28 Ekim 2021 Perşembe
İstanbul Hava durumu İstanbul 16°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
YAZARLAR
Arslan TEKİN
Arslan TEKİN

Atatürk'e karşı illâ padişah demeyin!

[email protected]
+
Aa
-
22 Mayıs 2021 Cumartesi

Belli kesimlerin Vahîdettin'de ısrar etmelerini hakikaten anlamıyorum. Bir dönemin kapanmasının önüne geçilemeyeceğini, o günlerin şartları incelendiğinde çok açık görülür.

Osmanlı+Padişah+Hilâfet denklemini kuranlar, zarurî vaziyeti hiçbir surette hesaba katmıyorlar.

Sanıyorlar ki, Mustafa Kemal, Osmanlı+Padişah+Hilâfet denklemini korumak için Anadolu'ya geçti. Başta böyle düşünmek mümkün. Ama, zamanımızda "Siyasî İslâmcı, padişahçı, Osmanlıcı" kesimin pek sevdiği ifadeyle söylersek "dış güçler" öyle hayalî değil, içerideydi. İtilaf Devletleri'yle kol kolaydılar.

Vahîdettin Dolmabahçe Sarayı'nde mukîm... Sözüm ona Padişah, sözüm ona Halife... Dolmabahçe'nin rıhtımında ise İtilaf devletlerinin savaş gemileri dizi dizi... İçlerinde dört de Yunan gemisi var. Vahîdettin kendisiyle görüşmeye gelen Meclis-i Mebusan'dan Hüseyin Rauf Bey ve arkadaşlarına, dediğim gibi, gemileri gösteriyor, bir Millî Mücadele verilemeyeceğini ihsas ediyor.

Padişah orada otururken, Millî hassasiyet taşıyan yurttan ayrılmamış/kaçmamış İttihatçı askerler, içlerinde Ziya Gökalp'ten başka Ahmet Ağaoğlu, Hüseyin Cahit Yalçın'ın da olduğu fikir adamları, yazarlar önce Bekirağa Bölüğü'na hapsedilmişler, sonra Malta'ya sürmüşlerdi. Darağacına bile çekilebilirlerdi. Nitekim Boğazlıyan Kaymakamı Kemal Bey'in Ermeni tehcirinden mesul tutularak Beyazıt Meydanı'nda darağacına çıkarılmasını Bekirağa mevkuflarına da seyrettirmişlerdir. Ağaoğlu'nun anlattığı idam sahnesi çok acıklıdır.

Dün bahsettim, Samsun ve çevresi hareketli. Eğer bunlara Ermenici çeteler de karışsaydı, nice olurdu hâlimiz?!

Millî Mücadele verenlere karşı 30'dan fazla "Hilafet" destekli isyan çıkıyor. Bu isyanlara, Sevr'i hayata geçirmek, Türk'e ya Anadolu'da mezar kazmak ya da geldiğiniz bozkırlara, hadi yürüyün bakalım, oraya kadar takatiniz kalırsa demek isteyen "dış güçler"in destek vermediğini kimse söyleyemez.

Vahîdettin'in, Millî Mücadele'ye karşı oluşu bir tarafa, daha Mondros Mütarekesi'ne gidilirken ortaya koyduğu tavır düşündürücü:

Birinci Dünya Savaşı'nda Almanlarla beraber Osmanlı da feci bir hezimete uğradı.

İngiliz Akdeniz Filosu Başkomutanı Koramiral Arthur Gough Calthorpe, Sadrazam Ahmet İzzet Paşa'ya 22 Ekim 1918'de bir yazı gönderiyor. Gelin mütareke şartlarını görüşelim, diyor.

Vahîdettin, Mondros'a gidecek olan heyete kayınbiraderi Damat Ferit Paşa'nın başkanlık etmesini istiyor. Ferit Paşa malûm zat. Sadrazam Ahmet İzzet Paşa, Padişah'ın bu isteğine direniyor. Kabinesinden Bahriye Nazırı Hüseyin Rauf'u heyet başkanı olarak gönderiyor. Padişah bu harekete bayağı bozuluyor. Sonra "Halifelik, Sultanlık ve Osmanlı hanedanının haklarının tamamıyla teminat altına alınmasını" istiyor.

Ahmet İzzet Paşa'ya göre, Padişah'ın kabul edilmesini istediği şartlar mütarekeyle (silah bırakmayla) ilgili değildi. Padişah, kendi tahtının derdine düşmüştü. Küçücük bir yer de olsa "idarî" olarak kendisi ve Osmanlı hanedanı başta olmalıydı.

M. Kemal'e karşı çıkan çıksın. Fikrini tenkit eden etsin. Türkiye'ye getirdiği noktayı beğenmeyen beğenmesin ama Vahîdettin ağıtı da dökmesin, Osmanlı intikamı peşinde koşmasın.

Başta yazdım. Tarihin akışının önüne geçemezsiniz.

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
Florida'da aşı yerine antikor tedavisi!
Florida'da aşı yerine antikor tedavisi!
Arslan BULUT
Florida'da aşı yerine antikor tedavisi!
Gökalp'ın Oktobr Devrimi'yle bağlantısı?
Gökalp'ın Oktobr Devrimi'yle bağlantısı?
Arslan TEKİN
Gökalp'ın Oktobr Devrimi'yle bağlantısı?
AİHM kararları neden önemlidir?
AİHM kararları neden önemlidir?
Esfender KORKMAZ
AİHM kararları neden önemlidir?
Kıbrıs'ta hukuku dikkate alan yok!
Kıbrıs'ta hukuku dikkate alan yok!
Hüseyin Macit YUSUF
Kıbrıs'ta hukuku dikkate alan yok!
Erdoğan hedefi 2023'de seçimleri ertelemek mi?
Erdoğan hedefi 2023'de seçimleri ertelemek mi?
Orhan UĞUROĞLU
Erdoğan hedefi 2023'de seçimleri ertelemek mi?
Müsaadenizle azıcık meydan okuyacağım!
Müsaadenizle azıcık meydan okuyacağım!
Selcan T. HAMŞİOĞLU
Müsaadenizle azıcık meydan okuyacağım!
''Aslan gücünden düşse karınca oyar gözün''
''Aslan gücünden düşse karınca oyar gözün''
Servet AVCI
''Aslan gücünden düşse karınca oyar gözün''
CHP'nin Tezkere Soruları...
CHP'nin Tezkere Soruları...
Yavuz Selim DEMİRAĞ
CHP'nin Tezkere Soruları...