Zağanos Paşa kimdir?

Zağanos Paşa kimdir?

Zağanos Paşa, 1453-1456 yıllarında Fatih Sultan Mehmet'in sadrazamlığını yapmış Osmanlı devlet adamlarından biridir.

Zağanos lakabıyla bilinmesinin nedeni, denizcilikte gözetleme için zağanos (keskin görüşlü, yırtıcı bir kuş) kullanmasından geliyor.

Eğitimini Edirne Enderun'da yapan Zağanos, eğitiminden hemen sonra umera sınıfına eklenmiştir.

Sultan II. Murat, oğlu ve veliahti olan Şehzade Mehmet'i Manisa sancakbeyi için gönderince önce Nişancı Mehmet Bey onun lalası olarak görevlendirilmiş ve çok geçmeden Zağanos Paşa'ya lalalık görevine getirilmiştir.

Aralık 1449’da Saruca Kasım Paşa lalalık görevine gelinceye kadar bu göreve devam etmiştir.

Zağanos Paşa, İstanbul'un Fethi’nden sonra azledilerek idam edilen Çandarlı Halil Paşa'nın yerine vezir-i azamlığı görevine getirilmiştir.

zaganospasa-yenicag2.jpg

Osmanlılar, Belgrad Kuşatması'nda Sırbistan'ın her yanını fethetmesine ilişkin şehri alamayıp; şehri savunan János Hunyadi komutasındaki Macar ordusu ve Haçlı birliklerine yenilip ağır kayıplar sonucu kuşatmayı kaldırmak zorunda kaldığında, bu başarsızlığın en büyük yetkilisi olarak Zağanos Paşa gösterilmiş ve vezir-i azamlık görevinden alınmıştır.

Zağanos Paşa Balıkesir'e taşındıktan sonra vakıflar kurmuş, cami, medrese, hamam yaptırmış ve şehrin düzenlemesini değiştirmiştir.

zaganospasa-yenicag.jpg

Zağanos Paşa, 1461’de Trabzon'un fethinde yer almış ve Trabzon'un fethi sırasında Prenses Anna ile dünya evine girmiş 1467-1469 yılları arasında ise Trabzon'da sancak beyliği olarak görev almış.

Bir iddiaya göre ise 1461'de Trabzon'un fethinin ardından 1462’de Balıkesir'de vefat etmiştir.

İlgili Haberler