Su ürünleri destekleri için 23 Aralık’a kadar başvuru yapılabilecek

Su ürünleri destekleri için 23 Aralık’a kadar başvuru yapılabilecek

Su ürünleri desteklerinden yararlanmak isteyen yetiştiriciler, 23 Aralık 2022 tarihine kadar Tarım ve Orman Bakanlığı il ve ilçe müdürlüklerine başvurabilecek.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Destekleme Tebliği", 1 Ocak 2022''den geçerli olmak üzere Resmi Gazete''nin bugünkü sayısında yayınlandı.

Tebliğ, bakanlıktan onaylı su ürünleri yetiştiricilik belgesine sahip, Su Ürünleri Bilgi Sistemi''ne (SUBİS) kayıtlı yetiştiricilere yapılacak su ürünleri desteklerini kapsıyor. Buna göre, su ürünleri yetiştiriciliği destekleri kapsamındaki türler, alabalık, sazan, midye ve yeni türler (mersin, kalkan, fangri, mercan, sinagrit, lahoz, sivri burun karagöz, minekop, eşkine, sargoz, mırmır, sarıağız, sarıkuyruk, trança, yayın, şabut, karabalık, yılan balığı, tilapya, kerevit, karides, sülük, Karadeniz alası, kırmızı benekli alabalıklar) olarak belirlendi.

Su ürünleri desteklerinden yararlanmak isteyen üreticiler, en geç 23 Aralık mesai bitimine kadar, yetiştiricilik tesisinin bulunduğu il/ilçe müdürlüğüne başvurarak istenen belgeleri teslim edecek.

Tebliğe göre, son müracaat tarihine kadar başvuruda bulunmuş yetiştiricilerin, aralık ayına ait satış belgeleri veya hasat tespit tutanaklarını, en geç 6 Ocak 2023 tarihine kadar teslim etmesi gerekiyor.

DESTEKLER HAK SAHİBİNE YATIRILMADAN HACİZ, İCRA TEMLİK VE BENZERİ İŞLEM YAPILMAYACAK

Desteklemelerden faydalanacak örgütlü üreticilere merkez birliklerine üye olmaları ve üye olduklarına dair belgeyi müracaat sırasında ibraz etmeleri koşuluyla destekleme ödemesi doğrudan yapılacak.

Destekleme ödemesi yapılan belgeler, istenildiğinde ibraz edilmek üzere ilgili birimler tarafından 5 yıl saklanacak.

Karar kapsamında yapılan destekleme ödemeleri, kamu kaynağı olduğu için hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce haciz, icra, temlik ve benzeri işlemler yapılmayacak.

Desteklemeler için gerekli kaynak, bütçede hayvancılığın desteklenmesi amacıyla 2023 yılına ayrılan ödenekten karşılanacak.

Kamu kurum ve kuruluşları, tebliğ kapsamındaki desteklemelerden yararlanamayacak.

DAMIZLIK ALABALIK DESTEĞİNE İLİŞKİN TEBLİĞ DE YAYINLANDI

Bu arada, "Su Ürünleri Yetiştiriciliği Kapsamında Alabalık Kuluçkahanelerinde Damızlık Alabalık Desteğine İlişkin Tebliğ" de Resmi Gazete''nin bugünkü sayısında yayınlandı. Tebliğ, 1 Ocak 2022 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi.

Söz konusu destekten faydalanmak isteyen üreticiler, 30 Aralık 2022 tarihine kadar işletmenin bulunduğu il müdürlüğüne müracaat edebilecek.