Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri de KDV tevkifatı yapabilecek

Kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekkülleri de KDV tevkifatı yapabilecek
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ, Resmi Gazete tarafından yayımlandı.

Tebliğle KDV tevkifatı yapabilecek kuruluşlara ilişkin düzenlemelere gidildi.

Devletin kayıt dışılıkla mücadele kapsamında vergi kesintisi yapmakla sorumlu tuttuğu, diğer deyişle alışlarında satıcıya ödeyeceği KDV tutarının bir kısmının, doğrudan alıcı tarafından "sorumlu" sıfatıyla devlete beyan ederek ödemesine ilişkin kanuni düzenleme yayımlanmıştı. Tebliğde, konuya ilişkin açıklamalar ve örnekler yer aldı.

Bazı tereddütlerin giderilmesi amaçlandı

İlgili tebliğde özel sayılmayan bütün hizmet alımlarında 5/10 oranında KDV tevkifatı uygulayanlar kapsamına, kanunla kurulan kamu iktisadi teşebbüsleri girerken doğrudan kanunla kurulmayanlarla ilgili tereddütler oluyordu.

Bu tereddütleri gidermek amacıyla kamu iktisadi kuruluşları ve iktisadi devlet teşekküllerinin de kamu iktisadi teşebbüslerinde olduğu gibi tevkifat yapabilmesine imkan sağlandı.

⁠Diğer yandan her bir işlem için uygulanan 2 bin liralık sınır, Vergi Usul Kanunu uyarınca her yıl güncellenen fatura düzenleme sınırı oldu. ⁠Mahkeme kararı çerçevesinde mükelleflerin vergi borçlarına KDV iade alacağından mahsup taleplerinde, vergi borçları için gecikme zammının hesaplama yöntemine ilişkin açıklamalar da tebliğde yer aldı.

İlgili Haberler