Fiziksel engelliler için öğrenmeyi öğrenme yeterliliği kazandıracak proje taslağı - Hacı Hüseyin Kebabcı

Emekli Tarih Öğretmeni Hacı Hüseyin Kebabcı yazdı.

Fiziksel engelliler için öğrenmeyi öğrenme yeterliliği kazandıracak proje taslağı - Hacı Hüseyin Kebabcı

Projenin amacı: Fiziksel engelli bireylerin ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME becerilerinin geliştirilmesi ve bu becerileri sayesinde yaşamlarını kendi başlarına idame için ekonomik yeterlilik elde edebilecek bilgi ve beceri sahibi olmalarını sağlamaktır.

Projenin ihtiyaç olma sebepleri:

1-Fiziksel engelli öğrencilerin pandemi döneminde eğitim konusunda daha da dezavantajlı hale gelmeleri göstermiştir ki, artık uzaktan eğitim ihtiyaçtır. Zaten engelliler için eğitimin uzaktan yapılabilmesi de onlara avantaj sağlayacaktır.

2-Öğrenmeyi öğrenmenin günümüz koşullarında zorunlu hale gelmiş olması; çünkü bilgi sürekli çoğalmakta ve teknoloji sürekli yenilenmekte ve her an yeni uygulamalarla değişik sektörlerde yenilikler ortaya çıkabilmektedir. Bu da sürekli öğrenen bir insana ihtiyaç duyan sosyal bir yapının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Bu sosyal yapının ihtiyacına uygun insan ise kendi yaşamını idame ettirirken ihtiyaç duyduğu bilgi, beceri ve teknolojiyi kendi başına öğrenme yeterliliğine sahip olmak zorundadır. Bu ihtiyacı karşılayacak olan en temel eğitim de öğrenmeyi öğrenme yeterliliğine sahip birey olmakla mümkün olur.

Projenin hedef kitlesi: Lise çağındaki fiziksel engelli gençler. (Ayrıca bu çalışma model bir uygulama olacağı için asıl hedef kitlesi eğitim çağına gelmiş her yaştan fiziksel, işitsel ve görme engelli bütün çocuklardır.)

Proje uygulamasında yer alacak öğrenci sayısı: 24 veya 32 öğrenci projenin uygulanabilirliğini göstermeye örnek model üretmek için yeterli olur. (Not: Eğer görme ve işitme engelli öğrenciler de ortopedik engelli öğrencilere yönelik projeye dâhil edilirse program 8 kişilik gruplar şeklinde tasarlandığı için her engelli grubundan 8’erli 3 grup düşünülmüş bu nedenle sayı en az 24 olması tasarlanmıştır. Eğer projeden yararlanacak ortopedik engelliler haricinde görme ve işitme engelliler de katılırsa 3 farklı engelli grubu olacaktır. O da en az 72 kişi planlanmalıdır. Fakat ortopedik engelli 24 veya 32 kişilik 3 veya 4 grupla başlamak projenin uygulanabilirliğini göstermek açısından yeterli olacaktır.)

Projenin süresi: Projenin başarılı olacağının ispatı için 30-45 gün aralığı yeterlidir. Bu sürede bizzat öğrencilerin yazdıkları ve yapılan çalışmaların görüntülü kayıtları velilere ve ilgili yetkililere rapor halinde sunulacağından projenin işe yaradığı hemen herkes tarafından somut verilerle ispatlanabilecek özelliktedir. Ayrıca zaten her öğrencinin günlük yapılan kontrolleri belgeli veya görüntülü hâli çalışmayı yürüten eğitimcilerce her hafta sonu raporlandırılarak velisini de bilgilendirme verisi olarak kullanılacağından haftalık verileri takip de isteyen herkes tarafından kolay olacaktır. Bu çalışma çocukların/gençlerin herhangi bir konuyu anlama verilen becerilerin kalıcı sonuçlar üretebilmesi için 10 aylık bir uygulama gereklidir.

Projeyi gerçekleştirecek kurum: X Belediyesi, X Bankası, X Şirketi, X Vakfı vb.

