Ergin AKP'yi hedef gösterdi

Askerlerin sivil mahkemelerde yargılanmalarına ilişkin tartışmalarda bugüne kadar sessizliğini koruyan o dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin yazılı açıklama yaptı.

Ergin, "Tüm bu çalışmalar iktidar partisinin, hükûmetin, meclis grubunun ortak iradesini yansıtan çalışmalardır. Bireysel inisiyatifle yapılabilecek şeyler değildir. Önerge, Genel Kurul''da, büyük bir çoğunlukla ve reddi yönünde oy kullanılmaksızın kabulü ile TBMM''nin iradesi haline gelmiştir. Nitekim bu düzenlemenin dayanağı olan ortak irade bugüne kadar süregelmiştir" dedi.

26. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ, "Bu bir kere anayasaya aykırı. Bu kanun teklifini kim hazırladı tamamen FETÖ ile ilgili bu araştırılsın" demişti.

FETÖ suçlamasına hiç yanıt vermeyen Ergin, "şeffaf bir yasama faaliyetinin kriminalize edilmek istenmesinin asla kabul edilemeyeceğini saygıyla bildiririm" görüşüne yer verdi.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu''nun Yeniçağ yemeğinde gündeme getirdiği sorularla Sadullah Ergin''in verdiği yanıtları bir araya getirelim.

Kılıçdaroğlu sordu: "Bu önergeyi hazırlama talimatını size kim verdi? Başka bir yerden mi aldınız?

Ergin yanıtladı:

"Avrupa Toplulukları Komisyonu''nun 26 Şubat 2008 günlü "Katılım Ortaklığı Belgesi''nde Konsey Türkiye''den;

Ordu üzerindeki sivil kontrolün AB üye ülkelerindeki uygulamalarla uyumlu hale getirilmesine devam edilmesi,

Ordunun siyasi konulara müdahale etmemesinin ve sivil idarenin ulusal güvenlik stratejisinin oluşturulması ve uygulanması da dahil olmak üzere güvenlikle ilgili mevzularda denetim işlevlerini tam olarak kullanmasının sağlanması,

Askeri mahkemelerin yargı yetkisinin askeri personelin askeri görevleriyle sınırlandırılması ile ilgili kısa vadede düzenleme yapmasını talep etmiştir."

Kılıçdaroğlu sordu: Talimatı Erdoğan mı verdi? Bu güç kimin elinde?

Ergin yanıtladı:

"Hükûmetin iradesi doğrultusunda, Avrupa Birliği ile uyum süreci nedeniyle ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinde Türkiye''nin aleyhine sonuçlanan yargı kararları da göz önüne alınarak,

25 Haziran 2009 günü 5918 sayılı yasanın TBMM''de yapılan görüşmeleri sırasında, önerge ile sivillerin hiçbir koşulda askeri mahkemelerde yargılanmaması,

Asker kişilerin sadece askerlik hizmetiyle ilgili fiillerinin askeri mahkemelerde yargılanması ile ilgili maddeler tasarıya eklenmiştir."

Kılıçdaroğlu sordu: "Neden komisyonlardan gizleniyor? Neden yangından mal kaçırır gibi gece yarısı geçiriyorlar?

Ergin yanıtladı:

"Tasarı veya tekliflere Genel Kurul aşamasında önergeler yoluyla ekleme ve çıkarmalarda bulunmak Meclis çalışma usulünün bir parçası olup, Mecliste bulunan milletvekili ve siyasi parti gruplarınca sıklıkla kullanılan bir yöntemdir.

Keza Genel Kurul''un sabahlara kadar yoğun bir şekilde çalışması da istisnai bir hal değildir. Söz konusu tasarı görüşmelerinin, "bitimine kadar sürdürülmesi" siyasi parti gruplarının ittifakı ile alınmış, danışma kurulu kararı ile sağlanmıştır."

Kılıçdaroğlu sordu: Önergeyi ilk olarak kaleme alan kim, bu belli değil.

Ergin yanıt vermedi.

-  Kılıçdaroğlu sordu: Bu önergeyi hazırlama talimatını size kim verdi?

 "Tüm bu çalışmalar iktidar partisinin, hükûmetin, meclis grubunun ortak iradesini yansıtan çalışmalardır."

İlker Başbuğ diyor ki; "Bu bir kere anayasaya aykırı. Bu kanun teklifini kim hazırladı tamamen FETÖ ile ilgili bu araştırılsın."

Kılıçdaroğlu diyor ki: "Anayasa da bu hüküm varken Anayasa''ya aykırıdır, getiremezsiniz.

Ergin yanıtladı:

"Ayrıca belirtmek gerekir ki, bu maddeler düzenlenirken, parti gruplarından da meclis bürokrasisinden de maddelerin Anayasaya aykırı olduğuna dair hiçbir itiraz gelmemiştir."

Değerli okurlarım,

Adalet eski Bakanı Sadullah Ergin yazılı açıklamasında, "Değişiklik önergesi genel kurula sunulmadan önce Siyasi Parti Grupları ziyaret edilmiş, CHP dahil nöbetçi grup başkan vekilleri değişikliğe prensipte onay vermiş, hazırlanan metin genel kuruldan saatlerce önce gruplara verilmiş, mutabakat sağlanması üzerine akabinde imzalanarak Başkanlık Divanına sunulmuştur" diyor.

 Ve sonuç adresi olarak da 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül''ün anayasaya aykırı olan bu değişikliği onayladığını vurguluyor.

Ergin, bu yasa değişikliğinin sorumlularını "ortak irade" diye şöyle tanımladı;

AKP (Genel Başkan Recep Tayyip Erdoğan)

AKP hükümeti (Başbakan Recep Tayyip Erdoğan)

AKP meclis grubu (Grup Başkanı Recep Tayyip Erdoğan)

11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül

Telefonlarıma ve randevu talebime yanıt vermeyen Sayın Gül, bakalım Ergin gibi yazılı açıklama yapacak mı?

Yazarın Diğer Yazıları