Felâketlere karşı Türk dünyası için bir tez

“Türkiye Yüzyılı”nda, asrın felâketini yaşadık. 6 Şubat 2023’te, 7,8 ve 7,5 büyüklüğünde Pazarcık ve Elbistan depremleriyle 11 şehrimiz yıkıma uğradı. 54 bin can gitti. Yavrular gitti, analar-babalar gitti; candan can gitti.

717 binden fazla bina yıkıldı ya da hasar gördü. 2 milyon 700 bin insan evsiz kaldı.

“Türkiye Yüzyılı”nda acılara acılar ekleniyor, yaralar onarılamıyor.

Felâket mukadder; kaçış şok.

Her gün, “jeolog prof.”lar televizyon kanallarındalar, gazete sayfalarındalar. “Bugün deprem var, yarın deprem var, yerin altı kıpır kıpır, aman tedbir...” sesleriyle dağı taşı, yeri göğü çınlatıyorlar. Halkı endişeye, korkuya sürükleye sürükleye, endişeyi de korkuyu da tabiîleştiriyorlar ne gelecekse gelsin, dedirtiyorlar.

***

Emekli Kurmay Albay Dr. Mehmet Alkanalka’nın “Doğal Afetlere Karşı Uluslararası Türk Gücü” tezi var.

Depremlerin, yıkımların, ölümlerin tekrar tekrar hatırlandığı bu günlerde, bu tez üzerinde durmak gerekir.

Tezi ordumuzun nasıl teyakkuzda olması gerektiği üzerine. “Geleceğe yönelik TSK’nın ihtimalât harekât planları gibi stratejik bir planlamaya ve stratejiye ihtiyaç bulunmaktadır.” diyor.

Dr. Mehmet Alkanalka, tezinde başka ülkelerin tabiî felâketler stratejisi örneklerini veriyor önce:

“Doğal afetler 21. yüzyılda devletlerin millî strateji belgelerinde tehdit ve riskler arasında yer almaktadır. Fransa’nın 2013 Beyaz Kitabı’nda doğal olaylar da riskler arasında ifade edilmektedir. (…) Doğal afetler tehditleri arasında terörizm ile birlikte yer alarak ABD’nin tüm tehditlere hazırlıklı bir stratejisine vurgu yapılmıştır.”

Dr. Mehmet Alkanalka Türkiye’deki depremler sonrası yaratıcı, yerli ve millî bir vizyona ihtiyaç duyulduğunu, bu sebeple bir inisiyatif geliştirme adına bu projeyi oluşturduğunu belirtiyor. Tezine ilhamı şöyle açıklıyor:

“Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Olağanüstü Zirvesi, 16 Mart 2023’de “Afet-Acil Durum Yönetimi ve İnsanî Yardım" temasıyla Ankara'da gerçekleşti. Bir sonraki TDT 10. Zirvesi’ne kadar ‘Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizmasının Kurulmasına İlişkin Anlaşma’sının tamamlanmasının planladığı ortak kararlar arasındadır. Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Mart 2023’de yaptığı açıklamada; ‘Türk Devletleri Teşkilatı ile artık yekvücut olduk. Onların sıkıntısında yanlarında olduk. Bizde sıkıntı olunca onlar bizim yanımızda oldu. Yaraların sarılmasına kadar kardeş ülkelerin desteğini gördük. Her türlü afete hazırlıklı olmalıyız. Başta Azerbaycan olmak üzere Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan sağ olsun hepsi de geldiler.’ diyerek Türk Dünyasına dikkat çekmiştir.”

Dr. Mehmet Alkanaka, tezinin “Sonuç ve Öneriler”ini şöyle sıralıyor:

“Türkiye’nin liderliğindeki uluslararası büyük Türk doğal afetlerde yardım gücü/kolordusu dünyada ilk kez oluşturulacak vizyoner, geleceğe odaklı büyük bir ortaklık olacaktır. Bu uluslararası birliğin tamamen insanî görevler kapsamında doğal afetlerde arama, kurtarma ve sahra hastaneleri tematik odaklı olmasının hem BM’ye deklare edilmesi hem de dünyanın her yerindeki müdahalelerde Türk marka değeri ile birlikte KKTC’ye sempati duyulmasına da katkı sağlayacaktır. Her ülke tanımlanan bazı modül ve yeteneklerde lider ülke olabilecektir. Bu aynı zamanda diğer alanlarda yapılacak olası iş birliklerinin de potansiyeli açısından değerli olacaktır.

Örneğin; tarafsız devlet statüsündeki Türkmenistan’ın liderliğinde müşterek bir sahra hastanesi yapılanmasının hem Türkmenistan açısından hem de dünyanın her yerine müdahale ederek yumuşak güç ve prestij katkısı sağlayacağını değerlendiriyorum. Çünkü dostlar zor günde belli olur. Örneğin, Özbekistan liderliğinde müşterek bir acil arama kurtarma teşkilatının kurulması da Türkiye’nin yaşadığı son deprem ve gelecekteki olası depremlere karşı da stratejik bir fayda getireceğine inanıyorum.

Yumuşak güç ve yumuşak dengelemenin birlikte ele alınabileceği örnek uygulamalar arasında barışı destekleme harekâtlarına birlikte katılan uluslararası askerî formasyonlar da bulunmaktadır. Doğal afetlere karşı muharebe hizmeti desteği kapsamındaki askerî sahra hastanelerinin kurulması ve doğal afet arama kurtarma birliklerinin birlikte çalışması İLK DEFA çok değerli bir uluslararası organizasyon olan TDT çatısı altında ve asrın felaketi bir deprem sonrası Türkiye’nin liderliğinde gerçekleştirilmesi değerli ve anlamlıdır.

Bu vesileyle Türkiye’de varlığının elzem olduğu bir kez daha anlaşılan askerî hastanelerle sahra hastanelerinin de açılmasına bu proje ile anlam kazandırılacağını değerlendiriyorum. Ayrıca arama kurtarma birimlerinin de tek bir komutanlık (Özel Kuvvetler Komutanlığı) çatısı altında toplanmasının emir komuta birliği açısından ve gelecekteki olası İstanbul depremi başta olmak üzere ülkemize, bu teşkilata üye ülkelere, dünyanın her yerine müdahale ederek yumuşak güç açısından milletimize ve insanlığa faydalı bir katkı sağlayacaktır.”

Dr. Mehmet Alkanaka, “Türk dünyası”nı bütünleştirmede, tabiî afetlerde dayanışmanın önemini vurguluyor. Teklifi üzerinde durulmalı.

Yazarın Diğer Yazıları