Finansal Hizmetler Güven Endeksi'nde büyük düşüş

Finansal Hizmetler Güven Endeksi'nde büyük düşüş

Finansal Hizmetler Güven Endeksi, ekimde bir önceki aya göre 15,7 puan azalarak 152,5 seviyesine indi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından ekim ayına ilişkin Finansal Hizmetler İstatistikleri ve Finansal Hizmetler Güven Endeksi açıklandı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 143 kuruluşun yanıtlarının ağırlıklandırılıp toplulaştırılmasıyla elde edilen anket sonuçlarına göre, endeks, ekimde bir önceki aya göre 15,7 puan azalarak 152,5 seviyesinde gerçekleşti.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son 3 aydaki iş durumu, son 3 aydaki hizmetlere olan talep ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi olmak üzere tüm alt endeksleri FHGE'yi azalış yönünde etkiledi.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güç kaybederken, son 3 ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentiler de zayıfladı.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son 3 ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir azalış olduğunu bildirenler lehine dönerken, gelecek 3 ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir güçlendi.

Rekabet gücüne ilişkin değerlendirmelere göre, yurt içi piyasalardaki rekabet gücünde son 3 ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler ile gelecek üç ayda iyileşme olacağı yönündeki beklentiler zayıflarken, yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak son 3 ayda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler, hem AB içindeki hem de AB dışındaki yurt dışı piyasalarda güçlendi.

Gelecek 3 ayda yurt dışı piyasalardaki rekabet gücüne ilişkin olarak iyileşme olacağı yönündeki beklentiler ise AB içindeki yurt dışı piyasalarda bir miktar zayıflarken, AB dışındaki yurt dışı piyasalarda güçlendi.

Ekim ayında NACE Rev.2 sektör sınıflamasına göre "Finans ve Sigorta Faaliyetleri" sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, bir önceki aya göre "64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)" ve "66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler" sektörlerinde sırasıyla 17,1 ve 8 puanlık azalış, "65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)" sektöründe ise 11,9 puanlık artış gerçekleşti.

İlgili Haberler