Kurdeşen döküntüsü neden olur

Alerji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, enfeksiyonların ürtikeri tetikleyebildiğini belirterek, kurdeşen döküntüsü olanların Kovid testi yaptırması gerektiğini söyledi.

Kurdeşen döküntüsü neden olur

Alerji, Astım Derneği Başkanı Prof. Dr. Ahmet Akçay, halk arasında kurdeşen olarak da bilinen ürtikerin, cildin herhangi bir yerinde, gruplar şeklinde oluşan soluk kırmızı şişlikler olduğunu, anjiyoödeme benzediğini, ancak şişmenin, yüzeyden ziyade derinin altında olduğunu ve ürtikerin anjiyoödem ile sıklıkla birlikte görüldüğünü söyledi.

Akut ürtikerin, hem çocuklar hem de yetişkinler için viral enfeksiyonların yaygın bir belirtisi olduğuna dikkat çekerek, daha çok çocuklarda viral enfeksiyonların ürtikere neden olduğuna belirtti.

Ürtiker döküntülerinin yüzde 50'sinden fazlasının, Kovid-19'un klasik semptomlarından önce veya eşzamanlı olarak ortaya çıktığını, bu döküntülerin hastalık teşhisine yardımcı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Ahmet Akçay şöyle konuştu:

"Ürtiker döküntülerinin olması, özellikle yakın zamanda Kovid-19'lu hastalarla temas eden hastalarda, hastalık tanısı mutlaka düşünülmelidir. Bu nedenle ürtiker görülen her hastada Kovid -19 enfeksiyonu için test yapılması çok önemlidir. Dermatologlar ve klinisyenler, Kovid-19'lu çocukların erken tanısında bunu dikkate almalıdır. Çünkü bu çocuklar enfeksiyon için yüksek risk altında olabilecek ebeveynlere ve büyükanne ve büyükbabalara enfeksiyonu bulaştırabilir.


Eozinofil sayılarının normalleştirilmesinin klinik iyileşmeyi sağladığı gözlenmiştir. Bir çalışmada ürtikeri olan Kovid-19 hastaları daha iyi bir iyileşmeye sahip olduğu ve bunun nedeninin, kanda eozinofil seviyesinde yükseklik olduğu bildirilmiştir. Kovid-19 enfeksiyonu olan hastalarda gelişen ürtiker hastalığı bir haftadan kısa bir süre içinde iyileştiği görülmüştür. Sonuç olarak, ürtiker döküntülerinin SARS-CoV-2 enfeksiyonundan kaynaklanabileceği bildirilmiştir.

'KOVID TESTİ YAPILMASI YARAR SAĞLAR'


Ürtiker döküntüleri görülen her çocuk ve yetişkinde Kovid-19 enfeksiyonu açısından test yapılması çok faydalı olacaktır. Özellikle ürtikerle birlikte ateş olan ve Kovid-19 enfeksiyonu olan biriyle temas öyküsü olanlarda Kovid-19 enfeksiyonu için test yapılması hastalığın yayılmasını engelleyecektir.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar