Yaşlılara kritik ilaç uyarıları

Yaşlılara kritik ilaç uyarıları
Uzmanlardan yaşlılara önemli ilaç uyarıları geldi.

Türkiye’de 65 yaş ve üzeri kişilerin ilaç kullanımı ve sağlığı üzerine yapılan bir araştırma, bu yaş grubunun yüzde 30’unun dört veya daha fazla ilaç aldığını gösterdi.

Yaşlılarda çoklu ilaç kullanımı ve bunun uygun olup olmadığı önemli bir sorun olarak belirtiliyor.

İleri yaşlarda birden fazla hastalığın ve geriatrik sendromların olması, çok ilaç kullanımını gerektiriyor.

Fakat çok ilaç kullanmak, yan etki ve uygun olmayan ilaç kullanımı risklerini de yükseltiyor.

Yaşlılarda ilaçlar arasında etkileşimler ve olumsuz yan etkiler, çok ilaç kullanımıyla birlikte çoğalıyor.

Hastanın ihtiyacından fazla ilaç alması “çok ilaç kullanımı” olarak tanımlanıyor.

Araştırma, kadınların daha çok ilaç kullandığını, eğitim seviyesinin ilaç kullanımına etki etmediğini, kronik hastalık durumunun ise istatistiksel olarak anlamlı olduğunu ortaya koydu.

İleri yaşlarda çok sağlık sorunu olan hastaların ilaç kullanımının azaltılması, ilk ve en önemli tedavi ilkesi olmalıdır. Bu tekrar vurgulanıyor.

Özellikle birçok hastalığı bir arada taşıyan ileri yaşlarda, yaygın olarak kabul edilen ‘İlacı az dozda ver ve yavaş yavaş arttır’ ilkesi, ‘Çoğu ilacı kes, kullanman gerekenlerin dozunu azalt’ şeklinde değiştiriliyor.

İlaç azaltma, günlük uygulamada ‘doktorun gözetiminde uygun olmayan bir ilacın bırakılması’ olarak ifade ediliyor.

Mutlaka gerekli olan ilaçların reçeteden kaldırılması ya da bırakılması demek değildir.

İlgili Haberler