Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi, öğretim üyesi olarak 7 akademik personel alacak. Son başvuru tarihi 13 Aralık 2022 olarak açıklandı.

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi personel alacak

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden:

02 Kasım 2018 tarihli ve 30583 sayılı Resmi Gazete''de yayımlanan "Devlet Yükseköğretim Kuramlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına ilişkin Yönetmelik" kapsamında Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği ve Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönergesi (ilkeler ve Kriterler) uyarınca öğretim üyeleri alınacaktır.

-İlanda belirtilen kadroya müracaat eden adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu''nun 48 inci maddesinde yer alan şartları taşıyor olmaları gerekmektedir.

-Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adayların 2547 sayılı Kanun''un 23, 24 ve 26. maddelerinde belirtilen asgari koşulları sağlamış olmaları gerekmektedir.

-Öğretim üyesi kadrolarına müracaat edecek adaylar, başvuru formlarına ve ayrıntılı bilgilere https://ksbu.edu.tr/ adresindeki duyurular kısmından ulaşabilir.

-Adaylar, ilanın Resmi Gazete''de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığı''na şahsen veya posta yolu ile başvuruda bulunacaklardır.

Öne Çıkanlar