Atatürk af eder miydi?

Atatürk af eder miydi?

Milli Mücadele yıllarında İstanbul’dan Ankara’ya destek vermek için gelen Yahya Galip, Temsil Heyeti'nin 27 Aralık 1919'da Ankara'da karşılanması sırasında da Ankara valisi olarak etkin görev almıştı...

Atatürk, Amasya’da bulunduğu sırada bir ara Milli Mücadele zamanında muhalefet yapan eski paşalardan biri, Yahya Galip’i ziyaret etmişti.

Eski paşa Atatürk’ten kendisini af etmesini rica ediyordu. Yahya Bey, Atatürk’e durumu açtı. Atatürk önce ziyareti kabul etmedi ve hatta; “Nasıl? O adam hala serbest mi dolaşıyor?” diye sesini yükseltti.

- Serbest dolaşıyor olmalı ki, huzurunuza çıkmak cesaretini göstermiş! Af, sizin büyüklüğünüzdür. Kendisini affetmeye mecbursunuz.

“Peki... Düşünürüz!” dedi.

Aradan birkaç gün geçti Yahya Bey konunun peşini bırakmadı. Yine bir buluşma sırasında konuyu açtı:

“Kendisine söz verdim! Bu büyüklüğü göstereceksiniz!”

Bu kez yanıtı, “Peki!, çağırınız gelsin!..” dedi.

Paşa, Atatürk’ü ziyarete gitti ayaklarına kapandı af edilmesini istedi. Atatürk güya arada hiçbir olay olmamış gibi, kendisini güler yüzlü davranarak yanındaki sandalyeye oturttu. Sigara ve kahve ikram etti, geçmişi hiç açmadı...

Yahya Galip onlar konuşurken içinden, “Atatürk, büyük adam. Affetmesini çok sever, kimleri ne zaman affedeceğini de bilir” diye geçirdi...

Not:

Yahya Galip Bey, Mustafa Kemal Paşa tarafından sevilen ve güvenilen bir kişidir. Dolayısıyla Ankara’ya Vali olarak tayin edilmesi de TBMM Hükümetinin ilk kararlarından biri olmuştur. Anadolu’da TBMM’ye karşı başlatılan iç isyanlardan biri olan Yozgat İsyanının en sıkıntılı dönemlerinde Çerkez Ethem, Yahya Galip Bey’i Divan-ı Harbe sevk etmek istemiş, ancak Paşa buna müsaade etmemiştir. Mustafa Kemal Paşa Nutuk’unda bu olaydan ve Yahya Galip’in yargılanmasına neden izin vermediğini anlatmıştır.

Yazarın Diğer Yazıları