Tarikat ve cemaat size gazeteciler bize lazım

Özgür gazeteciler havadan, sudan nedenlerle esir alınıyor ve yargılanıyorlar. Özgürlüğün bedeli günümüzde haksız, hukuksuz iftiralarla hapse atılmaktır gazeteciler için.

Bugün özgür gazeteciler Barış Pehlivan, Murat Ağırel, Hülya Kılınç hâkim karşısına çıkıyorlar.

Anımsatmak isterim ki;

İzmir''i işgale gelen Yunan Efzon Alayı askerine, 98 yıl önce 15 Mayıs 1919''da ilk kurşunu sıkarak bağımsızlık direnişini başlatan gazeteci Hasan Tahsin''dir.

Özgürlüğün bedelini şehitlik payesi ile ödedi Hasan Tahsin, ruhu şad olsun…

Değerli okurlarım,

-   Gazetecilik özgürlüktür…

-   Gazeteciler fikir işçileridir.

-   Gazetecileri esir alabilirsiniz ama fikirlerini asla esir alamazsınız…

Uğur Mumcu gibi gazeteciler şehit olurlar ama açtıkları yolda binlerce özgür gazeteci yürür…

Cüppelerinde ilik ve düğme olmayan savcılar ve yargıçlar;

-   Gazetecilik suç değildir.

Özgür gazetecileri bir gün dahi hapiste tutmak haksızlıktır, hukuksuzluktur, siyasi infazdır.

Gazeteci, yazar Müyesser Yıldız hakkında iddianame dahi yazılmadan, hala yayında olan 3 yazısı nedeniyle esir tutulamaz…

Cüppelerinde ilik ve düğme olmayan savcılar ve yargıçlar;

Anayasa hükümlerini hatırlatmak zorunda bıraktığınız için çok üzgünüm.

Bu anayasa özgür gazeteciler için bugün özgür bırakmanız için en önemli manifestodur.

MADDE 12- Herkes, kişiliğine bağlı, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir.

MADDE 17- Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir.

MADDE 19- Herkes, kişi hürriyeti ve güvenliğine sahiptir.

MADDE 22- Herkes, haberleşme hürriyetine sahiptir. Haberleşmenin gizliliği esastır.

MADDE 25- Herkes, düşünce ve kanaat hürriyetine sahiptir.

MADDE 26- Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı, resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmî makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü, radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.

MADDE 28- Basın hürdür, sansür edilemez. Basımevi kurmak izin alma ve malî teminat yatırma şartına bağlanamaz.

MADDE 36- Herkes, meşru vasıta ve yollardan faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.

MADDE 38- Kimse, işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz; kimseye suçu işlediği zaman kanunda o suç için konulmuş olan cezadan daha ağır bir ceza verilemez.

Yargı:

MADDE 138- Hâkimler, görevlerinde bağımsızdırlar; Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm verirler.

Hiçbir organ, makam, merci veya kişi, yargı yetkisinin kullanılmasında mahkemelere ve hâkimlere emir ve talimat veremez; genelge gönderemez; tavsiye ve telkinde bulunamaz.

MADDE 139- Hâkimler ve savcılar azlolunamaz, kendileri istemedikçe Anayasada gösterilen yaştan önce emekliye ayrılamaz; bir mahkemenin veya kadronun kaldırılması sebebiyle de olsa, aylık, ödenek ve diğer özlük haklarından yoksun kılınamaz.

Özgürlüğün bedeli şehitlikte olsa özgür gazeteciler hedeflerinden sapmazlar.

Sayın hâkimler;

-   Sizler bağımsızsınız,

-   Sizler siyasi değil hukuki kararlar vermelisiniz,

-   Sizlere hiçbir siyasetçi "tavsiye veya telkinde" asla bulunamaz.

Sizlerden tek talebimiz var ki anayasanın 138. Maddesine göre, "Anayasaya, kanuna ve hukuka uygun olarak vicdanî kanaatlerine göre hüküm" vermenizdir.

Değerli okurlarım,

Çocuk istismarcısı Uşşaki tarikatı önderi Fatih Nurullah adlı sapık tutuklanınca bir müridi;

-   Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan''a

-   Adalet Bakanı Abdülhamit Gül''e

-   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu''ya bakın nasıl meydan okuyor

"Hocamızın haberine erişim engeli koyarak, ağzımıza bir parmak bal sürüp bizi susturacağını sanan bakan bey. Size de sesleniyorum. O iş o kadar kolay değil. Mahkeme gününü bekliyoruz.

Hocamın bu açılışa katılması için adeta yalvaran bakan bey biraz olsun utanıyor mu bugün?

Mahkeme günü gelsin bakalım, sonra bizim de konuşacaklarımız var!

Artık biz de anladık ki sizin kavganız İslam''la.

Peygamber efendimiz sav, Hz Aişe ile evlendiğinde, Aişe 9 yaşında değil miydi? Peygamber efendimiz 19 kadınla farklı zamanlarda evlenmedi mi? Dünya değişti ama Cehennem ateşi aynı. Dinimizi de Dünya ile birlikte değiştirmememiz mi yanlış olan?

Yazıklar olsun. O kadar oy verdik. Polis yapcaz bekçi yapcaz dindar adam lazım dediniz 100lerce gönderdik. Bu muydu karşılığı??"

Değerli okurlarım,

Özgür bir gazeteci yazsa anında tutuklanır bu sözler üzerine ama tarikatçı yazınca ne yazık ki görmezden mi geliniyor?..

Tarikat ve cemaatler sizin olsun ama gazeteciler bugün özgür kalsın…

 

Yazarın Diğer Yazıları