AYM kararı kimi bağlar?

Anayasa Mahkemesi (AYM), "darbe kalkışması" planlamayı aslında iki önemli adım ile "ima" etmeye başladı. Birinci ima "Şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal" kararıdır…

İkinci ima ise Anayasa Mahkemesinin CHP Milletvekili Enis Berberoğlu''nun hukuki değil siyasi kararla olduğu gerekçesi ile "hak ihlali" yapıldığı kararıdır.

Anayasa Mahkemesinin bu kararları ile "darbe kalkışması" imalarını ilk kez İçişleri Bakanı Süleyman Soylu deşifre ederek şöyle eleştirdi:

"Polis koruması almana gerek yok. Bisikletinle işe git gel bakalım. Hadi git gel, özgürüz ya. Tamamen her şey güvenlik altında, hadi git. Niye polis koruması alıyorsun, niye eskortlarla geziyorsunuz? Ben varım sen var mısın Sayın Anayasa Mahkemesi Başkanı? Ben varım. Tek başıma arabamla gitmeye ben varım, sen var mısın?

AKP''li Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından Anayasa Mahkemesine seçilen Prof. Dr. Engin Yıldırım, Twitter''dan şöyle yanıt verdi:

"Madde 138. - Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez. Genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz...

Yasama ve yürütme organları ile idare, mahkeme kararlarına uymak zorundadır; bu organlar ve idare, mahkeme kararlarını hiçbir suretle değiştiremez ve bunların yerine getirilmesini geciktiremez."

Kendime inanın çok kızdım. Çünkü 50+1 yıllık gazeteci olarak Prof. Dr. Yıldırım''ın darbe kalkışması imasını anlayamadım…

Neydi bu ima şimdi anladım.

Bisiklete binerken çekilmiş fotoğrafı açık seçik bir darbe imasıydı!...

Hain FETÖ''cülerin darbe kalkışmasına Boğaz Köprüsünü tek yönlü olarak tanklarla trafiğe kapattıklarında gazeteciler de, siyasetçiler de bunun "darbe iması" olduğunu anlayamamışlardı…

Aslında o gün polisin Yıldırım''ın evine sabah baskını yapıp suç unsuru olan bisikleti bilgisayarlarına ve Anayasa kitapçığı gibi örgütsel dokümanlarına el koyması lazımdı.

Değerli okurlarım,

Anayasa Mahkemesi, CHP Milletvekili Enis Berberoğlu''nun hukuki değil siyasi kararla alınan mahkumiyet kararı için, "hak ihlali" kararı verdi ve gerekçeli karar resmi gazetede yayınlandı.

Peki, Anayasa Mahkemesinin kararı kimi bağlar?

Avukat Ece Güner Toprak çok net yazdı:

-   "Anayasamız, 153. Madde: Anayasa Mahkemesi kararları... Yasama, Yürütme ve Yargı organlarını bağlar".

O halde bakalım:

1- Yasama Ayağı:

Berberoğlu kararı için Meclis Başkanı Anayasa Hukuku Profesörü Mustafa Şentop dedi ki;

"Anayasa Mahkemesi''nin verdiği ihlal kararı neticesinde, yeniden yargılama kararı veriyor. İlk derece mahkemesine bu kararı gönderiyor. Bizim baktığımız, kesin hükmün hukuki varlığı ile durumdur. Anayasa Mahkemesi bunu kaldırmamıştır. Böyle bir durum olduğunda değerlendireceğiz. Kesin hükmün kaldırılması durumunda değerlendirme yapılabilir"

Anlamı şudur: Anayasa Mahkemesi kararı Yasamayı bağlamaz.

Mahkemeye siyasi mesajı şudur: Anayasa Mahkemesi kararına uymayın

2- Yargı Ayağı:

Berberoğlu''na mahkumiyet veren İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi dedi ki;

"Yerindelik denetimi yapılacak şekilde mahkememize yeniden yargılama kararı verilmesi ve hemen durma kararı verilmesine dair vermiş¸ olduğu karar mahkememizin görev ve yetki alanı içerisinde verilmiş¸ olan karara müdahaledir."

Anlamı şudur: Anayasa Mahkemesi kararı Yargıyı bağlamaz…

3- Yürütme Ayağı:

Anayasa Mahkemesi, şehirlerarası yollarda gösteri yürüyüşünü yasaklayan kanunu iptal etti ancak;

"Manisa Soma''da 8 yıldır tazminatları ödenmeyen Uyar maden işçilerinin Ankara yürüyüşüne polis izin vermedi.

Ermenek''te de Ankara''ya yürümek isteyen maden işçilerine gaz ve plastik mermi ile müdahale edildi."

Anlamı şudur: Anayasa Mahkemesi kararı Yürütmeyi bağlamaz…

Değerli okurlarım,

Prof. Dr. Engin Yıldırım, 13 Ekim akşamı Anayasa Mahkemesinin ışıklarının yandığı fotoğrafı, "Işıklar yanıyor"  mesajı ile Twitter''dan paylaştı:

AKP''liler, Sarayın memuru bakanlar ve MHP''liler koro halinde bağırdılar:

-   "Darbe çağrısıdır…"

Bu Tweet''ini silen Yıldırım dedi ki;

"Şahsi Twitter hesabımda yaptığım paylaşımda kullandığım ibare maksadı aşan bir şekilde yorumlandı ve bundan büyük bir üzüntü duymaktayım.

Gayem, AYM''nin bir hukuk ışığı olduğuna vurgu yapmaktı. Demokrasi dışı tüm oluşum, araç ve teşebbüsleri ima etmem asla söz konusu değildir."

Değerli okurlarım,

Yaşananları yazdım ki sizler de okudunuz.

-   Asıl darbe Anayasa''ya karşı yapılmaktadır,

-   Asıl darbe Yürütme ve Yasama tarafından en yüksek yargı organı Anayasa Mahkemesine yapılmaktadır,

-   Asıl darbe yargının yüzde 100''ünü "Tek Adam" rejimine bağlama çabasıdır.

AYM "Işıklar yanıyor" açıklaması için olağanüstü toplanıp, "Şahsi açıklamadır" dedi.

Darbe iması Temel fıkrası gibi kaldı…

"Cambaza bak" kandırmasına sakın inanmayın.

Prof. Dr. Ersan Şen diyor ki;

"Türk Ceza Kanunu madde 309''da, "Anayasayı ihlal" suçunun tanımlandığı görülmektedir.

309/1''e göre; ''Cebir ve şiddet kullanarak, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası''nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs edenler ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile cezalandırılırlar.''

Haydi, ayıklayın pirincin taşını…

 

Yazarın Diğer Yazıları