ERMENİLERİN YAPTIĞI KATLİAMA TARİHÇİ BAKIŞI

ERMENİLERİN YAPTIĞI KATLİAMA TARİHÇİ BAKIŞI

İsyan eden, zulmeden, katliam yapan Ermeniler, mağdur olan Türklerdir

Ermeni diasporasının soykırım iddialarına en kesin cevabı Atatürk vermiştir. Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, uzun yıllar önce  “Dünya efkârı, Ermeni ahalinin tehciri hususunda almaya mecbur kaldığımız karar için bize karşı haklı bir ithamda bulunamaz” sözleriyle bu safsataya noktayı koymuştur...

***

24 Nisan 2104 tarihinde ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 1915 olaylarına ilişkin bir mesaj yayınladı. Bu mesaj toplumun geniş bir kesiminde Ermenilere verilmiş bir taziye olarak algılandı. Hatta daha sonra işin özür dileme ve toprak talebine kadar varacağını söyleyenler oldu. Önce Başbakan’ın mesajından bir paragrafı aktaralım, daha sonra bu konuda Amerikalı tarihçi, Louisville Üniversitesi Tarih Profesörü Justin McCarthy’nin “Ölüm ve Sürgün-Osmanlı Müslümanlarının Etnik Kıyımı, (1821-1922)” adlı eserinde bahsettiği Ermenilerin Doğu’da neler yaptığını bir görelim. İşte Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın söz konusu mesajı:
“Etnik ve dini kökeni ne olursa olsun yüzlerce yıl bir arada yaşamış, sanattan diplomasiye, devlet idaresinden ticarete kadar her alanda ortak değerler üretmiş Anadolu insanları, yeni bir gelecek inşa edebilecek imkân ve kabiliyetlere bugün de sahiptir. Kadim ve eşsiz bir coğrafyanın benzer gelenek ve göreneklere sahip halklarının, geçmişlerini olgunlukla konuşabileceklerine, kayıplarını kendilerine yakışır yöntemlerle ve birlikte anacaklarına dair umut ve inançla, 20. yüzyılın başındaki koşullarda hayatlarını kaybeden Ermenilerin huzur içinde yatmalarını diliyor, torunlarına taziyelerimizi iletiyoruz. 
Aynı dönemde benzer koşullarda yaşamını yitiren, etnik ve dini kökeni ne olursa olsun tüm Osmanlı vatandaşlarını da rahmetle ve saygıyla anıyoruz.” 
Peki Ermenilerin iddia ettiği sözde Ermeni Soykırımını Anma Günü olarak kabul edilen 24 Nisan 1915 olayı nedir? Aslına bakılacak olursa bu İstanbul ve Anadolu’da başlatılan isyan hareketlerini tertipleyen Ermeni Komite Merkezleri’nin kapatılarak elebaşlarının tutuklandığı tarihtir. 24 Nisan 1915’te devlet aleyhine faaliyette bulunan ve masum insanları katleden 2345 komiteci tutuklanmıştır. 
Bu böyle olduğu için de “Tehcir” ve “Tehcir” sırasında yapıldığını iddia ettiklerinin sözde soykırımla hiçbir alakası yoktur. 
Burada isyan eden, zulmeden, katliam yapan Ermenidir. Mazlum ve mağdur olan, yüz binlercesi katledilen, tecavüze uğrayan, yerinden yurdundan sürülen ise masum Anadolu Müslüman Türklerdir. Fakat Ermeniler bir asırdır yaygara yapmakta, basın, yayın ve propaganda yoluyla dünyayı aldatmaya çalışmakta; Haçlı ruhuyla hareket eden bazı devletler de onlara destek olmaktadır. 
(Devam edecek)