Erişim engeline sınırötesi çözüm

Erişim engeline sınırötesi çözüm
Yasaların tanıdığı erişim engeli hakkının kötüye kullanımına isyan eden gazeteci çareyi Almanya merkezli bir internet haber sitesi kurmakta buldu.

“Frankfurt Haber” adıyla internette yayın hayatına başlayan sitenin kurucusu 42 yıllık mesleki deneyime sahip gazeteci Dursun Boran, Anayasa’nın vatandaşlara tanıdığı düşünce ve kanaat açıklama hakkının keyfi olarak engellenmesini kabul edemediği için böyle bir yola başvurduğunu söyledi.

Sulh Ceza Mahkemelerinin erişim engeli, yayın yasağı kararlarının fikir ve ifade özgürlüğünü engelleyecek boyutlara ulaşmasına tepki gösteren gazeteci Dursun Boran şöyle konuştu:

Anayasa’nın 26. Maddesi çok açık; “Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar.”

Ancak günümüzdeki keyfi erişim engeli uygulamaları fikir ve düşünce özgürlüğünü zedeler hale gelmiştir. Bunu sineye çekmemiz mümkün olmadığı için, özgür habercilik yapmak adına Türkiye'deki yayın yasağı kararlarından etkilenmemek amacıyla “Frankfurt Haber” sitemizle Almanya merkezli olarak yayına başladık.

Hedeflerinin sadece Türk ve dünya kamuoyunu tarafsız ve objektif yayıncılıkla haberdar etmek olduğunu belirten Dursun Boran, tecrübeli gazetecilerin üreteceği özel içeriklerle Türkiye’nin tanıtımına da katkı sağlamaya çalışacaklarını söyledi.

00391d7e-850c-4928-8ec2-cf4af6efa951.jpg

2cbf8443-f719-4173-bb22-daf8223e9ff2.jpg

2d90d460-e855-46fd-88aa-c2ec61f0420a.jpg

9d28b4df-dfd3-4f68-948f-275a81fbefd5.jpg