Stokçuluk ve fahiş fiyat cezasına katlamalı artış

Stokçuluk ve fahiş fiyat cezasına katlamalı artış

Ticaret Bakanlığı, stokçuluğu da içeren fiillerin bir yılda birden fazla tekrarında uygulanacak idari para cezalarında değişikliğe gitti. Stokçuluk ve fahiş fiyat tekrarlandıkça cezası geometrik olarak katlanacak, 3 bin liralık suç 4 kez tekrarlanırsa toplam ceza 45 bin liraya çıkacak.

Ekonomi Gazetesi''nden Hüseyin Gökçe''nin haberine göre, Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu yönetmeliğinde değişiklik yapılarak, stokçuluğu da içeren fiillerin bir yılda birden fazla tekrarında uygulanacak idari para cezaları iki katına çıkarıldı.

Ticaret Bakanlığı, 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun’da yapılan değişikliğe uyum sağlanması amacıyla Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Yönetmeliği’nde değişiklik yaptı. Değişiklikle birlikte son dönemlerin tartışmalı konularından olan stokçuluk ve fahiş fiyat artışlarıyla ilgili uygulanan para cezalarının geometrik artışa bağlandı.

Ticaret Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, idari para cezalarının uygulanmasında Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından ceza tutarı belirlenirken dikkate alınacak hususlar yeniden belirlendi. Bu kapsamda; işlenen kabahatin haksızlık içeriği, tekrarı ve sayısı, kabahat dolayısıyla elde edilen menfaatin ve neden olunan zararın büyüklüğü ile failin kusuru ve ekonomik -durumu gibi hususlar dikkate alınacak.

HER EYLEM İÇİN AYRI CEZA

Yönetmeliğin ilgili maddesine eklenen bir fıkra ile fahiş fiyat ve stokçuluğa yönelik uygulanan idari para cezalarının, her suç için ayrı ayrı tatbik edilmesi ve bunun geometrik şekilde artırılmasının öne açıldı.

İdari para cezalarının verilmesini gerektirir aykırılığın bir takvim yılı içinde tekrarı hâlinde, her bir tekrar için bir önceki cezanın iki katı idari para cezası uygulanacak.

Örneğin cezası 3 bin lira olan bir suç, aynı yıl içinde 4 kez işlenirse, sırasıyla 6 bin, 12 bin ve 24 bin liralık ceza kesilecek. Başka bir ifade ile 4 kez bu fiili işleyen kişi toplamda 45 bin liralık idari para cezası ödemiş olacak.