Yeni Anayasa; Yeni Zeus düzeni

Yeni Anayasa; Yeni Zeus düzeni

Fatih Yaşlı’nın, 2012 yılındaki “Necip Fazıl’ın Başyücelik Devleti, Platon’un Devlet kitabında anlattığı ideal devletin İslami kaidelere göre yeniden yorumlanmış bir halidir.” tespitinden yola çıkarak yeni kurulmak istenen devletin bir Zeus devleti olduğunu dünkü yazımda belirtmiştim...

AKP Düzce Milletvekili Fevai Arslan, Tayyip Erdoğan için “Allah'ın bütün vasıflarını üzerinde toplayan bir lider var.” dememiş miydi?

Zeus devleti de böyle bir zihniyetin sonucuydu...

Zeus, Yunan mitolojisinde en güçlü ve önemli tanrı idi... Fakat, 27 Ocak 2023 tarihli, “Bunun adı Amon Ra düzenidir!” başlıklı yazımda belirttiğim gibi “Milattan önce beşinci yüzyılda yaşamış Heredot, iki ciltlik ünlü seyahatnamesinde Yunan tanrılarından söz ederken, hepsinin Mısır’dan esinlenilerek isim değişikliği ile Yunan halkına kabul ettirildiğini, gerçekte Mısır’da veya Yunanistan’da kendisini Tanrı gibi gösteren insanların, bunu diğer insanlar üzerinde hâkimiyet kurmak veya taraftar toplayabilmek için yaptığını anlatır.

Herodot, insanların tanrılaşma sürecini tasvir ederken, yanında güzel bir kadınla beraber altın ve gümüş süslemelerle işlenmiş elbiseler giyerek aynı şekilde süslenmiş atlı bir arabaya binip Atina’nın ana caddesinden bir aşağı bir yukarı geçmenin Tanrı sayılmak için yeterli olduğunu, insanların bunların peşinden gitmesinin ise çıkar amaçlı olduğunu yazar."

***

Peki, ama insanlar, kendileri gibi fani bir insan olan liderlerini nasıl bu kadar kolay Allah’a benzetir? Cevabı yine o yazımda var:

“Firavun Akhenaton, devleti ve halkı, rahiplerin elinden kurtarmak için eski Mısır dinini, sihir ve büyüyü yasakladı, tapınakları kapattı, Amon rahiplerinin görevine son verdi ama o öldükten sonra eski düzene geri dönüldü.

Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi üç büyük din bile tanrılık iddiasında olan veya putlara temsil ettirdikleri tanrıları kendi tekelinde tutan insanların, kitleleri bu yolla yönetmesi ve sömürmesini sona erdiremedi.

Bugün, bütün dünyada, tarikat ve cemaat liderleri, siyasi ve ticari çıkar için devletleri ele geçirmiş olan büyük sermaye sınıfına girebilmek amacıyla halktan para toplayarak, yeni bir sınıf oluşturmaya çabalıyor! Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde Türkiye’de olduğu gibi bazıları devleti tamamen ele geçirmeye de yelteniyor ve tasfiye ediliyorlar. Yerlerini hemen başka tarikat ve cemaatler alıyor.

İnsanoğlu, hangi dine mensup olursa olsun, günümüzde de Amon’a veya Zeus’a yani gerçekte altına ve gümüşe veya ekonomik gücü temsil eden paraya ve cinsel hazlara tapınmaya devam ediyor!”

İnsan, din istismarı yaparak liderlerini yüceltenlere başlangıçta inanmıyor, inanmış gibi yapıyor... Zamanla kurulan çıkar düzeninin parçası oluyor ve kendisinin tercihi yüzünden hür ve bağımsız yaşadığı ülkesinin, altından çekildiğini dolayısıyla aldatılmışlardan olduğunu kavrayamıyor...

***

The Washington Times yazarı Cheryl Chumley, “Zombi ulusu: Esrar, Adderall ve Amerika'nın yıkımı” başlıklı yazısında, “Resmî verilere göre, 2019 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde 48 milyondan fazla Amerikalı esrar kullandı. 65 yaş ve üzeri kişiler arasında kullanımı da artıyor. Buna Adderall gibi ilaçların giderek artan kullanımı da eklenince, şu açık: Amerika bir uyuşturucu ülkesi haline geliyor." diyor.

Adderall XR denilen ilaç, dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğunu tedavi etmek için kullanılıyor. Beyindeki bazı doğal maddelerin miktarını değiştirerek istenen sonuç elde ediliyor ama bağımlılığa yol açıyor.

Türkiye'de ise halkı zombileştirmek için uyuşturucu ve uyarıcı ilaçlar değil ama klasik yöntem olan din sömürüsü kullanılıyor! Yeni Zeus düzeninin kurulması için de “Yeni Anayasa”da başörtüsü maddesine yer verilecek! (İçerden bilgi alan Abdülkadir Selvi'nin yazısından öyle anlaşılıyor...)

Yazarın Diğer Yazıları