Ekonomide tam bağımsızlık - Esfender KORKMAZ
9 Aralık 2021 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 12°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
YAZARLAR
Esfender KORKMAZ
Esfender KORKMAZ

Ekonomide tam bağımsızlık

esfender@esfenderkorkmaz.com
+
Aa
-
30 Ekim 2020 Cuma

Tam bağımsızlık, siyasi bağımsızlık yanında ekonomik bağımsızlığı da ifade eder. Geçmişte bir ülkenin başka bir ülkeyi sömürmesi iki yolla olurdu...

Birisi; Sömürgecilik (müstemlekecilik) veya kolonicilik ile, yani bir devletin baÅŸka ulusları iÅŸgal ederek ekonomik egemenliÄŸi altına alması yoluyla olurdu. 

Söz gelimi Avrupalı ülkeler Amerika'yı ve Afrika'yı işgal ederek, buraları müstemleke yaptılar.

İkincisi; siyasi ve ekonomik anlaşmalarla sömürgeciliktir. Söz gelimi Osmanlı başka ülkelere kapitülasyonlar gibi imtiyazlar vererek, düyunu umumiye imzalayarak sömürge tuzağına girdi. Sovyetler döneminde Ruslar, Sovyetler Birliği diyerek, birçok Sovyeti sömürdü. Rusya başkaldıranları Macaristan'da olduğu gibi veya Polonya'nın işgalinde olduğu gibi tanklarla ezdi, geçti.

Küreselleşme sürecinde sömürgeciler daha akıllı iş yaptılar. Bizim gibi ülkelere İMF yoluyla veya bir siyasi partileri destekleyerek, Soros vakıfları kurdurarak, dalgalı kura ve spekülatif sermayeye açarak, cari açık yoluyla sömürdüler.

Geldiğimiz 2020 yılında, üretim ithal girdiye bağımlı, istikrar yabancı sermaye girişine bağımlı bir yapı kazandı. 2003 -2019 yılları arasında 575 milyar dolar cari açık verdik.

Cari açık ekonomik ilişkilerden dolayı ortaya çıkan dış açıktır. Biz kaybettik, başka ülkeler kazandı. Bundan daha iyi sömürü düzeni olur mu?

Kurtuluş Savaşını Cumhuriyeti yalnızca siyasi bağımsızlık değil, ekonomik bağımsızlık açısından da değerlendirmek gerekir.

KurtuluÅŸ Savaşını iki ordunun savaÅŸması gibi dar bir kalıba sığdıramayız. Tarihte bildiÄŸimiz savaÅŸlardan çok farklıdır... KurtuluÅŸ Savaşı denilmesi yalnızca bir semboldür… Bu savaÅŸ gerçekte bir ülkenin yeniden doÄŸuÅŸunun, bir mücadelenin yalnızca bir kısmıdır… Geri de ekonomik bağımsızlık var… Ekonomik kalkınma var.. Laikik var… Ä°nanç özgürlüğü var...  Bu nedenle KurtuluÅŸ Savaşını  ve Cumhuriyeti iyi bilmek zorundayız.

Atatürk ekonomide de kurtuluÅŸ savaşı verdi. Atatürk'ün ekonomik  çözümleri, ideolojik saplantılardan uzak akılcı ve pragmatik bir yoldan oldu.

Parantez içinde söylemek gerekir ki, öteden beri ideolojik takıntılar, toplumları felakete sürüklemiÅŸtir. Solda 'devrim' ve Ä°slam'da  'dava' takıntısının insanlığa verdiÄŸi zararları yaÅŸadık ve halen de yaşıyoruz.

Solda devrim, insanlığın 70 yılını götürdü. Kağıt üstünde cazip gelen Marksist düşünce, Sovyetler'de uygulamaya geçildiÄŸinde insanın doÄŸal egosuna takıldı. 70 yıl boyunca, DoÄŸu ve Batı Almanya arasındaki geliÅŸmiÅŸlik farkı komünizmin  gerçek yüzünü ortaya koydu.

Bu günde aynı imkanlara ve aynı gelir seviyesine  sahip iken  bölünen, Güney ve Kuzey Kore arasındaki uçurum, Kuzey Kore halkının çektikleri, ideolojik takıntının insanlığa ne kadar zarar verdiÄŸini gösteriyor.

İslamda davayı, İslamı kuralları korumak ve uygulamak olarak anlayanlar yanında, 'kişinin gözünü kırpmadan kendini ve her şeyini uğruna feda edebileceği' bir unsur olarak ta görenler var. Böyle görenler din yolunda adam öldürmeyi de mubah görenlerdir. İşte Ortadoğu'da yaşanan insanlık dramını yaşatan DEAŞ gibi örgütler bu anlayışta olanlardır. Ve 15 Temmuz travmasının nedeni de budur… İslamda Dava.

