CFR, TBMM'nin üzerinde midir?

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, milletin iradesinin üzerinde hiçbir merci olmadığını bildirerek, “Kim ki kendisini yasama organının yani TBMM’nin üzerinde görürse bu millete haksızlık eder. Asli olan insanımızdır, milletimizdir, vatanımızdır, ülkemizdir, anayasal düzendir” dedi.
Madem öyledir, Erdoğan, 26 Ağustos 2001 günü Kurultay gazetesinde açıkladığım gizli CFR memorandumunu, nasıl partisinin programı haline getirdi? CFR, yani Dış İlişkiler Konseyi adlı Amerikan kuruluşu, TBMM’nin üzerinde midir?

***

Erdoğan, partisinin “Türkiye Partisi” olduğunu ifade etti ve “İftira atarak, karalama kampanyalarıyla asılsız ithamlarla güya bizi yıpratmayı hedefliyorlar. Türkiye’nin bu en büyük siyasi hareketini, alnı ak, gönlü ak hareketini, yüreği pak bu hareketi güya kirletmeyi hedefliyorlar” dedi.
Ben iftira atmıyorum! 2001’in 2 Temmuz tarihinde New York’tan Ayla Bakkallı’ya ait bir lobi şirketi üzerinden Tayyip Erdoğan’a hitaben gönderilen ve küresel güçler adına Erdoğan’dan taleplerde bulunulan gizli memorandumdaki ifadelerin AKP programına hangi gerekçelerle alındığını tam sekiz yıldır soruyorum.
Ve tam sekiz yıldır Erdoğan bu konuda en küçük bir açıklama yapmadı! Bu durumda  “ak” lık iddiası geçersiz olmuyor mu? Yine  “Türkiye partisi” iddiası geçersiz olmuyor mu? Türkiye partisi ise programı neden Amerika’dan ve CFR destekli bir lobi şirketinden geliyor?

***

Sağlık Bakanı Recep Akdağ da Van’da yaptığı konuşmada milletin iktidarını kabul edemeyenlerin geçen yedi yılda karanlık oyunlarına karanlık köşelerinde devam ettiklerini söyledi. Akdağ, “Niçin partimizin adı konusunda bu kadar hassasız. Aslında bunu kongrelerde, bu toplantılarda bir kez daha görüyoruz. Türkiye’de AK Parti, ak siyasetin adı olmuştur. AK Parti bir zihniyet değişiminin adıdır. Politikalarımızın temelinde insanımızın, çocuklarımızın daha rahat yaşam sürmesi vardır. Bu politika sayesinde AK Parti milletin partisi haline geldi” dedi.
Geçen süre içinde AKP’yi çeşitli yollarla devirmek isteyenler olmuştur. Fakat benim AKP’nin milletin iktidarı olduğunu kabul edebilmem için şu CFR kaynaklı memorandumun neden AKP’nin programı haline getirildiğini öğrenmem gerekiyor!
New York’tan gönderilen memorandumla kurulan ve böylece bir zihniyet değişimine uğrayanların partisinin “ak siyaset” yapabileceğine inanmak mümkün değil!
Bazıları soruyor, “İyi, güzel de millet, buna rağmen niçin yüzde 47 veya 39 oranında oy verdi?”
Millet bu gerçekleri bilmiyor da ondan! Sekiz yıldır gizli memorandumu yazıyorum ama ne bir dava konusu oldu, ne bir tekzip veya açıklama yapıldı ne de diğer partiler bu meselenin hesabını sordu? Basında da Yeniçağ yazarları dışında kimse bu konuya değinmedi.
Yoksa bütün partilerin Amerika’dan gönderilen bir memorandumu var da onun için mi kimsenin sesi çıkmıyor?

***

Programı, Anayasa’ya ve Siyasi Partiler Yasası’na aykırı olarak yurtdışından gönderilen bir partiyi başta Anayasa Mahkemesi, Yüksek Seçim Kurulu ve Yargıtay olmak üzere devletin her kademesi meşru kabul etti.
Yayınladığımız CFR belgesinde, AKP’ye dayatılan Anayasa’ya aykırı “yerel yönetimlere otonomi vermek” şartının gerekleri de yasal olarak bir bir yerine getirildi ama gerek devletin kurumları gerekse siyasi partiler, bu bilgi ve belge yokmuş gibi davrandı! Gözlerini kapattılar! Çünkü karşılarındaki güç AKP’den önce ABD idi!
Hangi milletin iktidarı?

Yazarın Diğer Yazıları