Rekabet soruşturmalarına süre ayarı

Rekabet soruşturmalarına süre ayarı

Rekabet Kurumu Başkanı Küle, "Soruşturmaların 3-4 ay daha erken bitirilmesi mümkün hale gelmiş oldu." dedi.

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, 29 Mayıs'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Türk Ticaret Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'la Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikleri inceledi.

İlgili kanunla, Rekabet Kurulunca yürütülen soruşturmalarda usule ilişkin önemli değişiklikler yapıldığına vurgu yapan Küle, "Yeni yasal düzenlemeyle, soruşturma sürecinin daha etkin hale getirilmesi amaçlanıyor. Değişiklikle, soruşturmaların ortalama 3-4 ay daha erken bitirilmesi mümkün hale gelmiş oldu." Dedi.

Küle, "Soruşturma bildirimi, kanunun ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açılmasına karar verildiğini belirtiyor. Bildirim, soruşturmaya dayanak oluşturan bulgu ve değerlendirmeler ile tarafların dosyadaki bulgu, iddia ve değerlendirmeler hakkında yapacağı ilk yazılı savunmasının 30 gün içinde gönderilmesi talebini içeriyor. Bu aşamada soruşturmanın açılmasına neden olan bir şüphe söz konusu ancak ilgili tarafa rekabet ihlali isnadı yapılmıyor." Dedi.

Küle, ikinci sebep olarak, soruşturma heyetinin ek yazılı görüşü, önceki görüşlerinde değişiklik olması durumunda hazırlayacağını söyleyerek, soruşturmayı yürütmekle görevlendirilenlerin soruşturma raporundaki görüşlerinde bir değişiklik olmamasına rağmen ek görüş vermeleri halinde, soruşturma raporunda yer alan hususların tekrarına gidildiğini, yeni bir husus ortaya konulmamasına rağmen soruşturma sürecinin uzadığını belirtti.

Küle, soruşturma heyetinin görüş değişikliğinde, ek yazılı görüş hazırlamak amacıyla 15 gün, teşebbüsün buna karşı yazılı savunmasını sunabilmesi için ise 30 gün süresi bulunduğunu eski düzenleme kapsamında, her iki tarafın da bu sürelerin bir katına kadar artırılmasını talep etme hakkı bulunduğunu belirtti.

Küle bu durumda Kanun değişikliği ile süre uzatım imkanı kaldırılarak, soruşturma süreci kısaltıldığını söyledi

İlgili Haberler