Anadolu’dan Yunanistan’a Karamanlıların hikâyesi…

7577ca98-bdf7-49ec-9c02-1f451245b48d.jpg

Kendisi Gümülcine doğumlu bir Batı Trakyalı Türk olan Doç. Dr. Nilüfer Erdem, “Sorularla Karamanlılar / Anadolulu Ortodoks Türkler” adlı kitabında mübadeleyle Anadolu’dan Yunanistan’a göçürülen Karamanlıları gündeme taşıyor. Doç. Dr. Erdem, “Sorularla Karamanlılar” kitabının, yüz yıl öncesine kadar Orta Anadolu’da yaşamış Türk dilli Ortodoks Hristiyanlar olan Karamanlıları topluma daha iyi anlatmak isteğinden doğduğunu belirtip, çalışması hakkında şu bilgiyi veriyor:

“Daha önce Karamanlılarla ilgili kaleme alınmış çalışmalar olmakla birlikte ‘Sorularla Karamanlılar’ın bunlardan farkı, sorularımıza bizzat onların üretmiş oldukları Karamanlıca, yani Yunan harfleriyle Türkçe eserlerde yanıtlar aranmış olmasıdır. Böylece dupduru Türkçeleriyle karşımıza çıkan pek çok Karamanlıca eser gözden geçirilmiş, Karamanlılarla ilgili sorduğumuz sorulara, onların kökenlerinden başlayarak dinleri, gelenekleri, eğitimleri, cemaatlerinin karakteri, basın yayın hayatları gibi pek çok alanı kapsayacak cevaplar bu eserlerden çıkarılmıştır. Bu çerçevede Millî Mücadele döneminde hangi gelişmelerden etkilendikleri, Türk Ortodoks Patrikhanesi’nin kuruluş süreci ve mübadeleden nasıl etkilendikleri de ele alınmıştır. Kitabımızın sadece dillerini değil, geleneklerini de mübadele ile gönderildikleri Yunanistan’da uzun süre yaşatan ve hâlen yaşatmaya çalışan Karamanlıların, Anadolulu Ortodoks Türklerin anlaşılmasına katkıda bulunacağını ümit ediyoruz.”

Kitapta cevabını bulan önemli sorulardan bazıları şöyle:

*Karamanlı ifadesi ile kimler tanımlanmaktadır?
*Karamanlı ifadesi nereden gelmektedir?
*Karamanlıların kökeni nedir?
*Karamanlıların yaşamında Türk kültürüne ait izler var mıdır?
*Karamanlılarda kadının yeri nedir?
*Karamanlılarda rastlanan Türkçe isimler nelerdir?
*Karamanlılar için Anadolu’nun anlamı nedir?
*Karamanlılar için Ortodoks Hristiyanlığın anlamı nedir? Karamanlıların din ile hayata bakışı nasıldır?
*Karamanlı aydınlara göre Anadolu’nun terakkisi, yani ilerlemesi için yapılması gerekenler nelerdir?
*Karamanlılar hangi amaçlarla cemiyetler teşkil etmişlerdir?
*Karamanlıca eserlerin dili nasıldır?
*Karamanlıca eserlerde ve basın organlarında Damat İbrahim Paşa’ya yer verilmesinin sebebi nedir?
*Karamanlıca yayınlarda rastlanan belli başlı atasözleri nelerdir?
*Anadolu demir yollarının tesis edilmesine karşı Karamanlılara getirilen öneriler nelerdir?
*Karamanlıların Fener Rum Ortodoks Patrikhanesinin kendilerine yaklaşımı konusunda düşünceleri nelerdir?
*Millî Mücadele Dönemi’nde Karamanlılar, hangi gelişmelerden etkilenmişlerdir?
*Türk Ortodoks Patrikhanesi nasıl kurulmuştur?
*Kayseri’deki Kilise Kongresi’nin ilk kararları nelerdir?
*Türk Ortodoks Kilisesi nasıl yapılandırılmıştır?
*Türk Ortodoks Patrikhanesini tesis edenler kendilerini nasıl tanımlamışlardır?
*Anadolu’da Ortodoksluk Sadâsı’nda yer alan Fener Rum Ortodoks Patrikhanesine Karamanlılar mübadele kararını nasıl değerlendirmişlerdir?
*Mübadelenin Türk Ortodoks Kilisesine ne tür bir etkisi olmuştur?
*Karamanlılar mübadele esnasında başlıca hangi sıkıntıları yaşamış ve nelerden etkilenmişlerdir?
*Yunanistan’da Karamanlılar ağırlıklı olarak hangi bölgelere yerleştirilmişlerdir?
*Karamanlılar Yunanistan’da sahip oldukları hangi kültürel öğeleri yaşatmaktadırlar?

Ötüken Neşriyat

Tel: (0212) 251 03 50f7bb8548-3b36-4654-b42b-41e6bd8231af.jpg

Yanı başımızda yanan Suriye ateşi ve sonrası

Türkiye’nin bölgesel sorunları hakkındaki isabetli değerlendirme ve analizleriyle dikkat çeken Ercan Çitlioğlu, yeni kitabı “Suriye Dosyası” ile sınırlarımıza bitişik bir coğrafyada süregelen ve Türkiye’mizi gerek ulusal güvenliğimiz gerekse alınan göçler nedeniyle sosyoekonomik, sosyokültürel ve sosyopolitik açılardan doğrudan ilgilendiren bu konuya pencere açıyor.

44f648df-c114-44b1-874f-1c4d48596f8f-001.jpg

Suriye krizini başlangıcından itibaren ayrıntılandıran bu çalışmasının, her ne şekilde sonlanırsa sonlansın, yaşanan ve yaşanması süregelen bir döneme ışık tutmak için tasarlandığını belirten Çitlioğlu şu değerlendirmede bulunuyor:

Suriye’de çatışmalar sonlanmamakla birlikte Esad rejiminin iç savaşı askerî anlamda kazandığı, 2024 yılı itibarıyla ülkenin yaklaşık üçte ikisini kontrol altına aldığı, dikkatini öncelikle İdlib ve SDG/PYD denetimindeki Fırat’ın doğusuna yoğunlaştırmaya başladığı günümüzde, çeşitli nedenlerle ertelenen başkaca sorunlar yüzeye yansımaya başlamış bulunmaktadır.

Suriye’de sahadaki doğrudan aktör devletler (Rusya, Türkiye, İran, ABD) arasında var olan öncelik, amaç ve vizyon farklılıkları ortak bir paydada buluşulmasını zorlaştırmakta, Suriye’nin yeniden yapılandırılması ve geleceğinin şekillendirilmesine yönelik ciddi görüş farklılıkları ile rekabet, yeni anlaşmazlıklar yaratmaya aday görünmektedir.

Destek Yayınları

Tel: (0212) 252 22 42

Yazarın Diğer Yazıları