Proje eğitiminin niteliği: ÖĞRENMEYİ ÖĞRENME becerisini öğrencilerin okulda sorumlu olduğu dersler üzerinden uygulamalı olarak kazandırma şeklinde olacaktır. Öğrencilere ders verilmeyecek, öğrenmesi gereken bilgi ve becerileri hangi uygulamaları nasıl yapması gerektiği gösterilerek kazandırılacaktır. Örneğin öğrenci nasıl kendi başına ders çalışırsa verim alacağı gösterilecek, uygulama yapılacak, yapabildiği gözlemlenecek ve sonra pratik yaptırılarak öğrencinin çalıştığı konuyu anlama, kavrama, gerçek hayattaki karşılıkları ile ifade edebilme ve öğrendiği bilgilerle hayal kurabilme özellikleri günlük olarak kontrol edilecektir. Bu kontroller öğrencilerin kendi yazdıklarından ve görüntülü ifadelerinden oluşacağı için kişisel gelişimlerini herkes takip edebilecektir. (Kişisel gelişim.)

Proje uygulaması:

1-Öğrencilerin seçilen dersle ilgili bulunduğu düzeyi tespit etmek. Çünkü öğrenmeyi öğrenme uygulamalı ve kişiye özel bir eğitimdir. Bu nedenle bireyin konu hakkında bulunduğu yerden başlar.

2-Öğrenciler 8 kişilik gruplara ayrılır. Öğrencileri etkin kılma, akran öğrenmesi, öğrencilerin yeterli düzeyde takip ve değerlendirmesi için gereklidir.

3-Öğrencilere kendi başlarına bir derse nasıl çalışacaklarını öğretme ve bunu yapabilme becerisi kazanıp kazanmadığını uygulatarak tespit etme. (Çok kolay olduğu uygulamalı herkese açık gösterilecektir.)

4-Öğrencilerin öğrenmeyi öğrenme yöntemlerini seçilen ders ve konu üzerinde uygulamasını yani kendi başına çalışması için ödevlendirme yapılacaktır.

5-Ödevlerin yapılıp yapılmadığını Bütünden görme, bütün parça ilişkisi kurma, öğrendiği bilginin gündelik yaşamla ilişkisini kurma ve öğrendiği bilgi ile hayal kurma gibi yeterlilikleri yazılı olarak günlük ya da iki güne bir (öğretilecek konunun özelliğine göre) ölçülecektir.

6-Bu ölçüm sonuçları uzaktan ya da yüz yüze tartışılarak öğrencilerle birlikte değerlendirilecektir.

7-Öğrencilerdeki eksiklikler önce 8 kişilik grup içerisinde kendilerine yöneltilecek sorular veya yönlendirmelerle çözdürülecek eğer çözemedikleri olursa da öğretmen çözerek bütün öğrencilerin anlamaları sağlanacaktır.

8-Öğrenilen bilgilerin ömürlük hafızada kalıcılığını sağlamak için tekrar uygulamaları ile bilgiler ve beceriler kalıcı hale getirilecektir.

9-Öğrencilerin sorulara verdikleri yazılı ve görüntülü cevaplar her hafta sonu internet üzerinden velilere gönderilecek ve velilerin de çocukları hakkında sağlıklı bilgi edinmeleri ve yönlendirilmeleri sağlanacaktır.

10-Ayrıca yapılan çalışmalar aylık olarak rapor halinde ilgili kurumdaki yetkili makamlara sunularak yapılan çalışmaların yazılı ve görüntülü dökümleri her türlü denetime hazır olacaktır.

Projenin denetimi: X Belediyesi vb. yetkilileri, yetkili ve ilgili her devlet birimi (Ayrıca proje uygulamalarının görsel ve yazılı örnekleri velilerden ve öğrencilerden izin alınarak belediye sitesinden kamuya açık paylaşılacağı için kamuoyu değerlendirmeleri ile dolaylı vatandaş denetimi) tarafından denetlenebilecek şeffaflıktadır.

Beklenen Sonuç: Proje neticesinde bu uygulamaların bütün ülkede uygulanmasının mümkün olduğu hemen herkes tarafından fark edilecektir. Böylece ülkede engelli bireylerin kendi hayatlarını devam ettirecek bilgi ve becerileri olabileceği ve sürekli kendilerini geliştirip yenileyebilecekleri yeterliliğe ulaşabileceklerinin bir örnek modeli ortaya çıkarılmış olacaktır.

İlgili Haberler
Öne Çıkanlar