, öğrenci bunu nasıl başardı acaba?

“90 soruda bütün sorulara yanlış cevap verebilmek için doğru cevapları biliyor olmak gerekir” diyen de var...

***

Peki 90 soruda sıfır çeken öğrenciye çeyrek altın veriyoruz da ülkenin 90 sorunundan birine bile doğru çözüm getirmeyen iktidara ne yapıyoruz peki? 22 yıldır iktidarda tutuyoruz değil mi? İktidar partisine oy vermeyenler hiç itiraz etmesin; 22 yıldır bu kadar yanlış yapan bir iktidarın ayakta kalması, oy versin vermesin herkesin ortak sorumluluğundadır.

Meselâ yanlış Suriye politikası, halka, “Emevi Camisi’nde Cuma namazı kılacağız, Büyük Osmanlı’yı kuruyoruz” diye anlatıldı ama gerçekte ABD’nin Büyük Orta Doğu Projesi’nin gerekleri neyse onlar yapıldı. Türkiye üzerinden Suriye’ye terörist geçişine izin verildi, bu da yetmedi, eğit-donat programlarıyla Suriyeli muhalif gençlere Türkiye’de askerî eğitim verildi, bunlardan bir ordu kuruldu, adına da son olarak Suriye Millî Ordusu denildi. Maaşlarını, Türkiye üzerinden Körfez ülkeleri karşılıyor ama adamlar Türk Lirası ile değil dolarla veya dolar karşılığı maaş istiyor. Aldıkları maaşın, Türkiye’deki emekli aylıkları gibi düşmesine karşı zaman zaman gösteriler yapıyorlar... Sonuç olarak, Türkiye yaptıklarının karşılığını milyonlarca sığınmacı olarak aldı!

***

Adalet Partisi Genel Başkanı Dr. Vecdet Öz, iktidarın neden hep yanlış yaptığını çok net olarak açıkladı:

“20 yıldır yaşananları olağan bir siyasi süreç olarak kabul ederseniz çok yanılırsınız…

İktidarın planlı ve kasıtlı icraatlarını tek başına klasik bir muhalefet anlayışıyla basit bir siyasi beceriksizlik, yandaşa rant sağlama ve irtikap mantığı içinde açıklamak, maalesef ki gözü açılmamış siyasi bir saflık ve budalalıktır…

AKP, alıştığımız manada bir siyasi parti değil bilakis ihvancı geleneğin temsilcisi, sinsi ve marjinal içgüdüsel reflekslere sahip olan, Atatürk ve Cumhuriyet karşıtı bir partidir!

Hatta parti ifadesinin ötesinde içeriği ve faaliyetleri itibarıyla her şeyi göze almış bir siyasal İslam örgütüdür diyebiliriz...

Bu yapı dış destekli bir proje ile iktidarı ele geçirdiği günden itibaren Cumhuriyet Türkiye’sini yönetilecek değil darülharp mantığı içinde fethedilecek bir ülke olarak görmüştür!

Türkiye Cumhuriyeti, bu örgütsel yapının nezdinde her zaman kâfirler tarafından kurulmuş ve yıkılması gereken bir küffar devlettir!

Bu yüzden kâfir ülkesi kabul ettikleri T.C. Devleti’nin malını, mülkünü yemek, banka faizini almak, talan etmek, içini boşaltmak uyguladıkları darülharp nedeniyle hak ve helaldir!

Onlar yıllardır bu ülke ve laik toplumla hep savaş halinde oldular ve bunun için de çaldıklarını hırsızlık malı değil hep ganimet olarak gördüler!

Yok ettikleri milletin hazinesi değil küffarın kasası idi!

Aynı zamanda küffar kabul ettikleri laik toplumun iffeti, namusu, kızları da malı gibi haktı ve helaldi!”

***

Vecdet Öz, bu ifadelerden sonra “Şimdi sebebini anladınız mı?” diyerek iktidarın 34 icraatını sayıyor.

“Şimdi anladınız mı; demografik yapıyı tahrip etmek ve ihvancı yapıya uygun yeni bir toplum inşa etmek için adeta bir kavimler göçüne dönüştürülmüş milyonlarca sığınmacının ülkeye girmesine göz yummalarının ve vatandaşlık vermeye başlamalarının nedenini?” gibi 34 soru...

Sonuç olarak da “AKP, bir ülkenin başına gelebilecek en büyük felakettir ve 20 yıllık icraatı organize bir kötülüktür… Artık bu bir siyasi ‘Müdafaa-i Hukuk’ mücadelesidir…” diyor.

***

90 sorunun 90’ında da bilerek yanlış yapmayı, dünya tarihinde sadece AKP iktidarı başarmıştır ve sonuçta Türkiye’yi göz göre göre işgal ettirmiştir!

Yazarın Diğer Yazıları