İbretlik örnek görüntüler...

A+A-
Sami YAVRUCUK

Sayın Okurlarım, asırlar boyu dünyamızda en çok soykırım ve sömürücülük yapan toplumlar, hiç şüphesiz Avrupa’nın emperyalist devletleri idi. Son uygulayıcı temsilcileri de, kıt’aları aşarak gelen ve doymak bilmeyen aynı soyun temsilcisi ABD’dir. Günümüzde, dağılan Sovyetler Birliği’nin yarattığı boşluktan yararlanarak, bütün Ortadoğu’nun kaynaklarına sahip olmakla meşguldür.
ABD’nin bu konudaki en büyük engeli de hiç şüphesiz, Orta Asya Türk Cumhuriyetlerinin  “Türk Dünyasının Kutup Yıldızı” olarak gördükleri, Türkiye Cumhuriyetimizdir. ABD Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Komitesinin “Ermeni Soykırım Karar Tasarısı” nı kabul etmesinin sebebi de bundan kaynaklanmaktadır. Tasarı, kısa bir zaman diliminden sonra Temsilciler Meclisinden geçecek ve Türkiye Cumhuriyetimiz de, “Ermeni Soykırım Suçlusu” olarak hukuk bürolarının ve çok uluslu sigorta şirketlerinin tazminat taleplerinin muhatabı olacaktır. Türkiye’miz kendi derdine düşecek ve beş Türk Cumhuriyeti ile zaten azalan ilişkilerine son vererek, Büyük Ortadoğu Projesi’nin(BOP) uygulamasındaki Başkan Yardımcılığı görevini yapacaktır.
Bütün Avrupa emperyalist devletlerini, doksan yıl önce Çanakkale’de denize döken, Anadolu’nun dört bir köşesinden de seksen yıl önce süren, yetmiş yılda da, onbeş milyondan yetmiş beş milyon genç ve dinç üstün zekalı üreten toplum olan Cumhuriyetimizin, engellenmesi için başlatılan faaliyetlere, dış güçlerin yanında bazı yerli kesimler de, bilerek veya bilmeyerek alet ve yardımcı olmuşlardır.
 Elimdeki muhtelif zaman dilimlerine ait gazetelerden kesilmiş sosyal içerikli resimlere bakmak, sizleri de bilgilendirmek istiyorum...
Birinci resimde; üç yıl önceki Cumhuriyet Bayramı gününde 29 Ekim 2004’te, Roma’da Papa X. İnnocenzio’nun heykeli önünde, en üst mevkideki iki siyasi yöneticimizin attıkları imza ile, birçok haklarımız önemli ölçüde AB’ye devrettiğimizi biliyor ve uygun buluyor musunuz?
 İkinci resimde; “Koç, Bartolomoes’un Elini Öptü” başlıklı yazıda, memleketimizin en büyük özel kuruluşlarından olan Koç Grubu’nun başı, ünlü işadamı Rahmi Koç, Ortodoks Rum’ların paskalya yortusuna katılan ve Fener Rum Patrikhanesi’ndeki ayinin sonunda Papaz Bartolomeos’un elini öperek kendisini sevindiriyor ve hediyesi olan renkli paskalya yumurtasını alıyor.
Bu görüntünün ters uygulamasını, acaba hiç göreniniz oldu mu?
Bir yabancı işadamının, cami imamımızın elini öptüğünü, bugüne kadar göreniniz oldu mu?
Üçüncü ve son resimde; Mübarek Ramazan Bayramımızın son günündeki meşhur nikah töreni ile ilgili.
İstanbul şehrinin ana yollarının trafiğe kapatıldığı, Metro’nun bile “Gösteri ve Kongre Merkezi” nin istasyonunda durmadığı, yedi bin polisimizin güvenlik sağladığı, iki bin beş yüz polisimizin ise yalnız nikah töreninde tedbir aldığı, keskin nişancıların her tarafa yerleştirildiği, düğüne gelen araçların da üç ayrı güvenlik noktasından geçirildikten sonra giriş yapabildiği, günboyu bir helikopterin havada tur attığını bu güne kadar hiç göreniniz oldu mu? Aslında bu olay, Gösteri Merkezi’nin ismine uygun olarak yapılan ve vatandaşları çileden çıkaran ilk ve son törendi. Üç nikah şahitli ilk töreni gördük. Tanrı Türk’ü Korusun

Yazarın Diğer Yazıları