Rekabet Kurulu Hiksan Teknoloji Sanayi hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurulu, Hiksan Teknoloji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasını kararlaştırdı.

Rekabet Kurulu Hiksan Teknoloji Sanayi hakkında soruşturma açtı

Rekabet Kurumu''nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, söz konusu şirketin ürünlerinin yeniden satıcısı konumunda bulunan teşebbüslerin yeniden satış fiyatını belirleyerek, Rekabetin Korunması Hakkında Kanun''u ihlal edip etmediklerinin tespiti amacıyla yürütülen ön araştırma Kurulca karara bağlandı.

Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden Kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, Hiksan Teknoloji Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Öte yandan, Kurulca soruşturma açılması, teşebbüslerin Kanun''u ihlal ettikleri ve ceza yaptırımı ile karşı karşıya kalacakları anlamına gelmiyor.

Öne Çıkanlar