Bugünkü Yazarlar Tüm Yazarlar
Abdullah OSKAY

Abdullah OSKAY

Ticaretin Politikası

E-ihracat konsorsiyumları ihracatımız için öncü kuruluşlar olmaya aday

Dış ticaret bürokrasisi Özal döneminden beri sektörel dış ticaret şirketleri gibi statüler vererek firmalarımızın ihracat süreçlerini kolaylaştırmaya dönük çalışmalar yapıyor.

Geçtiğimiz dönemde pandeminin tüketici alışkanlıklarını baştan sona değiştirmesiyle e-ihracatın, ihracatımız içindeki payı giderek artmaya başladı. Ticaret Bakanlığı hâlen ihracatımızın içinde %1,5 olan e-ihracatın payını %10’a çıkarmak için çok boyutlu destekler vermeye başladı. Bu desteklerden birisi de e-ihracat konsorsiyumları.

E-ihracat konsorsiyumları, geçmiş dönemde dış ticareti bilen özel sektör kuruluşlarının diğer firmalara öncülük etmesi amacıyla kurulmuş sektörel dış ticaret şirketleri benzeri bir yapının e-ihracat süreçlerine entegre edilmiş hâli.

E-ihracat konsorsiyumları vasıtasıyla e-ihracat alanında faaliyet gösteren firmalara çeşitli destek ve teşviklerden yararlanmanın kapıları aralanıyor.

E-İhracat Konsorsiyumu Statüsü kazanmak isteyen bir şirketin, aşağıdaki kriterleri karşılaması gerekiyor.

*Şirketin Türkiye'de kayıtlı olması ve aktif olarak işlem yapması,

*Ödenmiş sermayesi 5 milyon TL’den fazla olan sermaye şirketi statüsüne haiz olması,

*Şirket yöneticilerinin herhangi bir mali suçtan mahkûmiyetinin olmaması,

*Güncel vergi, sigorta primi ve gümrük cezalarının bulunmaması,

*Şeffaf ve düzenli ticari kayıtların tutulması,

*ISO 27001 gibi güvenlik standartlarına uygunluk,

*Mevzuatta öngörülen diğer kriterler.

Bu kriterleri karşılayan şirketlerin başvurularını yıl içinde belirlenen Ocak-Mart veya Temmuz-Eylül döneminde Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren E-İhracat Sekretaryası’na sunması gerekiyor. Son aşamada Ticaret Bakanlığı’nın onayıyla başvuru sahibi şirketler E-İhracat Konsorsiyumu Statüsü kazanıyor.

E-İhracat Konsorsiyumu statüsüne sahip şirketler, devlet tarafından sağlanan çeşitli destek ve hizmetlerden yararlanıyor. Bu destekler arasında mali teşvikler, pazar araştırma desteği, lojistik ve depolama hizmetleri gibi önemli kalemler bulunuyor. Ayrıca, bu statü uluslararası alıcılar ve pazaryerleri nezdinde güven artırıcı bir etken olarak görülüyor.

Bu konsorsiyumlar ayrıca firmalarımızın ve Esnaf Vergi Muafiyet Belgesi sahibi şahısların sınai olmayan ürünlerini yurt dışı Pazar yerlerine entegre ediyor, depolama, dağıtım ve iade yönetim görevlerini yerine getiriyor, Yurt dışı Pazar yerlerinde satışa sunulan ürünlerin marka koruma, konumlandırma, dijital pazarlama, çoklu dilde müşteri ilişkileri hizmetlerini sağlıyor.

Bugüne kadar e-ihracat konsorsiyumu statüsü alan altı şirket oldu. Önümüzdeki dönemde bu sayıya birkaç tane daha eklenmesi öngörülüyor. Bu yapılar vasıtasıyla firmalarımız, çok kolay bir şekilde ürünlerini yurt dışı Pazar yerlerinde listeyebilir hâle geliyor.

E-ihracatın Uçbeyleriyle İhracatımız Artacak

E-İhracat Konsorsiyumları aracılığıyla firmalarımızın ihracat yapmasının önünde neredeyse hiçbir engel kalmadı. Bu konsorsiyumların önümüzdeki dönemde çok büyük yatırımlar alarak veya kendileri yatırımlar yaparak ihracatımız için uç beyleri olacağına inancım tam. Firmalarımızın ve yatırımcılarımızın bu firmaları dikkatle izlemesi ve desteklemesi gerektiğine inanıyorum. Böyle bir vizyonu ortaya koyan Ticaret Bakanlığı bürokratlarını da yürekten kutluyorum.

Yazarın Diğer Yazıları