Türk Dünyası ve Hukuk

A+A-
İrfan ÜLKÜ

Profesör Atilla Özer Türkiye’nin önemli hukukçularından. Bu alanda uluslararası kariyere sahip olan Özer London School of Economisc and Political Sciencer of London İnstitute doktora çalışması yaptı. Özer’in son kitabı, Türk Cumhuriyetlerinin Hukuki yapısı (Yasama-Yürütme-Yargı) Türk devletlerinin hukuksal yapılanma sürecine önemli çözüm öneri ve analizler getiriyor. (Turhan Kitapevi-Ankara)
Prof Özer, devletin “hukuki bir organizasyon” olduğunun altını çizerek önce Türkiye’deki anayasa ve devlet kurumlarının hukuki örgütlenmesini anlatıyor. Daha sonra Azerbaycan, Türkmenistan, Özbekistan, Kazakistan ve KKTC’de bağımsızlıktan sonra gerçekleştirilen anayasal ve hukuki örgütlenme modellerini inceliyor. Özer’e göre Türk Cumhuriyetlerinde yasama ve yürütme organlarının hukuksal anlamda tam olarak yerlerine oturmadığını vurguluyor.
Şunları yazıyor Özer:
Türk Cumhuriyetleri, mahkemelerin bağımsızlığı ve hakim teminatı açısından iyi bir noktadadırlar. Bu konu yedi Türk Cumhuriyetinde de Anayasal güvenceye bağlanmıştır. Şunu unutmamak gerekir ki, küçülen ve gruplaşan dünyamızda Türk kökenli yedi devletin kendi aralarında hukuk yakınlaşması sağlaması onların ekonomik ve sosyal dayanışmasının gerçekleşmesi açısından son derece önem arzetmektedir. Çağımız birlik ve yakınlaşma çağıdır. Birlik ve yakınlaşma hedefine ulaşmayı gaye kabul eden devletler, çağımızın kuvvetli ve refah içindeki devletleri olacaklardır;
Attila Özer’in kitabı alanında yapılmış ilk çalışma öncelikle yeni bağımsız cumhuriyetlerde Anayasaların toplumsal ve ulusal yansımalarını incelemesi açısından da konunun uzmanlarının mutlaka okumaları gereken bir kitap.

Yazarın Diğer Yazıları