Başkan ve Tek Adam

"Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" diye uydurulan Anayasa değişikliği Türkiye''de artık ucube "Tek Adam Rejimi" olarak adlandırılıyor.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Çalışan Gazeteciler Günü" konuşmasında şöyle dedi:

- "2020 yılında Türkiye''de bir ülkenin sözde Cumhurbaşkanı bir gazeteyi doğrudan hedef gösterip ''Ben o gazeteyi okumuyorum siz de satın alıp okumayın''"diye çağrı yapıyorsa orada medya üzerindeki vesayeti ve baskıyı bir düşünün.

***

Değerli okurlarım,

Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri Türkiye Cumhuriyeti Anayasası''nın 8., 103. ve 104. maddelerinde yazılıdır.

Özetleyeyim:

Madde 8 - Yürütme Yetkisi ve Görevi:

- Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından, Anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir.

Madde 103 -  And içmesi:

Cumhurbaşkanı, görevine başlarken Türkiye Büyük Millet Meclisi önünde aşağıdaki şekilde and içer:

- "Cumhurbaşkanı sıfatıyla, Devletin varlığı ve bağımsızlığını, vatanın ve milletin bölünmez bütünlüğünü, milletin kayıtsız ve şartsız egemenliğini koruyacağıma,

- Anayasaya, hukukun üstünlüğüne, demokrasiye, Atatürk ilke ve inkılaplarına ve laik Cumhuriyet ilkesine bağlı kalacağıma,

- Milletin huzur ve refahı, milli dayanışma ve adalet anlayışı içinde herkesin insan haklarından ve temel hürriyetlerinden yararlanması ülküsünden ayrılmayacağıma,

- Türkiye Cumhuriyetinin şan ve şerefini korumak, yüceltmek ve üzerime aldığım görevi tarafsızlıkla yerine getirmek için bütün gücümle çalışacağıma Büyük Türk Milleti ve tarih huzurunda, namusum ve şerefim üzerine and içerim."

***

Değerli okurlarım,

Anayasa''nın 104. Maddesini iki ayrı bölüme ayırmak gerekir:

Birincisi: 103. Maddeye göre "tarafsızlık" yemini eden cumhurbaşkanı…

İkincisi: 8. Maddeye göre tanımlanan "Yürütme yetkisi ve görevi" olan cumhurbaşkanı…

Cumhurbaşkanının "Yürütme yetkisi ve görevi" Anayasa''da ayrı bir madde olarak şöyle yer alıyor:

Madde 104 - Görev ve Yetkileri:

Bu maddenin birinci fıkrası, "Cumhurbaşkanı Devletin başıdır. Yürütme yetkisi Cumhurbaşkanına aittir" hükmü ile iki ayrı tanım yapıyor:

- Görev: Cumhurbaşkanı Devletin başıdır.

- Yürütme yetkisi: Cumhurbaşkanına aittir.

***

Değerli okurlarım,

AKP ve MHP''nin hukukçuları tarafından apar topar hazırlanan ve 16 Nisan 2017''de referandum ile kabul edilen "Anayasa Değişikliği" öyle bir rejim yarattı ki dünyada eşi benzeri yok.

Anayasa "tarafsızlık yemini" eden "cumhurbaşkanının görevi" 104. Maddede şöyle yer alıyor.

- Cumhurbaşkanı, Devlet başkanı sıfatıyla Türkiye Cumhuriyetini ve Türk Milletinin birliğini temsil eder; Anayasanın uygulanmasını, Devlet organlarının düzenli ve uyumlu çalışmasını temin eder.

- Türkiye Büyük Millet Meclisi adına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Başkomutanlığını temsil eder.

- Türk Silahlı Kuvvetlerinin kullanılmasına karar verir,

- Gerekli gördüğü takdirde, yasama yılının ilk günü Türkiye Büyük Millet Meclisi''nde açılış konuşmasını yapar.

- Ülkenin iç ve dış siyaseti hakkında Meclis''e mesaj verir.

- Kanunları yayımlar.

104. maddenin kalan diğer fıkraları ise "Yürütme yetkisi" alanına giriyor.

Bu durumda;

Kemal Kılıçdaroğlu "Sözde Cumhurbaşkanı" ifadesi ile

- "Yürütmenin başı" cumhurbaşkanını mı eleştirdi?

- Tarafsızlık Yemini eden "devletin başı" cumhurbaşkanını mı eleştirdi?

- Yoksa ikisini birden mi eleştirdi?

***

Değerli okurlarım,

AKP ve MHP''liler 16 Nisan anayasa referandumu öncesinde Amerika ve çeşitli ülkelerdeki "Başkanlık" sistemlerini "başarı örnekleri" olarak gösterdiler.

Amerika Başkanı Trump''ın taraftarlarını nasıl kışkırttığını ve Kongre Binasının nasıl basıldığını canlı yayınlarda izledik.

Trump''ın başkanlık koltuğunu bırakmamak için nasıl direndiğini gördük.

Amerika''da yaşananlar "parlamenter rejim" taraftarlarının savını seçmen nezdinde de çok güçlendirdi.

Yazarın Diğer Yazıları