RTÜK’ün Sayıştay raporlarından neden rahatsız olduğu ortaya çıktı

RTÜK’ün Sayıştay raporlarından neden rahatsız olduğu ortaya çıktı

Sayıştay raporlarıyla ilgili haberlerin ortaya çıkmasının ardından söz konusu haberlerin iftira olduğunu savunan RTÜK’ün yaptığı başka bir usulsüzlüğün daha raporlarda yer aldığı ortaya çıktı. Sayıştay’ın raporunda RTÜK’ün doğrudan temin yoluyla mal ve hizmet alım limitini 2 kat aştığı tespit edildi.

Serkan TALAN / YENİÇAĞ – ÖZEL HABER

Sayıştay denetçilerinin Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) için hazırladığı 2019 Yılı Denetim Raporu’nda kurumun yaptığı usulsüzlükler tespit edildi. Sayıştay’ın raporunda RTÜK’ün yaptığı mal ve hizmetler alımının büyük bir bölümünün doğrudan temin yoluyla gerçekleştiği ve bu durumun mevzuata aykırı olduğu belirtildi.

Sayıştay’ın 2019 yılı denetim raporunda RTÜK’ün Kamu İhale Kanunu’na aykırı olarak doğrudan mal ve hizmet alımında yüzde 10’luk limitin aşıldığı tespit edildi.

Raporda, RTÜK’te mal ve hizmet alımları için 20 milyon 412 bin 404 lira ödenek ayrıldığı ve söz konusu harcamalardan doğrudan temin yöntemiyle toplam 5 milyon 239 bin 964 liralık alım gerçekleştirildiği belirtildi.

Sayıştay, mevzuata göre, RTÜK’ün doğrudan alım yoluyla en fazla 2 milyon 539 bin liralık harcama yapabileceği ancak bu tutarın 5 milyon 239 bin 963 liraya çıkarak doğrudan alım oranının yüzde 20,64 olduğunu tespit etti. Sayıştay, ayrıca söz konusu harcamanın Kamu İhale Kurumunun görüşü alınmadan gerçekleştiğine dikkat çekti.

Sayıştay’ın raporunda şu ifadeler yer aldı:

“Yukarıdaki mevzuat hükümleri ve açıklamalar birlikte değerlendirildiğinde idare tarafından Kamu İhale Kurulunun görüşü alınmadan mevzuata aykırı bir şekilde %10'luk doğrudan temin sınırı aşılarak %20,64’e tekabül eden toplam 5.239.964,39 TL'lik alım gerçekleştirildiği anlaşılmaktadır.

Bu nedenle; İdarenin bundan sonraki uygulamalarında doğrudan temin ile yapılacak mal ve hizmet alımı ile yapım işlerinde mevzuatın öngördüğü %10’luk sınırın aşılmamasına özen gösterilmesi, gerektiği durumlarda Kamu İhale Kurulunun uygun görüşünün alınmasının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.”

RTÜK SAYIŞTAY RAPORLARIYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

RTÜK, daha önce Sayıştay raporlarında yer alan usulsüz harcamalarla ilgili çıkan haberlere bir açıklama yapmıştı. RTÜK, söz konusu haberlerin kurumu itibarsızlaştırmaya yönelik çıktığını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı:

“Bazı basın ve yayın organlarında kesinleşmemiş Sayıştay raporlarına dayanılarak yapılan ve haksızca RTÜK Başkanı ve Üyelerini töhmet altında bırakan yurt dışı görevlendirmelerde alınan yolluklara ilişkin haberlerle ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasını halkın doğru bilgilendirilmesi açısından elzem görüyoruz.

“RTÜK ne kanun tanıdı ne AYM kararı: 450 bin liralık fazla ödeme” başlıklı haberler, bir haber metni olmanın ötesinde vatandaşlarımızı yanıltmaya yönelik gerçek dışı iftiralardır.

Bir süredir maksatlı olarak Üst Kurulumuza karşı yürütülen bir kampanyanın parçası olarak değerlendirdiğimiz bahse konu haberler, RTÜK’ün tüzel kişiliğini, RTÜK Başkanı ve Üyelerini yıpratmaya ve itibarsızlaştırmaya yöneliktir.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, dünyada emsalleri arasında kabul görerek pek çok uluslararası organizasyonda görev almaktadır. RTÜK, bazı uluslararası organizasyonların resmi sekretaryasını bizzat yürütmekte, bazılarınınsa yönetiminde yer almaktadır. Bu görevlerin yürütülebilmesi için yurt dışı yayıncılık toplantılarına katılım zorunludur. Öte yandan pandemi sebebiyle alınan karar gereği yaklaşık 1 yıldır yurt dışı görevleri durdurulmuş, vazifeler uzaktan erişim yöntemiyle yürütülmektedir.

RTÜK Başkanı ve Üyelerinin yurt dışı görevlendirmeleri seyahat amaçlı değil, üstlendiği görevlerin gereğidir. RTÜK, yurt dışında Türkiye Cumhuriyeti devletini temsil etmektedir.

Söz konusu haberlerde Üst Kurul üyelerimizin yurt dışı görevleriyle alakalı gerçeği yansıtmayan bilgiler yer almaktadır.

RTÜK Başkanı ve Üyeleri’nin devlet içindeki konumları ilgili hukuki metinlerde açıkça tanımlanmıştır. RTÜK Üyelerinin durumları 703 sayılı KHK’da da düzenlenerek 6112 sayılı Kanun’a “Üst Kurul üyelerine en yüksek Devlet memuru için belirlenen her türlü ödemeler dâhil malî haklar tutarında aylık ücret ödenir. En yüksek Devlet memuruna ödenenlerden, vergi ve diğer yasal kesintilere tabi olmayanlar bu Kanuna göre de vergi ve diğer kesintilere tabi olmaz. 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve diğer mevzuat uyarınca en yüksek Devlet memurunun yararlanmış olduğu sosyal hak ve yardımlardan, Üst Kurul üyeleri de aynı usul ve esaslar çerçevesinde aynen yararlanırlar” ifadeleri ile eklenmiştir. Buna göre, RTÜK Üyeleri en yüksek devlet memurunun özlük haklarına sahiptir ve özlük haklarıyla ilgili her türlü işlem bu statüye göre yapılmaktadır. Bu kapsamda RTÜK Başkanı ve Üyelerinin yurt dışı görevleriyle alakalı harcırahları en yüksek devlet memuru baz alınarak hesaplanmaktadır.

Ayrıca, RTÜK’ü hedef alan sözde haberlerde Anayasa Mahkemesi’nin Üst Kurul aleyhinde karar aldığı bilgisi de gerçeği yansıtmamaktadır. Bilakis AYM kararı, RTÜK Üyelerinin lehinedir. Haberlerde, Sayıştay kararı kesinmiş gibi gösterilmektedir. Oysaki ilgili rapora konu değerlendirmeler ve itiraz süreçleri devam etmektedir.

İlgili Haberler