Hızır ve İlyas'ın gerçek hikayesini biliyor musunuz. Türkler Nevruz, Hristiyanlar Paskalya, Museviler Hamursuz der ama

Hızır ve İlyas'ın gerçek hikayesini biliyor musunuz.  Türkler Nevruz, Hristiyanlar Paskalya, Museviler Hamursuz der ama

Anadolu halk geleneğinde Hıdırellez olarak bilinen, Hızır ve İlyas'ın yeryüzünde buluştukları günde insanlar da baharla buluşur. Hızır ve İlyas hakkında birçok efsane anlatısı vardır. Peki, Hızır ve İlyas’ın gerçek hikayesini biliyor musunuz?

Sümer medeniyetinde insanlar çok tanrılı dine inanırlardı. Ancak bunlardan Bereket ve aşk tanrıçası ile enerji ve güç tanrısı diğerlerinden daha üstün olarak görülürdü.

İNANNA İLE DUMUZİ’DEN HIZIR İLE İLYAS’A
Bereket ve aşk tanrıçası İnanna ile enerji ve güç tanrısı Dumuzi…

Sümer inancına göre bu tanrıça ile tanrı her sene birleşirler ve bu birleşmeden sonra tabiat tekrar dirilerek ilkbaharı getirirdi. Tanrıların birleşmesinin şerefine tapınaklarda büyük törenler yapılır, hayatın bu sayede devam edeceğine, refahın ve bolluğun artacağına inanılırdı.

Sümerler’in tanrıça İnanna’sı sonraki asırların değişik medeniyetlerinde “Afrodit”, “Astarte”, “İştar” ve “Venüs” isimlerini alırken, “Dumuzi” de “Osiris”, “Asur”, “Marduk”, “Adonis” ve “Attis” oldu…

Dumuzi’nin adı bugün hala yaşıyor ve binlerce sene öncesinin Sümer tanrısına biz “Temmuz” deniliyordu.

Sümer medeniyeti üzerinde çalışan alimler Hazreti İsa’nın çarmıha gerildikten sonra gökyüzüne yükselmesinin hatırasına yapılan ayinlerin ve özellikle de Paskalya kutlamalarının Dumuzi’nin ardından yapılan eski ayinlerin devamı olduğunu söylerler…

Hıristiyanlığın doğuşundan sonra eski pagan inançlarından bazıları bu yeni dinde kendilerine yer buldular.

Eski İran’ın güneş tanrısı Mitra’nın her sene 25 Aralıkta karanlığa galip gelmesini temsil eden kutsal doğum inancı MS 375 ten sonra “Noel” halini alırken, tanrı Dumuzi’nin her senenin Mart ayında yeniden dirilmesi de Hazreti İsa’nın göğe yükselmesi inancına dönüşerek tarihte şekil aldı.

Aynı gelenek Musevilikte de “Hamursuz Bayramı” oldu.
Sümerlerden gelen bu inanç batı dünyasının yanı sıra zamanla doğu dünyasını da etkiledi.

İnanna ile Dumuzi’nin bir araya gelmesi, Hızır ve İlyas peygamberlerin buluşması şekline büründü.

Kısacası, bütün dinlerde, bütün toplumlarda uzun kış döneminden sonra doğanın yeniden canlanması tarih boyunca hep çeşitli etkinliklerle kutlanmış.

Sümerlerden sonra gelen her uygarlık, ilkbahar ile İnanna ve Dumuzi buluşmasını kendi takvimine göre belirlemiş, ayrı ayrı isimler vermişler.

Nitekim Türklerin ‘Nevruz’, Hristiyanların ‘Paskalya’, Musevilerin ‘Hamursuz’ bayramlarının birbirlerine çok yakın tarihlere denk gelmesi bir rastlantı değil, hepsi baharı kutlama geleneğinin uzantısı…

Kaynak: Arkeoloji Dünyası

İlgili Haberler