Kadroları şişirmek ülkeye zarar verir

Kamuda yani merkezî yönetim kapsamındaki kamu idareleri, mahalli idareler ve kamu iktisadi teşebbüslerinde çalışan memur ve işçilerin sayısı 5.1 milyonu aştı.

2007-2023 arasında kamu kadrolarında yüzde 76 oranında artış olduğunu gösteriyor istatistikler.

Ve işin ilginç yanı bu kadrolara her geçen gün yenileri ekleniyor.

Örneğin, Sağlık Bakanlığı 27 bin, Tarım ve Orman Bakanlığı 7 bin 158, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 8 bin, Gençlik ve Spor Bakanlığı 2 bin 21, Kültür ve Turizm Bakanlığı bin 629 personel alacak önümüzdeki günlerde.

Başta Millî Eğitim olmak üzere diğer bakanlıklarda da personel alma hazırlıkları var.

İlk anda, “Aaa ne güzel! İnsanlar güvenceli iş sahibi ediliyor” diye sevinilebilir ama işin perde arkasına bakıldığında aşırı istihdamla kamu kaynaklarının gereksiz yere harcandığı, yatırıma, hizmete gidecek paranın maaş olarak ödendiği gerçeği çıkar ortaya.
...

Peki, kamunun bu kadar kişiye ihtiyacı var mı?
Yıllarca bürokraside yöneticilik yaptım. Tespitim şudur:
Bugün kamu kuruluşları mevcut personelinin yarısından daha az personelle bile rahatça idare edilebilir. Bir yumurtayı 10 kişinin taşıdığı ama sonunda kırdığı tuhaf bir yapı vardır buralarda.

...
Türkiye’nin ciddi bir işsizlik sorunu var.
Bu sorunun çözümü kamunun kadrolarını sürekli şişirmekten değil, özel sektörü teşvik etmekten, üretime dönük yeni iş alanları yaratmaktan, ihtiyaç olan alanlarda teknik eleman yetiştirmekten, tarım ve hayvancılığı geliştirmekten geçer.
...

Kadroları gereksiz biçimde şişirmek israftır.

Kamu, aldığı her personel için bazen 70 yıldan fazla maaş ödemek zorunda kalıyor.
Bir örnekle açıklayayım:
25 yaşındaki bir genç devlet memuru oldu. 40 yıl yani 65 yaşına kadar çalışıp emekliye ayrıldı.
Ölünceye kadar 30 yıl da emekli maaşı aldığını farz edelim.
Ne eder?

40+30, eşittir 70 yıl…

Ölümünün ardından şayet yaşıyorsa eşi onun maaşını almayı sürdürür.
...

Devlet kadrolarını gereksiz yere şişirmek geçmişte Süleyman Demirel’in başbakanlığı sırasında kadınları 35, erkekleri 40 yaşında emekli etmesi kadar yanlış bir uygulamadır ve olumsuz etkileri sadece önümüzdeki birkaç yıla değil 100 yıl sonraya bile yansır.

Benden hatırlatması...

Yazarın Diğer Yazıları