Arda Güler’in mesajı: Türk’e durmak yaraşmaz!

Bu defa “Türkiyelilik” tartışmasında bana iş düşmedi! Kamuoyunda öyle bir tepki oluştu ki benim ayrıca konuyu ele almama gerek kalmadı.

Ben bu yazıda, tartışmanın kim tarafından ve nasıl başlatıldığını hatırlatmak istiyorum...

1996 yılında Yahudi asıllı, İngiliz ve Amerikan vatandaşı, ayrıca Baba Bush’un başdanışmanı, tarihçi Bernard Lewis, İstanbul’da Yapı Kredi Plaza’da “Orta Doğu kimliği üzerine” konulu bir konferans vermişti.

Lewis, Orta Doğu’da Türk, Arap ve Fars gibi kimliklerin değişebileceğini, hepsinin yerine Orta Doğulu kimliğinin geçebileceğini savunmuş, konferansın bitiminde de bir harita göstermişti... Lewis’in gösterdiği harita Büyük İsrail Projesi’nin tasarlandığı ülkeleri kapsıyordu. Tabii sınırlar çizilmemişti...

***

Turgut Özal ise ölümünden bir ay önce "Türk dediğin nedir ki" demişti... Özal, Türk kamuoyunu Türk-Kürt federasyonu fikrine alıştırmak istiyordu.

Tansu Çiller de “Türkiyelilik” kavramını gündeme getirmiş, tepkiler üzerine bundan vazgeçmişti...

Tayyip Erdoğan ise 2003 yılında Moskova'da yanına yaklaşıp "Kürt sorununu çözün" diyen Zülfikar Baran adlı işçiyle diyaloğa girmiş ve ''Hepimiz Türkiyeliyiz'' diye konuşmuştu.

Erdoğan, aslında yıllardır, Türk kimliği yerine Türkiyelilik propagandası yapıyordu zaten. Sonraki yıllarda da buna devam etti.

Yine 2003 yılında ABD'nin İstinye'deki başkonsolosluğunda, 10 gazeteciye; "Yeni Osmanlıcılık" başlığı altında, özel bir seminer verilmişti. Bu tarihten sonra, Wall Street Journal gazetesinde Hugo Pope, “Türkiye’de Türklük oranı yüzde 10’dur” diye bir iddiada bulunmuş, Türkiye’de bazı akademisyenler ve gazeteciler de aynı iddianın propagandasını yapmıştı.

Radikal gazetesinden Neşe Düzel'in sorularına cevap veren Dinlerarası Diyalog Platformu Başkanı Niyazi Öktem de "Anadolu'daki Rum'a, Ermeni'ye ne oldu? Orta Asya'dan en çok 1 milyon Türk geldi. Anadolu'da en az 5 milyon Rum ve Ermeni vardı. Horasan erenleri kimi Müslüman yaptı? İstanbul'un fethinden sonra bir kısım Rumlar Müslüman oldu, bir kısmı da Fenerli Rum olarak kaldı. Thales benim atam, Atilla değil!" demişti!

Papa, "Türkiye'nin Hıristiyan kökenleri"ne atıfta bulunmuş, Avrupa Birliği, Türk Milliyeti'ni sadece vatandaşlık bağlamına indirgemek için Eric Zürcher'e kitap yazdırmış, Devlet Bahçeli de 10 yıl sonra Zürcher'in vatandaşlık söylemini aynı ifadelerle parti politikası haline getirmiş, Türkiye Günlüğü dergisinde bu söylem savunulmuştu.

***

İddiaların aksine, Anadolu'nun yeniden Türkleştiği asırlarda, Türkler, Grekler ve Ermeniler ile karışmamıştı. Çünkü din engeli vardı. Müslüman Türkler, Hıristiyanlarla evlenmiyordu. Ermeniler, Osmanlı'ya ihanet ettikleri için tehcir edildi. Rumların bir kısmı, Kurtuluş Savaşı'nda ihanet ettikleri için zaferden sonra kaçtı. Kalanlar da Yunanistan'daki Türklerle değiştirildi. Bugün Türkiye'de çok az Ermeni, Rum ve Yahudi yaşamaktadır.

Balkanlar'dan Türkiye'ye göç edenlerin çoğunluğu ırk olarak Türk'tür. Kafkasya'dan Türkiye'ye sığınanlar, Turan kökenlidir.

Diğer taraftan, Heredot'a göre M.Ö. 7 yüzyılda Türklerin ataları olan İskitler Anadolu'ya hâkim olmuştu. Ondan önce de Sümerler ve Hititler gerçeği vardır.

Anadolu'da yaşayan “Rum”ların çoğu, etnik olarak Grek değildi. Çoğu Ortodoks Türkler idi! Mübadelede gidenlere Yunanistan’da hala “Türk tohumu” diyorlar.

Hazar'ın kuzeyinden gelen Türk kavimleri; Hunlar, Avarlar, Bulgarlar, Macarlar, Peçenekler, Oğuzlar, Kumanlar ve Kıpçaklar, Selçuklu ve Osmanlı'dan çok önce Anadolu'ya gelmiş ve yerleşmişti: Onlar da Hıristiyan olduğu için Rum sayılıyordu!

***

1922'de Atatürk'ün talimatıyla basılan, 2002 yılında Dr. Yusuf Gedikli'nin düzenlemesiyle Bilge Karınca Yayınevi tarafından basılan "Pontus Meselesi" adlı kitap şöyle başlar:

"Her şeyden evvel dünya kamuoyu bilmelidir ki, Anadolu toprağı baştan sona Türk'tür. Türkler Anadolu'ya Ertuğrul Gazi, hatta Selçuklu ile gelmiş değildir. En eski ve meçhul zamanlardan beri Anadolu'da Türk ırkı vardır. Anadolu'nun ilk sakinleri, tarihin gösterdiğine nazaran Turanlılardır.”

KONDA'nın Milliyet gazetesi için yaptığı ankete göre ise Türkiye’de doğrudan “Türk” olduklarını söyleyenlerin oranı yüzde 86 idi. “Müslüman Türküm” diyenlerin eklenmesiyle bu oran yüzde 89.7 olmaktaydı... Sadece “Müslümanım” diyenler yüzde 4'tü. Etnik kimlik belirtenlerin toplamı yüzde 5'ti.

Sevgili Arda Güler’in dediği gibi “Türk’e durmak yaraşmaz, Türk önde Türk ileri...”

Yazarın Diğer Yazıları