Suriye faturası işçilere çıktı

Suriye faturası işçilere çıktı
Dünya Bankası’nın araştırmasında “Lübnan ve Türkiye’ye göçmen akışı nedeni ile işçiler kayba uğrarken, Suriye savaşı Türk vatandaşının cebinden milli gelirinin yüzde 1.5’ini aldı” denildi

Suriye savaşı ve DEAŞ’ın bölgede yayılması kaynaklı ekonomik gelişmeler Türk vatandaşının cebindeki milli gelirin yüzde 1,5’unu aldı. Ancak bu oranın yine de bölgedeki kaostan en az etkilenen grup için geçerli olduğu bildirildi. Dünya Bankası Baş Ekonomisti Elena Lanchovichina ve Ekonomist Dr. Maros Ivanic, Suriye’de meydana gelen savaş ve DEAŞ’ın Şam bölgesi “Levant” boyunca yolaçtığı ekonomik kayıpları araştırdı.

Maliyetin dağılımı
Bulgularını Dünya Bankası’nın Bilgi Notu ile paylaşan ekonomistler Büyük Şam Bölgesi’nin Suriye savaşı ve DEAŞ’ın yayılması sonucunda 35 milyar dolar kayba uğradığını, kaybın Suriye ekonomisinin 2007’deki büyüklüğüne denk olduğunu bildirdiler.
Rakamın en düşük tahmin olduğu belirtilen notta, tahminin temel hizmet sunumu maliyetini, göçmen kabul eden ülkelerde geçici iskân için altyapı inşaatlarını ve tahrip olan fiziki sermayenin yenilenmesi maliyetlerini dışarıda tuttuğu belirtildi. Bilgi Notu’nda şöyle denildi:
 “-Savaşın maliyeti ülkelerin kendi içlerinde ve bölge boyunca eşitsiz biçimde dağıldı.
-Suriye ve Irak savaş ve ticari bağların kopmasından kaynaklanan maliyetlerin ceremesini doğrudan çekti. Her bir ülkede ortalama reel kişi başına gelir, savaş olmaması halinde ulaşılabilecek olanın yaklaşık dörtte biri (yüzde 25) oranında düştü.

Hayat standardı düştü
-Diğer Şam (Levant) ülkelerinde de ortalama kişi başına gelir kayıpları tahakkuk etti, ancak çatışmanın doğrudan etkisine bağlı toplam gelir kaybı görülmedi. Göçmen akışı; tüketim, yatırım ve emek arzını, bu nedenle de ekonomilerin boyutlarını genişletti. Toplam gelirler, nüfus sayısından daha az yükseldi yani hayat standartları genelde düştü, kişi başına gelir kaybı en fazla yüzde 11 ile Lübnan’da ve yüzde 1.5 ile çok daha az Türkiye, Ürdün ve Mısır’da gerçekleşti.
-Ülkeler içinde halkın bazı kesimi diğerlerinden daha fazla etkilendi. Ancak en fazla zarar görenler, göçmen çıkışıyla yansıyan arazi talebindeki ani düşüşle arazi sahipleri oldu. Aksine Lübnan ve Türkiye’de göçmen akışının, gıda ve hizmet talebiyle emek arzını artırmasından dolayı işçiler kayba uğrarken, arazi sahipleri ve girişimciler bundan fayda sağladı.”