İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı yapıyor

İstanbul Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi alımı yapıyor

İstanbul Üniversitesi'nin yayımladığı ilana göre, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alımı yapılacağı duyuruldu.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Üniversitemizin aşağıda isimleri yazılı birimlerine, 15.07.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri, 2547 Sayılı Kanunun ilgili maddeleri, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48. Maddesi ve 09.11.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliği”nin ilgili maddelerine göre Öğretim Görevlisi (Ders Verecek), Öğretim Görevlisi (Uygulama) ve Araştırma Görevlisi kadrolarına şahsen veya posta yoluyla eleman alınacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.