Ensar-muhacir söylemi ve gerçekler!

A+A-
Arslan BULUT

CHP Bilim Platformu'ndan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı, İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Fethi Açıkel'in iletişim danışmanı Egemen Aldoğan, "Mülteciler stratejik silah olarak kullanılıyor" başlıklı yazımdaki "Peki muhalefet ne yapıyor?" sorusu üzerine, "Sarayın Yanlış Göçmen Politikasının Faturasını Vatandaş Ödüyor" ve "Ensar ve Muhacir Söylemi Suriyeli Sığınmacılara Derman Olmuyor" başlıklarını taşıyan iki rapor gönderdi.

Her iki rapor da "CHP Bilim Platformu Politika Notları" olarak hazırlandı.

***

Birinci raporda, "Ülkemizin bugün yaşadığı göçmen krizinin temelinde AKP'nin, Cumhuriyetimizin yaklaşık 100 yıldır bölgesine barış, istikrar ve kalkınma getiren dış politika geleneğini terk etmesi yatmaktadır. Gelinen noktada Saray, Orta Doğu bataklığına saplanmıştır." deniliyor.

Rapordaki bazı tespitler özetle şöyle:

* AKP, Suriyeli sığınmacılar sorunundan dolayı artan memnuniyetsizliği yatıştırmak için Ensar ve muhacir söylemlerini samimiyetsiz biçimde kullanarak dini duyguları sömürmektedir.

* AKP, Suriyelilerin ne güvenli biçimde ülkelerine geri dönmeleri için gerekli diplomatik ve hukuki girişimleri başlatmış ne de Suriyeli sığınmacıların ve yurttaşlarımızın yaşam koşullarını ve hayat kalitelerini iyileştirmek için gerekli adımları atmıştır.

* 35 milyar dolarlık, büyük bir kaynağın bütçedeki yerinin belli olmaması kaynakların nereye harcandığının bilinmesini önlemektedir. Suriyelilere yapılan harcamalarda usulsüzlükler ve kayıtsızlıklar olduğuna dair tespitler Sayıştay raporlarına yansımıştır.

* AKP'nin Suriyeli göçmenlerin kayıt dışı istihdamından kaynaklanan sorunlara çözüm üretmemesi, Türkiye ekonomisini hızla merdiven altı çalışan bir üçüncü dünya ekonomisine dönüştürmektedir.

* Suriyelilerin ucuz iş gücü olarak kayıt dışı çalışmaya başlamasıyla, genel ücretler seviyesinde çarpıcı oranda düşüşler gözlemlenmektedir.

* Kayıt dışı çalışan Suriyeli işçilere ek olarak Suriyeli girişimcilerin kayıt dışı işletmeler açması da işgücü piyasamızı olumsuz etkilemektedir.

* Suriyeli çocukların eğitim sorunları öğretmenlerin sırtına yüklenmiştir. Suriyeli çocukların olduğu okullarda çalışan öğretmenler tükenmişlik sendromu yaşamaktadır. Sağlık sistemimizde de benzer sorunlar yaşanmaktadır.

* Hatay, Gaziantep ve Kilis başta olmak üzere Suriyelilerin yoğun yaşadığı yerlerdeki ev kiraları Türkiye ortalamasının oldukça üstüne çıkmış, bu da dar gelirli yurttaşlarımızın makul fiyatlarla ev bulmasını zorlaştırmıştır.

* Yerel halk ve Suriyeliler arasında çok eşliliğin yaygınlaşması ve maddi zorluklar yaşayan Suriyeli kadınların 2. eş olmayı kabul etmesiyle evliliğin maddi çıkar unsuru haline gelmesi sadece Suriyeli göçmenleri, değil, onların içinde yaşadığı toplumumuzu da etkilemektedir.

* Suriyelilerin yoğun olarak yaşadığı illerimizde sosyal doku ve kentlerin kültürel yapısı dönüşmekte, gettolar oluşmakta, birçok kentte, etnik ve kültürel nedenlerle çatışmalar yaşanmaktadır.

CHP NE YAPACAK?

Raporda "CHP, iktidar olması halinde iktidarının ilk bir yılı içerisinde Irak, İran, Suriye ve diğer bölge ülkeleri ile birlikte Orta Doğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı'nı (OBİT) kurarak Suriye sorununu, barışı sağlayarak ve Suriye'nin toprak bütünlüğünü koruyarak çözecektir." deniliyor ve yedi maddelik bir paket uygulanacağı belirtiliyor:

1. Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve egemenliğine verdiği desteği ve duyduğu saygıyı açıkça belirterek Suriye yönetimi ile en kısa zamanda temas kuracaktır.

2. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı olmadan güvenli bölge oluşturulmasına taraf olmayacaktır.

3. Suriye toprakları üzerinde güvenliğin sağlanması, Suriye yönetiminin sorumluluğuna bırakılacak, Türkiye Suriye'den güvenli bir çıkış stratejisi geliştirecektir.

4. Suriye'de yeni anayasa yapım sürecine yapıcı katkı verilecektir.

5. Astana ve Soçi süreçleri doğrultusunda ülkemizin İdlib'de üstlenmiş olduğu görevin en kısa zamanda gerçekleşmesi için Rusya, İran ve Suriye yönetimleriyle iş birliği içinde çalışmalar yapılacaktır.

6. Suriye ile varılan 1998 Adana Mutabakatı ve imzalanan 2010 Terör ve Terör Örgütlerine Karşı Ortak İş birliği Anlaşması işletilecektir.

7. Suriye'den başlamak üzere, bölgemizde yeni gerilimlerin yaratılması girişimlerine taraf olunmayacaktır.

***

Bu raporlar elbette önemli ama acil yapılması gereken iş, iktidarı gereken tedbirleri almaya zorlamaktır.

 

Yazarın Diğer Yazıları
Tüm Hakları Saklıdır ©
Yeni Çağ Gazetesi

İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58