Asker gözüyle Atatürk

a8394f6a-4396-4202-87f3-974c4cd66647.jpg

Atatürk hakkında kitap yazan askerlere bir yenisi daha eklendi. E. Hv. Kur Alb. Dr. Cengiz Tatar Cumhuriyet’in 100. Yıldönümünde ulu önder Atatürk’ü anlatan bir kitap kaleme almayı kendine görev edindiğini belirterek, “Eğer bugün bu topraklarda özgür insanlar ve eşit bireyler olarak yaşıyorsak, etnik kimliğimizle, dinimizle ve mezhebimizle var isek bunu tamamıyla Cumhuriyet'in kurucu ayarlarına ve temel felsefesine borçluyuz” tespitinde bulunuyor.

Ekonomiden diplomasiye, hukuktan bilime, tarımdan sanayiye, eğitimden spora, kültürden sanata, erdemden ahlaka bütün sorunların reçetesini Atatürk'ün "Altı ok" ilkesinin oluşturduğunu vurgulayan Cengiz Tatar, “Mustafa Kemal Atatürk’ü Tanımak ve Anlamak” adlı kitabı yazma sebebini şöyle açıklıyor:

Mustafa Kemal Atatürk'ü bedenen, kalben ve fikren hisseden ve yaşayan biri olarak onu sevmek bir doğuş ve bir oluştur. Kemalizm düşüncesi ve felsefesi ise bir yaşam tarzım ve varoluş gerçeğimdir. Bu duygu ve düşünceler ile kitabı yazmamın amacı, "Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. Yıldönümünde Türk Milleti’'nin kurtuluşunu ve tam bağımsız "Türkiye Cumhuriyeti"nin kuruluşunu gerçekleştiren Mustafa Kemal Atatürk'ü geniş kitlelere ve gelecek kuşaklara tanıtmak ve anlatmaktır. Çünkü Mustafa Kemal Atatürk'ü tanımak ve anlamak dünü bilmek, bugünü yaşayabilmek ve geleceği görebilmektir. Bu amaçla genç nesillere ışık tutacak ve gelecek kuşaklara rehberlik edecek düşüncelerini ve fikirlerini aktarmaktır. Onun insancıllığı, büyük liderliği ve olağanüstü kişiliği ile Cumhuriyet'in nasıl kurulduğunu ve yarattığı devrimler ile hangi temeller üzerinde yükseldiğini yeniden yaşatmaktır.

Galeati Yayıncılık

Tel: (0539) 669 60 69

952d2f18-e3d4-4fa0-b3fc-6435156bc066.jpg

Büyük ustadan genç okurlara

Tarık Buğra denilince ilk akla gelen hiç şüphesiz onun başyapıtı “Küçük Ağa”dır. Ancak Tarık Buğra’nın edebi ağırlığı “Küçük Ağa” ile de sınırlı değildir. Bu eserde ve bunun devamı olan “Küçük Ağa Ankara’da” ve “Firavun İmanı” romanlarında, Millî Mücadele ilk defa farklı bir açıdan ele alınmıştır. Romanda “Tarihî açıdan Millî Mücadele’de insanın ve milletin yeri nedir?” sorularının cevapları araştırılır.

Yazar, “Yağmur Beklerken” romanında Serbest Fırka denemesinin, “Gençliğim Eyvah”da ise 1970’li yıllarda Türkiye’nin bir numaralı meselesi hâline gelen anarşi olaylarının değişik yönlerini, perde arkasını tasvir ve tahlil eder. Tarık Buğra, Osmancık romanı ile de Osmanlı devletinin kuruluş yıllarını anlatır.

Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatının öncü yazarlarından Tarık Buğra; uzun ve derinlikli romanlarıyla, hikâye, tiyatro, fıkra ve deneme gibi edebî alanlarda dikkat çeken eserleriyle tanınmıştır. Bunun yanında, genç okurlarına daha fazla hitap edebilecek romanlar da kaleme almıştır.

1978 yılında “Bir Köşkünüz Var mı?” romanını yazan Tarık Buğra, bu kitapla âdeta döneminin kuşaklar arası ilişki biçimlerine ışık tutmuştur. Yazar, eserde aynı zamanda “aile”, “hayvan sevgisi”, “birliktelik” ve “değer” gibi kavramlara da sıklıkla değinir.

Hikâye, “Feneryolu ile Göztepe arasında kocaman bir ahşap köşk” çevresinde geçmektedir. Kitabın temel meselesi, bu köşkün akrabalar arasında bir tartışma konusu hâline gelmesidir. Köşkün sahibi dedenin oğlu, kitabın temel anlatıcısı; küçük torun Ümit de dinleyicisidir.

Köşkün asıl sahibi dedenin, torununa anlattığı anılar ve yaşadığı maceralar ise zihinlerde ve sayfalarda resmedilmesini kolaylaştıran keyifli anlatılardır.

Ötüken Neşriyat

Tel: (0212) 251 03 50

Yazarın Diğer Yazıları