Gençler oy atmaya giderken Atatürk’ün bu vasiyetini unutmayın. Tüm gençlere hediyemiz olsun. Oku ve karar ver

Gençler oy atmaya giderken Atatürk’ün bu vasiyetini unutmayın. Tüm gençlere hediyemiz olsun. Oku ve karar ver

28 Mayıs seçimleri öncesi sandığa gidecek gençler, Atatürk'ün size verdiği birinci ve en önemli vazifeyi unutmayın. İşte size verilen o vazife.

Türkiye’de sosyo ekonomik krizi belki de en çok hisseden grupların başında gençler geliyor. Artan sosyal ve ekonomik endişeler gençlerin psikolojisini doğrudan etkiliyor.

Aldıkları eğitim doğrultusunda iş bulmaları zaten hayal olan Türk gençliği; işsizliğin yanı sıra beslenme, barınma, sosyal imkanlara erişim gibi insani sorunları da iliklerine kadar hissediyor.

Ancak bütün bunlara rağmen Türk gençliği ümitsizliğe kapılmıyor. Mustafa Kemal Atatürk’ün verdiği vazifeden kendisine pay çıkaran Türk gençliği, her daim ümidini koruyor. O sebeple 28 Mayıs seçimlerine gitmeden önce birbirlerine Atatürk'ün hatıratını aktarıyorlar. İşte aziz Atatürk’ün Türk gençliğine verdiği vazife;

ATATÜRK’ÜN GENÇLİĞE HİTABESİ

Ey Türk gençliği! Birinci vazifen; Türk istiklalini, Türk cumhuriyetini, ilelebet muhafaza ve müdafaa etmektir.

Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegâne temeli budur. Bu temel, senin en kıymetli hazinendir. İstikbalde dahi seni bu hazineden mahrum etmek isteyecek dâhilî ve haricî bedhahların olacaktır. Bir gün, istiklal ve cumhuriyeti müdafaa mecburiyetine düşersen, vazifeye atılmak için içinde bulunacağın vaziyetin imkân ve şeraitini düşünmeyeceksin. Bu imkân ve şerait, çok namüsait bir mahiyette tezahür edebilir. İstiklal ve cumhuriyetine kastedecek düşmanlar, bütün dünyada emsali görülmemiş bir galibiyetin mümessili olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatanın bütün kaleleri zapt edilmiş, bütün tersanelerine girilmiş, bütün orduları dağıtılmış ve memleketin her köşesi bilfiil işgal edilmiş olabilir. Bütün bu şeraitten daha elim ve daha vahim olmak üzere, memleketin dâhilinde iktidara sahip olanlar, gaflet ve dalalet ve hatta hıyanet içinde bulunabilirler. Hatta bu iktidar sahipleri, şahsi menfaatlerini müstevlilerin siyasi emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakruzaruret içinde harap ve bitap düşmüş olabilir.

Ey Türk istikbalinin evladı! İşte, bu ahval ve şerait içinde dahi vazifen, Türk istiklal ve cumhuriyetini kurtarmaktır. Muhtaç olduğun kudret, damarlarındaki asil kanda mevcuttur.

screenshot-2.png

İlgili Haberler