Doktor gözüyle pandemi yalanları...

Doktor gözüyle pandemi yalanları...

Daha önce "Bir doktorun feryadı: Virüs değil tedavi öldürüyor" başlığı altında görüşlerini açıkladığım doktor, yeni bir özet yaptı:   

* Sürecin başında Çin''den verilen haberler, görüntüler en çok doktorları korkuttu çünkü kendilerinin en riskli grup olduklarını düşündüler. Yapılan haberler en temel bilgileri ya unutturdu ya da çoğunluk en temel bilgileri zaten bilmiyordu. Çünkü tıp eğitimi, son 30-40 senedir bir tekel tarafından yönlendiriliyor.

* Senelerdir hiç hasta muayene etmemiş laboratuvarda çalışan branş doktorları ya da psikiyatri gibi üroloji gibi ortopedi gibi branş doktorları pandemi doktoru olarak çalışmaya başladı. Bu arkadaşlar zaten solunum sistemi muayenesinden anlamadıkları gibi hastalık bulaşacak korkusundan kimse kimseye yaklaşıp muayene de etmedi.

***

* Uzaktan baktıkları hastalara kılavuzun önerdiği tetkikler yapılıp bolca da Toraks BT (Bilgisayarlı tomografi) çekildi ve çekiliyor! Bir gün iki gün ara ile BT çekilen çok kişi gördüm! Örneğin şikâyeti sadece burun akıntısı ve öksürük olan hastalara önceden akciğer grafisi bile istenmezken bu süreçte tanı için Toraks BT çekilir oldu.

* İshal ve ateş yakınması ile gelip Toraks BT çekilip covid pnömoni tanısı alan hasta gördüm. BT''ye bakarsanız çok hastaydı ama fizik muayenede dinleme bulgusu yoktu ve ben onu sadece tuzlu serumla tedavi ettim. Bu şekilde BT ile pnömoni (zatürre) tanısı almış, fizik muayenesinde zatürre bulgusu olmayan çok hasta gördüm.

* Bir şikâyetle gelmiş ya da korkuyla gelmiş insanlar pandemi bölümlerine yönlendiriliyor, testi negatif çıkanlar da BT ile yakalanıyor (!) daha önce nezle grip olanlarda görülen görüntüden farkı olmasa da BT''ler covid pnömoni olarak raporlanıyordu. Oysa ki gerçek bilgi şuydu: Torax Bt, pnömoni tanı ve ayırıcı tanısı için kullanılmaz, komplikasyon değerlendirmek içindir.

* Geçmiş yıllarda çekilmiş ve bu süreçte çekilmiş Torax BT''leri inceleyip kıyaslayan bir radyolog arkadaşım şöyle diyor: "İlaç kullanmayanların BT''lerinde yeni bir şey yok. Daha önce de her nezle grip olana BT çekseydik bunları görürdük."

* Normalde CRP denilen inflamasyon parametresi normal ya da hafif yüksek olan bir hastayı pek kimse yatırmaz ama kılavuza göre BT bulguları orta veya şiddetli olanlar hastaneye yatırıldı. Ayrıca pozitif çıktı diye korkudan, hastanede kalmak için ısrar eden hastalar oldu.

* Bunların dışında meselâ düşmüş kalçası kırılmış bir hasta geldi, ameliyat olması gerekiyor, pozitif çıktı diye ameliyata değil karantinaya alındı! 

***

* İlk aylarda gelen doktor ölümü haberleri korkuyu daha da artırdı. Hastalara çok fazla yan etkisi olan ilaç kombinasyonları verildi. İlk başta önerilen tedavi bence çok anlamsız olan ve hiç vermediğim şu kombinasyondu: Hidroksilorokin+azitromisin+enfluvir... Üçü de ekg QT segmentini uzatma potansiyeli olan toksik bir kombinasyon…

* Mayıs ayı sonuydu ve bu kombinasyonun çok yan etki yaptığı fark edilmiş olduğundan hidroksiklorokin+favipiravir tedavisine geçildi. Haziran 2020 başında izlediğim bir röportajında Prof. Dr. Önder Ergönül, "Bu ilaçlar yüzde 5 mortalite yaptı" diyordu.

Üstelik PCR tesri ile tanı konulamayacağı biline biline...

Atmosferde milyonlarca, floramızda binlerce virüs ve virüs kalıntısı bulunur ama bunlardan hiç bahsedilmez. Zengin bir floraya sahip ağız ve burun boşluğundan alınan bir sürüntüyle bir tek şeyin kalıntısına bakıp her şeyi ona atfetmek olmaz. 

Devam edeceğiz.

Yazarın Diğer Yazıları