Fikirleri ve kalemiyle Türk milliyetçilerine rehber oldu

galip-erdem.png

Anadolu’nun bir köşesinde, Gaziantep’te kısıtlı imkânlarla çıkardığı “çelebi” dergisiyle millî kültür ve tarihimize değerli katkılar sunan genç araştırmacı Ahmet Şahin bu kez çok kapsamlı bir çalışma ile okurlarının karşısına çıkıyor.

Türk milliyetçiliği fikrinin önemli fenomen karakterlerinden Galip Erdem konusunda uzun yıllardır devam eden araştırmasını, “Galip Erdem Adanmış Bir Ruh / Hayatı, Mücadelesi ve Eserleri” adıyla kitaplaştıran Ahmet Şahin, gelecekte de bu kalitede, muhtevalı eserlere imza atabileceğinin işaretlerini veriyor. Ötüken Neşriyat’ın okurla buluşturduğu kitabın önsözünde Ahmet Şahin, Galip Erdem’in genel ruh halini şu sözlerle özetliyor:

“Gösterişsiz bir adamdı. Hâl ehliydi, diğerkâmdı. Kendisi için değil başkaları, ilkeleri ve davası için yaşadı. Hayatının özeti belki de bu idi. Ömrü boyunca inandıklarını yazdı. Kimseye karşı sözünü esirgemeyen bir kalem ve fikir cengâveriydi. 12 Eylül döneminde devlet memurluğu görevinde bulunmasına rağmen büyük bir cesaretle ortaya çıkararak İhtilal Konseyi’nin başkan ve üyelerine hitaben “Adım Galip Erdem. Hâlen Başbakanlık müşaviriyim,” cümleleriyle başlayan hacimli bir rapor yazıp gönderdi. Raporda, “İçeri attığınız ülkücülerin eğitimlerine, yetişmelerine elimden geldiğince yardımcı oldum. Onlar hakkında en sağlıklı bilgiyi benden alabilirsiniz,” diyerek kendisini işaret etmekten imtina etmedi.”

Türk milliyetçiliği fikrinin mümtaz şahsiyetlerinden Galip Erdem’i mercek altına alan bu çalışmada “Türk milliyetçilerinin Galip ağabeyi” birçok açıdan tahlil ediliyor. Dört bölümden oluşan çalışmanın “Türk Milliyetçiliği ve Galip Erdem” başlıklı ilk bölümünde onun şahsiyeti, hayata bakışı, Türk milliyetçiliği ve Turancılık hakkındaki görüşleri, 12 Eylül 1980 Darbesi’nin akabindeki faaliyetleri, Türk milliyetçiliği fikrinin yayın dünyasındaki önemli temsilcileri olan Devlet gazetesi ile Türk Yurdu, Töre ve Bozkurt dergilerindeki yazıları inceleniyor.

“Hatıralarda Galip Erdem” başlıklı ikinci bölümde Erdem’in yakın çevresinde bulunan isimlerin hatıraları kayıt altına alınıyor.

Üçüncü bölüm, Galip Erdem’in eserleri ile kendisi hakkında yapılan çalışmaların değerlendirildiği yazılardan oluşuyor.

Dördüncü bölümde ise Galip Erdem’in tüm kitap ve yazılarının -ilk kez- bir araya getirilmesiyle oluşturulan “Galip Erdem Bibliyografyası” yer almakta. Geniş bir literatür taraması yapılarak hazırlanan bu çalışma, Galip Erdem hakkında bundan sonra yapılacak çalışmalarda başvurulabilecek bir kaynak olma niteliği taşımakta.

Ötüken Neşriyat

Tel:(0212) 251 03 50

enver-pasa.jpg

Her şeyi vatanımız için yaptık ama kaybettik…

Yakın tarihimizin en çok tartışılan tarihî figürlerinden Enver Paşa, hırsları ve inatları uğruna vatanı feda eden bir hayalperest miydi yoksa kader kurbanı bir vatan sevdalısı mı? İsmail Bilgin, “Bir Adanmışlık Öyküsü / Enver Paşa” adlı romanında bu sorunun cevabını ayrıntılarıyla okura sunuyor. Tarihimizin önemli olaylarını konu alan romanlarıyla okurun büyük beğenisini toplayan İsmail Bilgin, hayatı mücadelelerle geçmiş Enver Paşa’yı daha önce hiç anlatılmamış bir şekilde kaleme aldı.

