Kerkük'e o paçavrayı astılar!

Kerkük'e o paçavrayı astılar!
Kerkük'te Peşmerge yönetiminin aldığı karar ile Irak bayrağı yanına sözde Kürdistan paçavrası asıldı. Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Kerkük'te Sözde Kürdistan paçavrasının asılmasının kentteki ulusal birliği ihlal edeceğini belirtti.

Türkmen ve Arap üyeler ise toplantıyı boykot ederek katılmadığı söz konusu oylamaya Kerkük İl Meclisi'nde alınan kaarla Irak bayrağı yanına sözde Kürdisatan paçavrası da asıldı.

Kerkük İl Meclisi, 9'u Türkmen, 6'sı Arap 41 üyeden oluşuyor.

Oylamanın ardından meclis içerisine ve Valilik binasında Irak bayrağının yanına sözde Kürdisatan paçavrası asıldı.

"ULUSAL BİRLİĞİ İHLAL EDER"

Irak Cumhurbaşkanı Yardımcısı Usame en-Nuceyfi, Kerkük'te sözde Kürdisatan paçavrası asılmasının kentteki ulusal birliği ihlal edeceğini belirtti.

Kerkük'teki resmi kurum ve kuruluşlarda Irak bayrağının yanında bu paçavranın da asılmasının tek taraflı olarak onaylanmasının ardından Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuceyfi yazılı açıklama yayımladı.

Nuceyfi açıklamasında, "Bu adımı, Kerkük'teki ulusal birliğe aykırı buluyoruz ve kentteki bileşenler arasındaki anlaşma ve dayanışma ruhuyla çelişiyor. Tek bir grubun veya partinin iradesinin empoze edilmesi ve diğerlerinin kent yönetimindeki iradesi ve hakkının üstüne çıkılması kabul edilemez" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Nuceyfi, söz konusu kararın tekrar gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

KERKÜK'ÜN STATÜSÜ

ABD'nin 2003'te Irak'ı işgali sırasında Kürt güçleri, Kerkük'ü fiilen ele geçirmiş, kente yoğun bir Kürt göçü yaşanmıştı. 2005 yılında yazılan Irak Anayasası'nın 140'ıncı Maddesi'ne göre Kerkük’ün statüsü, devrik lider Saddam Hüseyin döneminde Kerkük'ten zorla göç ettirilenlerin geri dönmesi, ardından Kerkük'te nüfus sayımı yapılması ve kentin statüsü hakkında bir referanduma gidilerek nihai durumun belirlenmesi olarak öngörülüyordu. Ancak çeşitli nedenler ve anlaşmazlıklar nedeniyle bu madde henüz uygulanamadı.

Bağdat, Kerkük'ün idari olarak merkezi yönetime bağlı olduğunu belirtirken, Kürtler ve özellikle kentte hakimiyet süren Peşmerge'ye bağlanmasını talep ediyor. Türkmenler ise buna karşı çıkarak, Kerkük'ün özel bir statüye sahip olmasını istiyor. Kent nüfusu, büyük öçüde Türkmen, Kürt ve Araplardan oluşuyor.

İlgili Haberler