Atatürk ve KurtuluÅŸ Savaşı'nın kadrosu, Türkiye'yi aynı zamanda ideolojik sapmalardan kurtardı. Türkiye'nin  sosyo-ekonomik sistemi konusunda, hem emperyalist devletlerin ve hem de KurtuluÅŸ  Savaşı'nda destek olmasına raÄŸmen  Rusya'nın ideolojik  diretmelerine karşı çıktı.

Lozan'da, en büyük sömürü düzeni olan kapitülasyonları ve ekonomik bağımlılık göstergesi olan düyunu umumiyeyi kaldırıldı.

Cumhuriyet ilan edilmeden önce ekonomik kalkınmanın pratik çözümleri için 17 Şubat - 4 Mart 1923'te İzmir İktisat Kongresi yapıldı. İzmir iktisat kongresinde özel teşebbüse dayanan bir kalkınma modeli esas alındı. Ancak Atatürk bu model içinde de yoksulluğun çözümü için pratik çözümler getirdi.

ÖrneÄŸin, 1925 yılında ürünün bir kısmının  harman yerinde devlete verilmesi ÅŸeklinde uygulanan ve bu nedenle hem tarımda verimi düşüren, hem de köylünün tepkisini çeken aÅŸar kaldırıldı. Aynı yıl köylüye 20 yıl vadeyle toprak dağıtıldı.

1923-1930 yılları arasında özel sektörü teşvik etmek için, Osmanlı'dan kalan "Teşvik-i Sanayi Kanunu" yeniden düzenledi.

Sermaye birikim olmadığı için, kalkınmanın özel sektör eliyle gerçekleÅŸmesi mümkün olmuyordu. Bu sorunu çözmek için getirilen ''Devletçilik uygulaması' da  Türkiye ÅŸartlarına göre düşünülmüş dinamik bir politikaydı.1930 dünya ekonomik krizi de yine devletçiliÄŸi ve devlet müdahalesini gerekli kılıyordu.

Devletçilik uygulaması aynı zamanda Türkiye'yi  2. Dünya Harbi'nin zor ÅŸartlarına karşı koruyan bir uygulama oldu.

Türkiye o dönemde dış açık vermedi ve üstelikte Osmanlı'dan kalan dış borçları ödedi.

Bugün, spekülatif sermaye tuzağından kurtulup, ekonomik bağımsızlığımızı pekiştirmek için yalnızca geçmişimize bakmamız yeterli olacaktır.

 

 

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
Katar Emiri gibi Bill Gates de özbeöz kardeşimiz mi?
Katar Emiri gibi Bill Gates de özbeöz kardeşimiz mi?
Arslan BULUT
Katar Emiri gibi Bill Gates de özbeöz kardeşimiz mi?
Aziz Sancar 'Türk'ü kazandırdı!
Aziz Sancar 'Türk'ü kazandırdı!
Arslan TEKİN
Aziz Sancar 'Türk'ü kazandırdı!
TL cep yakıyor
TL cep yakıyor
Esfender KORKMAZ
TL cep yakıyor
Düşman boş durmuyor biz birbirimizi yiyoruz!
Düşman boş durmuyor biz birbirimizi yiyoruz!
Hüseyin Macit YUSUF
Düşman boş durmuyor biz birbirimizi yiyoruz!
''70 milyar dolar rantı vatandaş ödeyecek''
''70 milyar dolar rantı vatandaş ödeyecek''
Orhan UĞUROĞLU
''70 milyar dolar rantı vatandaş ödeyecek''
Ozan yapınca suç İbo yapınca ödül
Ozan yapınca suç İbo yapınca ödül
Selcan TAŞÇI
Ozan yapınca suç İbo yapınca ödül
İstifa hakkına veda ederken!
İstifa hakkına veda ederken!
Servet AVCI
İstifa hakkına veda ederken!
Yesevî kültünün Yunus Emre'de görünümü
Yesevî kültünün Yunus Emre'de görünümü
Mehmet YARDIMCI
Yesevî kültünün Yunus Emre'de görünümü
Melih Gökçek itirafçı olmaya mı hazırlanıyor?
Melih Gökçek itirafçı olmaya mı hazırlanıyor?
Yavuz Selim DEMİRAĞ
Melih Gökçek itirafçı olmaya mı hazırlanıyor?