İsmail Bilgin bu romanında da yine kendine has tarzıyla (yarı tarih yarı kurgu) akıcı bir şekilde kronolojik olarak Enver Paşa'nın askerî hayatını, hayallerini, ümitlerini, mefkûresini, ideallerini, düşüncelerini, mücadelelerini ve sevdalarını, yanılgılarını anlatmakta. Metni okuyucuya tarafsız, bütüncül bir bakış açısı sunmayı amaçlıyor. Dönemi başlangıcından sonuna dek irdeleyerek ve o günkü şartlar içerisinde, devleti eski sınırlarına kavuşturma çabalarının, kötü gidişata dur deme gayretiyle yola çıkanların ama sonu başarısızlıkla biten bir adanmışlığın hikâyesini tarihî gerçeklerle anlatmaya gayret ediyor:

Osmanlı Devleti’nin son dönemleri… Bir yanda kaybedilen savaşlarla, toprak kayıplarıyla, göçlerle, Balkanlarda ve diğer bölgelerde patlak veren isyanlarla, diğer yanda ekonomik sorunlarla, yoksullukla, Meşrutiyet ve özgürlük hareketleriyle baş etmeye çalışan bir devlet… Bir yanda varoluş mücadelesi veren Osmanlı İmparatorluğu, diğer yanda hızla büyük bir harbe sürüklenen dünya...

Böyle bir ortamda doğan ve büyüyen, geçim sıkıntısı yaşayan memur bir babanın içe kapanık, çelimsiz ama inatçı oğlu İsmail Enver’in ise tek hayali sokakta gördüğü subaylar gibi olmak. Bu hayal diğer hayallerin kapısını açacak; kendini milletine adamış bir adamın hayalleri bir milletin hayallerine dönüşecekti… Bütün bir vatanın kaderini değiştiren Enver Paşa’yı farklı bir pencereden okurken onun, “Mukadderat, her şeyi vatanımız için yaptık ama kaybettik lakin bundan sonra da gereken her şey yapılacaktır” sözüyle mücadelesinin özetini yaptığına da tanıklık edeceksiniz.

Timaş Yayınları

Tel:(0212) 511 24 24

chpde-sag-sapma.jpg

CHP'nin seyir defterinden

Türkiye Cumhuriyeti’yle yaşıt, 100 yıllık bir kurum Cumhuriyet Halk Partisi. 1950 seçimlerinden beri tek başına iktidar olamamış, 12 Eylül Darbesi’yle kapatılmış CHP bugün “sağa sapmak”la, hatalı ittifaklar yapmakla, yanlış kesimlerle “helalleşmek”le eleştiriliyor.

Deneyimli gazeteci Fikret Bilâ, “CHP’de Sağ Sapma” kitabında CHP’yi masaya yatırıyor. Kuruluşundan itibaren geçirdiği kırılmalardan yaşanan tartışmalara, “laiklik” konusuna özel önem verilen Deniz Baykal döneminden yeni açılımlar deneyen Kemal Kılıçdaroğlu dönemine kadar CHP’nin 100 yılının analizini yapıyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun “sağ sapma” ve “helalleşme” eleştirileri üzerine yorum ve cevaplarıyla belge niteliği daha da kuvvetlenen kitabında Fikret Bilâ, geleceğin CHP’si için çağdaş siyaset kriterlerine dayanarak önerilerde de bulunuyor.

‘CHP’de Sağ Sapma’ sadece 100 yıllık bir siyasi partinin değil, yaşadığımız bütün sorunların ve ülkenin siyasi tarihinin de hikâyesi.

Kırmızı Kedi Yayınevi

Tel:(0212) 244 89 82

Yazarın Diğer Yazıları