281,6 milyon insan bununla karşı karşıya kaldı

281,6 milyon insan bununla karşı karşıya kaldı

Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ'ın hazırladığı Küresel Gıda Krizi Raporu'na (GRFC) göre, 2023 yılında dünya genelinde 281,6 milyon insan akut gıda güvensizliği yaşadı.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Dünya Gıda Programı (WFP) tarafından oluşturulan Gıda Krizine Karşı Küresel Ağ'ın hazırladığı Küresel Gıda Krizi Raporu'na (GRFC) göre, 2023 yılında dünya genelinde 281,6 milyon insan akut gıda güvensizliği yaşadı. Bu rakam, bir önceki yıla göre yaklaşık 24 milyon daha fazla insanın gıda güvensizliği ile karşı karşıya olduğunu gösteriyor.

Raporda, yüksek düzeyde akut gıda güvensizliği yaşayan insanların sayısının, 2023 yılında üst üste beşinci yıl artış gösterdiği vurgulandı. Ayrıca, Kovid-19 salgını öncesindeki seviyelerin de aşıldı.

BM'nin Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri arasında yer alan "2030'a kadar açlık ve yetersiz beslenmenin her biçimini sona erdirme" hedefine ulaşmanın uzak olduğu ve bu yönde ilerlemenin zorluğunun altı çizildi.

Raporda, 2023 yılında akut gıda güvensizliğinin ana etkenlerinin çatışmalar, ekonomik şoklar ve aşırı hava olayları olduğu ifade edildi. Özellikle çatışma bölgelerinde ve ekonomik sıkıntı yaşanan ülkelerde gıda güvensizliğinin arttı.

Sudan ve Gazze Şeridi'nde ise gıda krizlerinin endişe verici boyutta arttı. Çatışmaların bu bölgelerde gıda güvensizliği ve yetersiz beslenmenin hızla artmasına neden oldu. Özellikle Sudan'da çatışmaların şiddetlenmesiyle birlikte gıda krizi yıkıcı boyutlara ulaştı.

Gelecek döneme yönelik öngörülerde ise, özellikle Filistin'de (Gazze Şeridi), Sudan ve Haiti gibi ülkelerde çatışmaların akut gıda güvensizliği krizinin ana itici gücü olmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Özellikle Gazze Şeridi'nde nüfusun büyük bir kısmının felaket düzeyinde akut gıda güvensizliği yaşayacak.

Raporda ayrıca, gıda güvenliği durumunun iyileştiği ve buna bağlı olarak 17 ülkede yaklaşık 7,2 milyon kişinin yüksek düzeyde akut gıda güvensizliğiyle karşılaşmadığı da belirtildi.