Oyumu kime vereceğim?

Oyumu, Alevi''ye, Sünni''ye, sağcıya, solcuya, sosyal demokrata, milliyetçiye, liberale, pop-İslâmcı''ya değil, politik veya diğer kimliği ne olursa olsun, adaletine, hukuk devletinden taviz vermeyecek kimliğine, devlet adamlığına ve demokratlığına güvendiğim adaya vereceğim…

***

Oyumu, seçilir seçilmez parti rozetini uzağa fırlatıp, kendisini en uzakta hisseden insanları bile devletin merhametiyle kucaklayacak, herkesi devlet nezdinde aynı kılacak, kardeşliğimizi ve dayanışma gücümüzü pekiştirecek, büyük bir millet olduğumuzun gereğini yapacak adaya vereceğim…

***

Oyumu, partisini devletleştirmeyecek, devleti partileştirmeyecek, devleti sadece ''milletimizin devleti'' sayacak ve saydıracak, sadakat sıralamasının en üstüne Türkiye Cumhuriyeti''ni yerleştirecek adaya vereceğim…

***

Oyumu, Moğol istilasından beter bir hâl almış ve millî kimliğimizi çok açık tehdit eden sığınmacı işgaline karşı, sınırların korunması ve içeriye girmiş olanların gönderilmesi konusunda kim bana garanti veriyor ve takvim sunuyorsa, ayrıca bu konuda inandırıcılığı varsa o adaya vereceğim…

***

Oyumu, tarikat ve cemaatler ile, niteliği ne olursa olsun -ister laik, ister antilaik- STK''ları, devlet yönetimine asla karıştırmayacak, devletin imkânlarını onlara peşkeş çekip palazlanmalarını sağlamayacak, alanlarının dışına çıkmasına izin vermeyecek, kamunun hiçbir alanında onlara pozitif ayrımcılık sunmayacak, beleş arsa, bina, para, kadro fırsatı tanımayacak adaya vereceğim…

***

Oyumu, memleketin dağ gibi evlatlarını parti kapılarında, göbeği yağdan kat kat olmuş siyasetçiler karşısında torpil için süründürmeyecek, istisnalar dışında işe girişlerde mülakatı kaldıracağını garanti edecek, sözüne güveneceğim adaya vereceğim…

***

Oyumu, şehirlerin ortasında Sinan Ateşlerin katledilemeyeceği, katledildiğinde hesabının eksiksiz sorulacağı, hiçbir çete türünün örtülü veya açık korunmadığı, çetelerin siyasîlerle iç içe geçemediği bir Türkiye konusunda emin olduğum adaya vereceğim…

***

Oyumu, milletvekili aday listesini, yolsuza, kirliye, mazisi defoluya, dokunulmazlık için vekil olmak isteyene, edebi, lisanı ve kalbi bozuklara açana değil, aday listesini namuslu, şerefli, dürüst, alnında yolsuzluk lekesi olmayan, bilgili ve temsil kabiliyeti yüksek kişilere açan adaya oy vereceğim…

***

Oy vereceğim adamın mutlaka ''benden'' olması gerekmiyor… ''Adil'' olması, ''benden'' olmasından daha önemli… ''Benden'' olmasın, ''bizden'' milletçe ''hepimizden'' olsun… Kendi akraba, dost, yandaş, partizan veya sempatizanların geleceğini değil, Türk milletinin topyekûn geleceğini düşünsün… Bir sonraki seçimleri değil, gelecek nesilleri dert etsin… Bunu yapacağına, en azından niyetinin olduğuna inandığım adaya oy vereceğim…

***

Oyumu, rakiplerini ''düşman'' olarak görmeyecek, onu yendiğinde kendisini ''düşmanı yenmiş'' saymayacak, bunun geçici bir ''demokratik muharebe'' olduğunu kabullenecek, kazandığında olgun davranacak, kendi siyasî bekasıyla devletin bekasını asla eşitlemeyecek, millet tarafından geçici olarak görevlendirildiğini bilecek, kötü yönettiğinde gönderilmeyi hak ettiğini şimdiden öngörecek adaya oy vereceğim… 

***

Oyumu, demokrasinin, hukukun ve kanunların önünden değil arkasından gidecek, radikal partileri sistemin kilidi haline getiren 50+1 sisteminden vazgeçip parlamenter sisteme dönüşün sözünü verecek, Meclis''e hak ettiği itibarı yeniden kazandıracak adaya oy vereceğim…

Yazarın Diğer Yazıları