Kureyş suresinin Türkçe anlamı nedir?

Mekke’de inen Kureyş suresi 4 ayetten oluşmaktadır. Kureyş suresi Tin suresinden sonra inmiştir. İşte Kureyş suresinin Türkçe anlamı..

Kureyş suresinin Türkçe anlamı nedir?

Kureyş suresi Mekke''de inmiştir. Kureyş suresi 4 ayetten oluşmakta olup Tin suresinden sonra inmiştir.

Kureyş suresin, Kureyş''e cahiliye devrinde verilen bazı imtiyazlardan bahsettiği için bu adı almıştır.

KUREYŞ SURESİ TÜRKÇE ANLAMI

1- Kureyş''in ilâfı (güven ve barış andlaşmalarından faydalanmalarını sağlamak) için.

2- Kış ve yaz seferlerinde (faydalandıkları andlaşmaların) kadrini bilmiş olmaları için.

3- Bu Beyt (Kâbe)nin Rabbine kulluk etsinler.

4- O, kendilerini açlıktan kurtararak beslemiştir ve her tehlikeye karşı onlara emniyet

vermiştir.

Öne Çıkanlar