30 Temmuz 2021 Cuma
İstanbul Hava durumu İstanbul 32°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
YAZARLAR
Arslan TEKİN
Arslan TEKİN

'Şeriat isteriz' derken...

[email protected]
+
Aa
-
6 Haziran 2021 Pazar

Ayasofya'da Mustafa Kemal'e akıllarınca "had bildirme"yi gelenek hâline getirmek isteyenler, aynı kalıp cümleleri kullanarak, kendilerini fosilleştiriyorlar.

Birileri laikliği dinsizlik telakkî etmiş, birileri, dinin bütün rüknünün yerine getirildiği bir nizam görmüştür. Açık söylemek gerekirse, R. T. Erdoğan, Eylül 2011'de Mısır'ı ziyaretinde, El-İhvânü'l-Müslimîn idaresinin başına gelecekleri siyasî tecrübesiyle ölçmüş olmalı ki, Mısır'da Müslüman Kardeşler'in onca tecrübelerine rağmen, bir yerlerde tökezleyeceğini/tökezletileceğini anlamış ve onlara, "Laiklik, din karşıtlığı değildir. Müslümanlar iktidarda olduğunda, Hristiyanlar, Yahudiler ve ateistlere de eşit yurttaşlar olarak saygı gösterilmelidir. Laiklikten korkunuz olmasın." demiş, sadece Mısır'da değil; Tunus ve Libya'da da laikliği telkin etmişti.

R. T. Erdoğan laikliğin içini nasıl doldurulacağını elbette biliyor. Kimseyi ürkütmeyin, "laikiz" deyip geçin, demeye getirdiğini de düşünebiliriz.

Laiklik nedir, ne değildir tartışmasına şimdiye kadar girmedim. Ord. Prof. Dr. Ali Fuad Başgil'in "Din ve Laiklik" kitabı önümde. Pek çok sorunun cevabını veriyor, pek çok tereddüdü izale ediyor.

Yeni bir anayasa yapmak istiyorlar. Hemen her parti kendi anayasasını hazırladı/hazırlıyor.

2016'da TBMM Başkanı İsmail Kahraman "Yeni Anayasada laiklik olmasın." demişti. Ak Parti içinde çok kişi laikliğe karşı tavrını açık ortaya koymuştur.

Şimdilerde de Ak Parti'nin Anayasa taslağına laikliğin girip girmeyeceği merak ediliyor. Muhtemelen girecektir. Ama nasıl? O ayrı mesele.

Laiklikle bağlantılı olarak 31 Mart Vak'ası'nda bir hâdiseye temas etmek istiyorum.

1908'de, II. Meşrutiyet'in ilanından sonra İttihat ve Terakkî vaziyete hemen hâkim olamadığı gibi, yarı iktidar sarhoşluğu baş döndürüyor, kendilerinin Selanik'ten getirdikleri Avcı Taburu nizam sağlayacağına, nizamı bozuyor, isyan çıkartıyordu. Meclis-i Mebusan'ın önüne gelen isyancılara "Ne istiyorsunuz" diye sorulunca, "Şeriat isteriz" diyorlar. Hüseyin Cahit Yalçın bu sözü alıyor ve Tanin'de kayda geçiyor. "Şeriat isteriz" sözünü literatüre Hüseyin Cahit sokmuştur. Kalkışmayı daha 31 Mart'tan (13 Nisan 1909) kırk gün önce, istibdada ve anarşiye ricat (dönüş) olarak açıklayacaktır:

"Cahit önemli bir gerçeği de ifade etmişti. 'Şeriat isteriz' diyenlerin din ve ahiret ile hiç alakaları yoktur, bunlar birtakım gizli ağızlardır'. Şeriat isteyenlerin sahte olduğuna bir de delil getirmiştir. H. Cahit, 'Bir şeyi istemek için o şeyin olmaması gerekir' hükmünden hareketle şeriat isteyenlerin, meşrutiyetin ilanından beri şeriata ne gibi halel geldiğini göstermeleri gerekir der. Hüseyin Cahit, şeriat istemenin gereksiz olduğunu çünkü namaz kılmaya, hacca gitmeye ve dini vazifeleri yapmaya engel olunmadığı için şeriatın ahkâm-ı uhreviyesi mevcuttur. Ahkâm-ı diniye konusunda da Mecelle yürürlüktedir. Bugün sadece sarikler için hadd-i şer uygulanmıyor, recm yapılmıyor. Kaldı ki bu uygulamalar sekiz on asırdan beri uygulanmıyordu. O halde şeriatın olmadığını söylemek mümkün olmadığı için H. Cahit, şeriat isteyenlerin niyetlerinin çok samimi olmadığını ifade etmektedir…" (Bkz.: Suat Zeyrek-Hasan-Hakan Ulutin, "31 Mart (13 Nisan 1909) İsyanı Üzerine Bazı Düşünceler", Sosyal Araştırmalar ve Davranış Bilimleri Dergisi, C. 5, S. 8, 2019)

Bu tür tartışmaların Cumhuriyet'le başlamadığı bilinmelidir.

DİĞER YAZILARI
TÜM YAZILARI
DİĞER YAZARLAR
Eli silah tutan bütün Türklerin aşılanması ve aşısız Afgan savaşçılar!
Eli silah tutan bütün Türklerin aşılanması ve aşısız Afgan savaşçılar!
Arslan BULUT
Eli silah tutan bütün Türklerin aşılanması ve aşısız Afgan savaşçılar!
Kıbrıs kilidi açılabilir mi?
Kıbrıs kilidi açılabilir mi?
Arslan TEKİN
Kıbrıs kilidi açılabilir mi?
Dinî taassup kalkınmaya engeldir
Dinî taassup kalkınmaya engeldir
Esfender KORKMAZ
Dinî taassup kalkınmaya engeldir
Maraş açılımı Güney Kıbrıs'ı karıştırdı...
Maraş açılımı Güney Kıbrıs'ı karıştırdı...
Hüseyin Macit YUSUF
Maraş açılımı Güney Kıbrıs'ı karıştırdı...
Sığınmacılar giderse AKP ağlak ağlak olur
Sığınmacılar giderse AKP ağlak ağlak olur
Orhan UĞUROĞLU
Sığınmacılar giderse AKP ağlak ağlak olur
Taliban öldürür ileri demokrasi süründürür
Taliban öldürür ileri demokrasi süründürür
Selcan T. HAMŞİOĞLU
Taliban öldürür ileri demokrasi süründürür
Ahmet Yesevi hikmetlerinin Anadolu Âşıkları üzerindeki etkileri -1-
Ahmet Yesevi hikmetlerinin Anadolu Âşıkları üzerindeki etkileri -1-
Mehmet YARDIMCI
Ahmet Yesevi hikmetlerinin Anadolu Âşıkları üzerindeki etkileri -1-
En sağlam ortaklık...
En sağlam ortaklık...
Yavuz Selim DEMİRAĞ
En sağlam ortaklık...