Karbon kredisi kanun taslağında!

Karbon kredisi kanun taslağında!

"Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek" ana temasıyla Yeni Delhi'de düzenlenen G20 Zirvesi'nde “Liderler Bildirisi” yayımlandı.

Bildiride, "BM Şartı uyarınca, tüm devletler herhangi bir devletin toprak bütünlüğüne, egemenliğine veya siyasi bağımsızlığına karşı toprak edinimi için güç kullanma tehdidinden veya güç kullanımından kaçınmalıdır. Nükleer silahların kullanılması veya kullanma tehdidi kabul edilemez." ifadelerine yer verildi.

***

Rusya’nın Ukrayna’nın bir kısmını işgal etmesi gündemde ama ABD’nin Afganistan, Irak ve Suriye’ye karşı giriştiği saldırıları sorgulayan olmadı. Üstelik ABD, Afganistan’ı işgal ederken, Rusya’dan destek bile aldı! Suriye ise iki büyük güç tarafından göz göre göre paylaşıldı. Bugün Suriye’de ABD ve Rus uçakları, kuyrukları birbirine değecek kadar yakın uçuyor ama aralarında hiçbir sorun çıkmıyor!

ABD’nin, Ukrayna’yı modern silahlarla donatması ve Rusya’ya karşı direnebilmesi için seyreltilmiş uranyumlu mermiler vermesi ise nükleer savaşa davetiye gibidir...

Bildiride, "Tahıl, gıda ürünleri ve gübrelerin Rusya ve Ukrayna'dan derhal ve engellenmeden teslim edilmesini sağlamak” tan da söz edildi ama Rus gıda ürünleri ve gübresinin dünya pazarlarına erişimini ABD ambargosu engelliyor.

***

Bildiride iklim konusunda “Ulusal koşullar doğrultusunda, hız kesmeden kömüre dayalı enerjinin kademeli olarak azaltılmasına yönelik çabaların hızlandırılması gerektiği” belirtildi ve gelişmekte olan ülkelerin düşük karbon/emisyona geçişlerini desteklemek üzere 2030'a kadar küresel düzeyde yenilenebilir enerji kapasitesinin 3 katına çıkarılmasına yönelik çabaların sürdürülmesi ve teşvik edilmesi sözü verildi.

Bildiride, gelişmekte olan ülkelerin özellikle emisyon hedeflerini uygulama ihtiyaçları için, 2030 öncesi dönemde gerekli olan 5,8-5,9 trilyon dolarlık ihtiyaca dikkat çekildi.

Ayrıca, dünyanın enerji dönüşümü için yıllık toplam 4 trilyon dolarlık düşük maliyetli finansmana ihtiyaç olduğu belirtiliyor.

Bu paraları kim verecek o belli değil!

***

İklim konusunda Türkiye’de garip bir durum yaşanıyor... medyascope.tv’den Özgecan Özgenç’in haberine göre hükûmetin hazırlığını yaptığı iklim kanunu taslağını, Ankara Sanayi Odası paylaştı. Taslağın bir süre sonra erişime kapatılması, “yanlışlıkla paylaşıldı” yorumlarına neden oldu ancak taslak bir süre sonra tekrar erişime açıldı.

Haber için görüşü alınan Temiz Hava Hakkı Platformu’ndan avukat Ceren Pınar Gayretli, taslağın, iklim kanunu olmadığını, yalnızca ticari faaliyetler için emisyon ticaret sistemini düzenlediğini belirtti.

Taslağın “İklim adaletini sağlamak için değil, ticari kaygıyla yapıldığını” belirten Gayretli, “Bu düzenlemeler şu anki hâliyle öyle yorumlanabilir ki, kâr odaklı kullanılabilir. İklim değişikliğini önlemeye ya da iklim değişikliğiyle mücadeleye dair hiçbir şey yok bu kanun taslağında. Bir iklim değişikliğiyle mücadele/uyum/azaltım kanunu değil, Karbon Piyasa regülasyonu.” dedi.

Taslakta “karbon kredisi” diye bir kavram kullanılıyor. Komplo teorisi değil kanun taslağı metninde bu ifade var. Anladığım kadarıyla sera gazı üreten şirketlere tanınan limitleri ifade ediyor, “karbon kredisini belirleyecek kurul, komite ve görevli kurumların yetkileri yönetmelikle belirlenir.” deniliyor ve yasaklara uymayanlara verilecek cezaların adı konuluyor... Metnin, tercüme olduğu belli oluyor!

***

Sefia.org sitesinde Taylan Kurt’un geçen yıl yaptığı yoruma göre “Enerji krizi ile birlikte AB üye ülkelerinin gündeminde Rusya menşeli doğal gaz kullanımını azaltmak var. Tarihsel emisyonlarda en yüksek pay sahibi iki ülke, Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki siyasi gerilim de iklim taahhütlerinin somutlaşmasında engel teşkil ediyor. Hindistan’ın sadece kömür değil, tüm fosil yakıtların kullanımının azaltılmasına yönelik talebi ise bir karşılık bulmadı.”

Bu yıl da sadece kömüre dayalı enerjinin kademeli olarak azaltılmasından söz edildi...

Dünyayı kirleten ABD ve Çin gibi güçler, faturayı gelişmekte olan ülkelere kesecek... Türkiye’deki tercüme İklim Kanunu taslağı da buna hizmet etmek için siparişle hazırlanmış!

Yazarın Diğer Yazıları