Çift maaş alanları kahredecek haber AYM’den geldi

Çift maaş alanları kahredecek haber AYM’den geldi

Anayasa Mahkemesi, emekli olduktan sonra bazı vakıflarda görev yapan kişilerin, emekli ve yaşlılık aylıklarının kesilmeyeceğini öngören kuralı Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), Türkiye Maarif Vakfı, Yunus Emre Vakfı, Türkiye Kızılay Derneği, Yeşilay Cemiyeti, Yeşilay Vakfı, Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ve Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı gibi kurumlarda çalışan emekli veya yaşlılık aylığı alan kişilerin, bu aylıklarının kesilmemesini öngören kuralı Anayasa'ya aykırı bularak iptal etti. Yüksek Mahkeme'nin kararı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

aym.webpEŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI

Karar AYM tarafından iptal edilmeden önce, emekli veya yaşlılık aylığı alanların söz konusu vakıf veya derneklerde görev almaları durumunda aylıkları kesilmeyecekti. Ancak AYM, bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğuna belirterek bu kuralı iptal etti.

AYM'DEN İKİNCİ İPTAL KARARI

Bununla birlikte AYM bir iptal kararı daha aldı. Antalya Diplomasi Forumu Vakfı ile Türk Arkeoloji ve Kültürel Miras Vakfı'nın yapacağı ödemelerin mütevelli heyeti tarafından belirlenmesini öngören kural da AYM tarafından iptal edildi.

Kararda, mütevelli heyetinin ücret ve harcırahların tutarını belirleyebileceği fakat bu durumun kamu kaynaklarının etkin ve adaletli kullanımını güvence altına almadığı vurgulandı.

Bu kararlar, ilgili vakıf veya derneklerde çalışan emekli veya yaşlılık aylığı alan şahısların maaşlarında düzenlemeye gidilmesini ve bu kurumların harcama politikalarının revize etmesi anlamına geliyor.

İlgili Haberler