Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alacak

Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde 40 akademik personel istihdam edecek. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi personel alacak

Resmi Gazete''de yer alan ilana göre; Orta Doğu Teknik Üniversitesi bünyesinde 40 akademik personel istihdam edecek. Son başvuru tarihi 9 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rektörlüğünden:

2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Üniversitemizin aşağıda belirtilen akademik birimlerine 2547 sayılı Kanunun 50/d maddesi kapsamında araştırma görevlileri alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR:

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu''nun 48''inci maddesinde belirtilen şartları taşımak.

- Araştırma görevlisi kadrosuna başvurabilmek için sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibariyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak gerekmektedir.

MERKEZİ SINAV (ALES) MUAFİYETİ:

- Yükseköğretim kurumlarında öğretim elemanı kadrolarında çalışmış veya çalışmakta olanlar ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edebilir. ALES muafiyetinden yararlanmak isteyenler, buna ilişkin dilekçe vermelidir.

- ALES muafiyetinden yararlanmayı talep edenlerin ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında ALES puanı 70 olarak kabul edilir.

İSTENEN BELGELER:

1-Adayların başvurdukları bölüm/anabilim dalı, ilan numarası, ilan tarihi ile yazışma adreslerini ve telefon numaralarını belirten dilekçe.

2-Özgeçmiş.

3-Nüfus cüzdanı fotokopisi.

4-Son altı ay içerisinde çekilmiş bir (1) adet fotoğraf.

5-ALES sonuç belgesi (Sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 5 yıl geçerlidir).

6-Yabancı dil sınavı sonuç belgesi (YDS veya eşdeğerliği kabul edilen bir sınavdan muadili puanı gösteren belge)

7- Diploma örnekleri ve yurt dışından alınan diplomalar için denklik belgesi (e-Devlet''ten alınmış karekodlu veya aslı gibidir onaylı)

8- Resmi lisans transkripti (e-Devlet''ten alınmış karekodlu veya asıl)

9-Tezli Yüksek Lisans veya Doktora öğrenci belgesi (Güncel, e-Devlet''ten alınmış karekodlu veya asıl)

10-Erkek adaylar için askerlikle ilgili terhis veya tecil belgesi. (Güncel, e-Devlet''ten alınmış karekodlu veya asıl)

11-Başvuru zarfı kapak formu http://www.pdb.metu.edu.tr adresinden indirilebilir.

- Adaylar ilan edilen kadrolardan yalnızca birine başvuruda bulunabilir.

- Adaylar e-Devlet''ten alınmış karekodlu öğrenci ve mezuniyet belgeleri ve transkript ile başvuru yapabilecektir. Atanmaya hak kazanılması halinde söz konusu belgelerin asıllarının veya onaylı suretlerinin ibrazı istenebilecektir.

- istenilen belgelerde gerçeğe aykırı beyanda bulunduğu tespit edilenlerin sınavı geçersiz sayılacak, atamaları yapılmayacak ve atamaları yapılmış olsa dahi herhangi bir hak talebine imkan bulunmaksızın iptal edilecektir.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme aşamalarında lisans mezuniyet notunun hesaplanmasında kullanılacak 4''lük ve 5''lik not sistemlerinin 100''lük not sistemine eşdeğerliği için Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı''nın eşdeğerlik tablosu kullanılır.

- Ön değerlendirme ve nihai değerlendirme sonuçları ilanda belirtilen web adreslerinde duyurulacak olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacaktır.

- ilana başvurular ilanda belirtilen başvuru yerlerine şahsen veya posta yoluyla yapılacaktır. Süresi içinde yapılmayan başvurular, eksik belgeli

dosyalar ve posta ile yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler nedeniyle son başvuru tarihinden sonra ulaşan başvurular kabul edilmeyecektir.

Öne Çıkanlar